Besök i livet efter döden, avslöjar själens pre-existenta plan och hur man bryter själsskontrakt!

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Besök i livet efter döden, avslöjar själens pre-existenta plan och hur man bryter själsskontrakt!

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Min när-döden-upplevelse
 • Upplevelsen av en annan dimension
 • Själens pre-existenta plan
 • Varför väljer själar svåra livsupplevelser?
 • Själskontrakt och själssammanhang
 • Att bryta själsskontrakt
 • Metoder för att bryta själsskontrakt
 • Lära sig själens läxor genom regression och medvetenhet
 • Övervinna kronisk sjukdom och lidande
 • Att söka hjälp från professionella

👼 Min när-döden-upplevelse

Min när-döden-upplevelse inträffade den 27 april 2017 vid 02:00 på morgonen. Jag kämpade mot en kronisk sjukdom och paranormala händelser som plågade mitt liv. Utmattad och desperat vände jag mig till Gud och berättade att jag inte längre kunde klara av situationen. Till min förvåning fick jag ett svar och hörde en kraftfull röst som frågade om jag var redo. Utan att veta vad jag förväntade mig svarade jag: "Ja, jag är redo." Plötsligt kände jag tre dunkningar på mitt bröst, mitt hjärta stannade och jag skildes från min kropp.

👁️‍🗨️ Upplevelsen av en annan dimension

Plötsligt befann jag mig i en svart, kärleksfull och energifylld tomhet tillsammans med Skaparen, Guden eller Källan. Jag var omgiven av kärlek och energi. Därefter genomgick jag en resa genom en blå tunnel fylld med binärkoder och information. Jag hamnade sedan i ett vitt rum utan väggar, fönster eller golv. Framför mig fanns en stor hög med siffror och jag insåg att universum skapas genom matematik och kod. Jag fick också möjlighet att kommunicera telepatiskt och upplevde en känsla av enhet med de andra existenserna i denna dimension.

Jag kunde också se genom mina observerande erfarenheter att världen vi lever i nu är en plats av lärande och erfarenheter. Det finns inget hat, ingen ilska, ingen rädsla och ingen smärta i denna dimension. Istället präglades den av nyfikenhet, glädje, kärlek och lärande. Jag fick även möjlighet att observera själar på väg genom en tråd-liknande grind och övergången till en annan dimension.

💡 Själens pre-existenta plan

Enligt mina upplevelser och studier har våra själar en plan innan vi föds in i detta liv. Denna plan inkluderar inlärningsmöjligheter och utmaningar som vi behöver genomgå för vår själs tillväxt. Ibland väljer själen att ha ett svårt liv av olika skäl. Genom dessa svåra upplevelser blir själen starkare och kan sedan hjälpa andra att hitta ljuset i sina egna besvärligheter och lider.

Det är viktigt att förstå att den här planen inte bara påverkar individen själv utan också de människor som de skapar avtal och kontrakt med i förväg. Dessa kontrakt innebär att olika själar samarbetar för att lära sig specifika läxor och möta utmaningar tillsammans. Det är genom dessa möten som vår själ växer och utvecklas.

💔 Varför väljer själar svåra livsupplevelser?

Det kan verka konstigt att en själ skulle välja ett svårt liv, men det handlar om inlärning och själens strävan efter kunskap och tillväxt. Genom att gå igenom smärtsamma och utmanande situationer kan en själ förstå och uppskatta det motsatta, ljuset och kärleken. Precis som ett svärd inte formar sig själv efter endast en smäll i elden, behöver vår själ genomgå prövningar och svårigheter för att bli stark och utvecklas.

Att välja ett svårt liv ger oss möjligheten att lära oss om uthållighet, medkänsla och övervinna svårigheter. Det är genom att gå igenom mörkret som vi kan fullt ut uppskatta ljuset. Det är genom att stå i stormen som vi kan lära oss att dansa i regnet.

🤝 Själskontrakt och själssammanhang

Själskontrakt är avtal och överenskommelser som själar ingår innan de inkarnerar i en mänsklig kropp. Dessa kontrakt innebär att själar kommer att mötas och interagera för att lära sig viktiga läxor och uppnå specifika syften under sin tid på jorden. Ibland kan dessa kontrakt inkludera utmanande eller smärtsamma situationer för att främja själens tillväxt.

