Bakom kulisserna för regissörii första $5500-kravsfall, Ny SEO-partner, nytt krav, medlemmar och bedrägerialert

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Bakom kulisserna för regissörii första $5500-kravsfall, Ny SEO-partner, nytt krav, medlemmar och bedrägerialert

Innehållsförteckning:

 1. Välkomnande av nya medlemmar till plattformen
 2. Översikt av de nya medlemsföretagen
 3. En berörande berättelse från en av plattformens tidigare entreprenörer
 4. Signering av ett stort SEO-avtal med en mycket ansedd byrå
 5. Uppdatering av bedrägeri-larmlista med fuskande entreprenörer
 6. Fullständig information om de företag som just har lagts till i bedrägeri-larmlistan
 7. Nyheter om en pågående anspråksprocess och dess betydelse för både entreprenörer och hemägare
 8. Vikten av att entreprenörer håller sina garantier, även när de är borta
 9. En uppdatering om en pågående anspråksprocess och hur Directory.com hjälper båda parterna
 10. Inbjudan till entreprenörer i New Jersey för ett möte i januari

💼 Välkomnande av nya medlemmar till plattformen

Under den senaste veckan har flera nya medlemmar anslutit sig till vår plattform. Vi välkomnar dem och ser fram emot att arbeta tillsammans för att ge våra användare enastående tjänster inom VVS och takarbeten. Vi är övertygade om att dessa företag kommer att leverera högkvalitativa resultat och vi står bakom dem till 100%.

💼 Översikt av de nya medlemsföretagen

Här är de senaste företagen som har anslutit sig till vår plattform och som är redo att erbjuda sina tjänster till våra användare:

 1. Prime Time Plumbing Service - Välkommen till plattformen! Vi behöver fler VVS-tekniker och är glada att ha er ombord. Med era 44 recensioner har ni redan visat er kompetens och vi ser fram emot att rekommendera er till våra användare.

 2. Grant Roofing - Välkomna, Indiana! Med era 171 recensioner är det tydligt att ni har gjort ett fantastiskt jobb i Tipton-området. Vi är glada att ha er med på plattformen.

 3. Skylight Roofing and Restoration - Välkomna till New Jersey! Era 101 recensioner och det genomsnittliga betyget på 4,9 stjärnor på Google talar för sig självt. Ni är precis den typ av entreprenör vi vill rekommendera till våra hemägare.

 4. Louisiana Roof Crafters - Vi välkomnar er från Louisiana! Med era imponerande 339 recensioner och det genomsnittliga betyget på 4,9 stjärnor har ni visat att ni är en fantastisk entreprenör som vi stolt rekommenderar till våra användare.

💔🏗️ En berörande berättelse från en av plattformens tidigare entreprenörer

I en gripande och ärlig beskrivning delar en entreprenör, som var en av de första på plattformen för tre år sedan, sina erfarenheter och sin tacksamhet gentemot Directory.com. Trots att han råkade i ekonomiskt trångmål och lämnade byggbranschen, tar han tillfället i akt att tacka Directory.com för deras stöd och hjälp. Han uttrycker sin uppskattning för att Directory.com var där för honom när han behövde det som mest och önskar dem och deras familj en underbar jul och framgångar i framtiden.

Det är den här typen av vittnesmål som bekräftar att vi på Directory.com är här för både entreprenörer och hemägare. Vi tror på att ge människor en andra chans och att hjälpa dem att komma på fötter igen. Vi är starka när vi står tillsammans och vårt engagemang för att hjälpa entreprenörer i ekonomiska svårigheter kommer alltid att vara en central del av vår verksamhet.

🚀 Signering av ett stort SEO-avtal med en mycket ansedd byrå

Directory.com gör stora framsteg när det gäller att förbättra vår synlighet online och öka trafiken till vår plattform. Vi har nyligen signerat ett betydande avtal med en välrenommerad SEO-byrå som är specialiserad på att optimera online-katalogwebbplatser. Deras utmärkta meriter inom fastighetsbranschen gör dem till den perfekta partnern för att hjälpa oss ranka högre på Google och på så sätt nå ännu fler användare och företag.

Från och med januari kommer vi att påbörja vårt samarbete med denna byrå för att genomföra våra gemensamma mål. Med deras expertis och vår redan pågående SEO-strategi har vi en kraftfull plan för att maximera vår närvaro och framgång på marknaden under 2024. Detta kommer att resultera i ökade besökare till vår plattform, fler potentiella kunder för våra entreprenörer och ökat antal konverteringar. Vi är spända inför framtiden och ser fram emot att dela våra framgångar med våra användare och partners.

