Ahrefs vs Majestic: Vilken är den bästa backlink-kontrollanten?

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Ahrefs vs Majestic: Vilken är den bästa backlink-kontrollanten?

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Jämförelse av verktyg för att hitta bakåtlänkar
  • 2.1 Ahrefs
  • 2.2 Majestic SEO
 3. Funktionalitet för att visa bakåtlänkstillväxt över tid
  • 3.1 Ahrefs
  • 3.2 Majestic SEO
 4. Jämförelse av rapporter för bakåtlänkar och hänvisande domäner
  • 4.1 Ahrefs
  • 4.2 Majestic SEO
 5. Betydelsen av datakvalitet
  • 5.1 Ahrefs
  • 5.2 Majestic SEO
 6. Bästa köp-länkar-rapporter
  • 6.1 Ahrefs
  • 6.2 Majestic SEO
 7. Slutsats
 8. FAQ

📊 Jämförelse mellan Ahrefs och Majestic SEO: Vilket är det bästa verktyget för att hitta bakåtlänkar?

Backlänkar är en viktig del av att bygga en stark online-närvaro och ranka högt i sökmotorresultaten. Två populära verktyg för att hitta bakåtlänkar är Ahrefs och Majestic SEO. I den här artikeln kommer vi att jämföra dessa verktyg för att ta reda på vilket som är det bästa alternativet.

1. Inledning

Att hitta tillförlitliga bakåtlänkar och analysera deras kvalitet är avgörande för att förstå hur din webbplats rankar och förbättra dess SEO. Det finns många verktyg tillgängliga på marknaden, men i denna jämförelse kommer vi att fokusera på Ahrefs och Majestic SEO.

2. Jämförelse av verktyg för att hitta bakåtlänkar

2.1 Ahrefs

Ahrefs är ett mycket populärt verktyg för att hitta och analysera bakåtlänkar. Det erbjuder en mängd olika funktioner och rapporter för att hjälpa till att förstå din webbplats backlänksprofil. Med Ahrefs kan du se en översikt över dina bakåtlänkar, inklusive antalet hänvisande domäner och hänvisande sidor över tiden.

En av de mest anmärkningsvärda funktionerna i Ahrefs är dess möjlighet att visa tillväxten av bakåtlänkar över tid. Genom att analysera graferna kan du se om din webbplats attraherar nya backlänkar eller om det finns en platå i antalet bakåtlänkar.

2.2 Majestic SEO

Majestic SEO är ett annat populärt verktyg för att hitta och analysera bakåtlänkar. Precis som Ahrefs erbjuder Majestic SEO en mängd olika rapporter och funktioner för att analysera din webbplats backlänksprofil.

När det gäller att visa bakåtlänktillväxt över tid är Majestic SEO inte lika avancerad som Ahrefs. Deras graf visar endast antalet externt bakåtlänkar granskade varje dag och det är inte interaktivt som Ahrefs graf. Dessutom visar Majestic SEO endast en delmängd av data, vilket gör det svårt att få en komplett bild av din webbplats backlänkstillväxt.

3. Funktionalitet för att visa bakåtlänkstillväxt över tid

3.1 Ahrefs

En av Ahrefs mest imponerande funktioner är deras förmåga att visa bakåtlänktillväxt över tid. Deras grafer för hänvisande domäner och hänvisande sidor sträcker sig tillbaka till 2013, vilket ger dig en detaljerad bild av hur din webbplats har attraherat bakåtlänkar över åren.

Genom att analysera graferna kan du identifiera trender och mönster i din webbplats backlänktillväxt. Du kan också jämföra din webbplats med konkurrenterna och se hur du staplar upp mot dem när det gäller bakåtlänkar.

3.2 Majestic SEO

Majestic SEO erbjuder också en graf för att visa bakåtlänktillväxt över tid. Tyvärr är grafen inte lika användbar som Ahrefs graf. Den visar endast antalet externt bakåtlänkar granskade varje dag och det finns ingen möjlighet att interagera med grafen för att få mer detaljerad information.

Denna brist på funktionalitet gör det svårt att få en komplett bild av din webbplats backlänkstillväxt. För att få en mer detaljerad analys måste du använda andra rapporter och verktyg i Majestic SEO.

4. Jämförelse av rapporter för bakåtlänkar och hänvisande domäner

4.1 Ahrefs

Ahrefs erbjuder en omfattande rapport för att visa bakåtlänkar. Rapporten visar inte bara antalet bakåtlänkar, utan ger också detaljerad information om varje länk, inklusive ankartext, hänvisande sida och kvalitetsbedömning.

En unik funktion i Ahrefs baklänksrapport är möjligheten att se organisk söktrafik för varje hänvisande sida. Detta är till stor hjälp för att hitta toppkvalitetslänkande sidor som kan generera konsekvent trafik till din webbplats.

4.2 Majestic SEO

Majestic SEO erbjuder också en rapport för bakåtlänkar och hänvisande domäner. Rapporten ger omfattande information om varje hänvisande domän, inklusive indexerade URL:er, externa bakåtlänkar och mer.

Tyvärr ger Majestic SEO endast en delmängd av data i sina rapporter, vilket begränsar deras användbarhet. Dessutom saknar de filtrerings- och sorteringsalternativ som Ahrefs erbjuder, vilket gör det svårt att analysera och organisera data på ett effektivt sätt.

5. Betydelsen av datakvalitet

5.1 Ahrefs

Ahrefs är känt för att erbjuda högkvalitativ och tillförlitlig data när det gäller bakåtlänkar. De visar inte bara antalet bakåtlänkar, utan ger också detaljerad information om varje länk, inklusive dess kvalitetsbedömning och organisk söktrafik.

Dessutom kan du lita på att Ahrefs data är korrekt och uppdaterad. De har en stor databas med webbplatser och bakåtlänkar, vilket gör att de kan ge en omfattande bild av din webbplats backlänksprofil.

5.2 Majestic SEO

Majestic SEOs datakvalitet är inte lika pålitlig som Ahrefs. De ger endast en delmängd av data i deras rapporter, vilket begränsar deras användbarhet. Dessutom är deras rapporter inte lika detaljerade och bristen på filtrerings- och sorteringsalternativ gör det svårt att få en komplett bild av din webbplats backlänkstillväxt.

Det är viktigt att komma ihåg att den tillgängliga datan i Majestic SEO kan vara otillförlitlig och därför bör den användas med försiktighet.

6. Bästa köp-länkar-rapporter

6.1 Ahrefs

En av Ahrefs bästa rapporter är deras "Bästa köp-länkar" rapport. Denna rapport visar alla sidor på din webbplats sorterade efter deras baklänksprofil. Genom att använda filtreringsmöjligheterna kan du snabbt identifiera vilka sidor som genererar flest bakåtlänkar och varför.

Denna rapport är särskilt användbar om du vill undersöka dina konkurrenter och ta reda på vilka av deras webbsidor som har genererat flest bakåtlänkar och varför. Genom att analysera dessa sidor kan du få värdefull insikt och använda den för att förbättra ditt eget innehåll.

6.2 Majestic SEO

Majestic SEO erbjuder också en rapport för bästa köp-länkar. Tyvärr är denna rapport inte lika användbar som Ahrefs motsvarighet. Den begränsade mängden tillgänglig data och bristen på filtrerings- och sorteringsalternativ förhindrar en djupgående analys av baklänkarna.

För att få en mer detaljerad bild av dina bästa köp-länkar kan du behöva exportera data från Majestic SEO och använda externa verktyg för att analysera den.

7. Slutsats

Ahrefs och Majestic SEO är båda användbara verktyg för att hitta bakåtlänkar, men om vi jämför deras funktionalitet och datakvalitet så är det tydligt att Ahrefs är överlägset. Med sina omfattande rapporter, interaktiva grafer och tillförlitliga data är Ahrefs det bästa valet för de som vill få en komplett bild av sin webbplats backlänksprofil.

Om du är seriös med att förbättra din SEO och bygga starka bakåtlänkar rekommenderar vi starkt att du väljer Ahrefs som ditt verktyg för att hitta och analysera bakåtlänkar.

8. FAQ

8.1 Vilket verktyg är bättre för att hitta bakåtlänkar: Ahrefs eller Majestic SEO?

Ahrefs är det överlägset bästa verktyget för att hitta och analysera bakåtlänkar. Dess omfattande rapporter, interaktiva grafer och tillförlitliga data gör det till det bästa valet för att få en komplett bild av din webbplats backlänksprofil.

8.2 Kan jag använda Majestic SEO som ett alternativ till Ahrefs?

Majestic SEO kan vara ett alternativ till Ahrefs om du inte behöver samma nivå av detaljer och funktionalitet. Men det är viktigt att komma ihåg att Majestic SEOs datakvalitet och tillgängliga funktioner inte är lika pålitliga som Ahrefs.

8.3 Kan jag använda båda verktygen samtidigt?

Ja, det är möjligt att använda både Ahrefs och Majestic SEO samtidigt om du vill jämföra data och få en bredare förståelse för din webbplats backlänksprofil. Men om du vill ha det bästa verktyget för att hitta bakåtlänkar rekommenderar vi att du väljer Ahrefs.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content