❌🔒 Uppdatering av bedrägeri-larmlista med fuskande entreprenörer

Vi vill påminna våra användare om vikten av att vara vaksamma när de anlitar entreprenörer och uppmärksamma de senaste exemplen på fuskande entreprenörer på vår bedrägeri-larmlista. Genom att vara medveten om dessa företag och deras oärliga affärspraxis kan ni undvika obehagliga upplevelser och förluster.

Här är några av de fuskande entreprenörerna som vi rekommenderar att ni undviker att anlita:

 1. Locky Star Roofing and Repair Services - Entreprenören Roger Blankship från Tennessee är upptagen med en tvist på $9,500. Tills denna tvist löses bör ni vara försiktiga och undvika att ingå avtal med detta företag.

 2. Veterans Roofing - Denna entreprenör från Georgia har över 10 klagomål och har tidigare fått negativa omdömen. Vi avråder er från att anlita dem för att undvika dåliga upplevelser eller skador på era egendomar.

 3. Zona Roofing - Detta företag från New Jersey har två klagomål och dess ägare har erkänt skuld i domstol för att inte ha säkerställt tillräckligt skydd för deras arbetare. Det är viktigt att tänka på säkerheten och välja entreprenörer som tar ansvar för sina anställda.

 4. They Break Solar - Med över 10 klagomål och ett betyg underkänt betyg på Better Business Bureau (BBB) rekommenderar vi starkt att ni inte anlitar detta företag för solenergiprojekt. Det är viktigt att skydda äldre personer från att bli lurade och att göra ansvarsfulla val när det gäller solenergikontrakt.

 5. Good Leap - Företaget Good Leap har över 10 klagomål och har även dragits in i en civilrättslig tvist på grund av vilseledande uppgifter om prisrabatter för solenergiprojekt. Vi rekommenderar er att vara försiktiga och att överväga andra finansieringsalternativ.

Vi strävar alltid efter att skydda våra användare och att främja ärliga och pålitliga entreprenörer. Genom att vara medvetna om dessa fuskande företag kan vi undvika potentiella problem och skapa en tryggare upplevelse för alla våra användare.

🏗️🔍 Fullständig information om de företag som just har lagts till i bedrägeri-larmlistan

Här är mer detaljerad information om de företag som nyligen lagts till på vår bedrägeri-larmlista:

namn på företag: Locky Star Roofing and Repair Services region: Tennessee ägare: Roger Blankship antal klagomål: 1 allvarlighetsgrad: Nivå 1 (på en skala från 1 till 10) kommentar: Detta företag har endast ett fåtal klagomål, men det pågår en tvist på $9,500. Vi rekommenderar att man avvaktar med att anlita företaget tills tvisten är löst.

namn på företag: Veterans Roofing region: Georgia antal klagomål: Över 10 allvarlighetsgrad: Nivå 10 (på en skala från 1 till 10) kommentar: Detta företag har fått över 10 klagomål från missnöjda kunder och har tidigare uppvisat dålig affärsetik. Vi råder er att undvika att anlita dem.

namn på företag: Zona Roofing region: New Jersey antal klagomål: 2 allvarlighetsgrad: Nivå 5 (på en skala från 1 till 10) kommentar: Den ägare som ansvarar för detta företag har erkänt skuld i domstol för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sina arbetare. Det är viktigt att man väljer entreprenörer som prioriterar säkerheten.

namn på företag: They Break Solar region: Texas antal klagomål: Över 10 allvarlighetsgrad: Nivå 10 (på en skala från 1 till 10) kommentar: Detta företag har fått över $887,000 i klagomål och har ett underkänt betyg på Better Business Bureau (BBB). Vi rekommenderar er starkt att undvika dem och att vara försiktiga när det kommer till solenergiprojekt.

namn på företag: Good Leap region: Minnesota antal klagomål: Över 10 allvarlighetsgrad: Nivå 7 (på en skala från 1 till 10) kommentar: Flera klagomål har lämnats in mot detta företag, och de har dragits in i en civilrättslig tvist på grund av vilseledande påståenden om rabatter för solenergiprodukter. Vi rekommenderar er att vara försiktiga och att utforska andra finansieringsalternativ.

Genom att vara medvetna om dessa företag och deras pågående problem kan ni undvika potentiellt bedrägeri och obehagliga upplevelser. Ta er tid att forska och välja entreprenörer som ni kan lita på.

⚖️🏠 Nyheter om en pågående anspråksprocess och dess betydelse för både entreprenörer och hemägare

En ny anspråksprocess har inkommit till Directory.com från en hemägare i New Jersey. Det uppstod problem med takjobbet som utfördes av en entreprenör som hemägaren hittade via vår plattform. Taket läckte och orsakade skador på hemmet, vilket tvingade hemägaren att anlita en annan entreprenör för att åtgärda problemet.

Vi granskar nu detta ärende för att säkerställa att både hemägaren och entreprenören får den hjälp de behöver. Directory.com finns till hands för att upprätta rättvisa och vi kommer att anstränga oss för att hitta en lämplig entreprenör som kan åtgärda skadorna och ge hemägaren den service de förtjänar. Vi kommer att hålla er uppdaterade om resultatet av denna process och viktiga lärdomar som kan dras från den.

Detta ärende påminner oss om att kvaliteten på utfört arbete och att hålla löften är avgörande för ett framgångsrikt samarbete mellan entreprenörer och hemägare. Vi betonar vikten av att entreprenörer tar ansvar för att komma tillbaka och lösa eventuella problem eller skador som uppstår efter avslutad arbete. På Directory.com strävar vi alltid efter att lösa tvister och se till att båda parterna är nöjda med resultatet.

👷‍♀️🏠 Vikten av att entreprenörer håller sina garantier, även när de är borta

Som entreprenör är det viktigt att ni håller era löften och garantier gentemot era kunder, även när ni är bortresta eller inte är tillgängliga för tillfället. Detta är en situation som nyligen uppstod med en av våra entreprenörer. På grund av att denne var borta i en vecka på semester kunde han inte komma tillbaka till en kund för att åtgärda eventuella problem. Detta ledde till att kunden var tvungen att anlita en annan entreprenör för att få jobbet gjort.

På Directory.com har vi en stark vilja att hjälpa både hemägare och entreprenörer. I denna specifika situationen går vi nu in och tar hand om de skador som uppstått och ser till att kunden får den hjälp och service de behöver. Även om detta innebär att vi måste engagera en annan entreprenör för att åtgärda problemet, är vi fast beslutna om att göra rätt för kunden. Det är viktigt att ni som entreprenörer täcker upp era garantier när ni är borta. Om ni inte gör det riskerar ni att förlora förtroendet hos era kunder och utsätta er för onödiga kostnader.

Vi uppmanar er att ta hänsyn till detta och att planera i förväg, så att ni alltid kan uppfylla era åtaganden gentemot era kunder, även när ni inte är tillgängliga personligen. Det är vårt mål att skapa en trygg och pålitlig plattform för både entreprenörer och hemägare.

⚖️🚧 En uppdatering om en pågående anspråksprocess och hur Directory.com hjälper båda parterna

Vi har nyligen mottagit en anspråksprocess från en hemägare i New Jersey som hade problem med ett tak som installerades av en av våra entreprenörer. Tyvärr kunde inte entreprenören omedelbart komma tillbaka för att åtgärda problemet, vilket tvingade hemägaren att anlita en annan entreprenör för att lösa situationen.

Vi har undersökt detta ärende noggrant och har för avsikt att hjälpa både hemägaren och entreprenören. Directory.com står för våra entreprenörers arbete och vi kommer att se till att hemägaren får den service och support de behöver. Vi arbetar nu aktivt för att hitta en lämplig entreprenör som kan åtgärda skadorna och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Vi vill tacka hemägaren för deras tålamod och förståelse under denna process och försäkrar dem om att vi kommer att arbeta hårt för att göra rätt för dem.

Denna händelse påminner oss om vikten av att entreprenörer tar ansvar för sitt arbete och sina åtaganden gentemot kunder. På Directory.com strävar vi alltid efter att erbjuda en trygg och pålitlig plattform där kunder kan få hjälp och känna sig säkra på det arbete som utförs. Vi kommer att fortsätta att övervaka detta ärende och hålla er uppdaterade om eventuella framsteg och resultat.

📅🚀 Inbjudan till entreprenörer i New Jersey för ett möte i januari

Till våra entreprenörer i New Jersey: Vi planerar att resa till er region i januari och skulle gärna vilja träffa er. Vi tror på vikten av att upprätthålla en nära relation med våra entreprenörer och möta er personligen. Vi ser detta som ett tillfälle att lyssna på era frågor och idéer, och för att stärka vårt samarbete med er.

Vi kommer att ge er mer information om plats och tidpunkt alldeles snart, så se till att hålla utkik efter vår inkommande kommunikation. Vi ser fram emot att träffa er och diskutera hur vi tillsammans kan skapa en ännu bättre upplevelse för våra användare och en mer framgångsrik framtid för oss alla.

Var inte blyg att kommentera nedan om ni har några frågor eller funderingar om Directory.com eller något annat ämne. Vi läser alla kommentarer och svarar på dem. Tack för ert stöd och för att ni är en del av vår gemenskap!

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content