Själskontrakt uppstår vanligtvis mellan människor som har en stark andlig relation eller koppling från tidigare liv. Det kan vara föräldrar, syskon, partners eller vänner. Genom dessa kontrakt får vi möjlighet att lära känna oss själva, utveckla våra relationer och förstå vår livsväg.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa kontrakt inte är avsedda att orsaka skada eller lidande utan snarare att främja vår själsliga tillväxt. Det är genom att övervinna utmaningar och lära oss läxorna som våra själar kan utvecklas till mer medkännande och kärleksfulla varelser.

🚧 Att bryta själsskontrakt

Det är möjligt att bryta själsskontrakt eller modifiera dem för att ändra riktningen på våra liv. Ibland kan ett själsskontrakt orsaka för mycket smärta eller lidande och det kan vara nödvändigt att släppa det. Att bryta ett kontrakt innebär att lämna en situation eller relation som inte längre gynnar vår själsliga tillväxt.

Det finns olika metoder för att bryta själsskontrakt och det är viktigt att hitta den metod som känns rätt för dig. Meditation, regressionsterapi och arbete med erfarna andligt intuitiva personer kan hjälpa dig att bryta och ändra kontrakt. Genom att kommunicera med ditt högre jag och din själ kan du få råd och vägledning för att förändra din livsväg.

Det är viktigt att komma ihåg att bryta själsskontrakt inte innebär att fly från utmaningar eller läxor. Det handlar snarare om att skapa balans och harmoni i ditt liv och fokusera på din själs tillväxt.

🌟 Metoder för att bryta själsskontrakt

Det finns flera metoder som kan vara till hjälp när man vill bryta själsskontrakt och förändra sin livsväg:

 1. Meditation: Genom att meditera och ansluta dig till ditt inre jag kan du få klarhet och vägledning angående dina själsskontrakt. Med hjälp av meditation kan du släppa negativa energier och fokusera på din själsliga tillväxt.

 2. Regressionsterapi: Genom att delta i regressionsterapisessioner kan du få insikt i tidigare liv och hitta mönster och läxor som din själ behöver lära sig. Ett erfaret medium eller en specialist på regressionsterapi kan hjälpa dig att utforska och förstå dina själsskontrakt.

 3. Arbeta med en professionell andlig rådgivare: Genom att söka hjälp från en andlig rådgivare eller intuitiv kan du få insikt och vägledning angående dina själsskontrakt. De kan hjälpa dig att kommunicera med ditt högre jag och din själ för att ändra riktningen på ditt liv.

 4. Egenreflektion och medvetenhet: Genom att vara medveten om dina tankar, känslor och handlingar kan du identifiera och ändra de mönster och beteenden som inte längre gagnar din själsliga tillväxt. Var ärlig mot dig själv och arbeta med självkärlek för att skapa förändring.

Beroende på ditt individuella tillstånd och behov kan du välja den metod som bäst passar dig för att bryta dina själsskontrakt och förändra din livsväg.

🔮 Lära sig själens läxor genom regression och medvetenhet

En av de mest effektiva sätten att lära sig själens läxor är genom regression och medvetenhet. Genom att utforska tidigare liv och upptäcka mönster och erfarenheter kan du få insikt om vilka själsskontrakt du behöver bryta eller förändra.

Regressionsterapi kan hjälpa dig att komma i kontakt med tidigare liv och förstå hur de påverkar ditt nuvarande liv. Genom att utforska dessa tidigare erfarenheter kan du lära dig och växa som själ. Det kan vara oerhört kraftfullt att upptäcka kopplingar, mönster och läxor som du tidigare inte varit medveten om.

Genom att vara medveten om dina tankar, känslor och handlingar kan du också lära dig av ditt nuvarande liv. Att reflektera över dina mönster och beteenden kan hjälpa dig att identifiera själsskontrakt och förstå vilka läxor du behöver lära dig.

Viktigast av allt är att vara öppen för lärande och att vara villig att göra de förändringar som behövs för din själsliga tillväxt. Att vara medveten om dina själsskontrakt och läxor kan ge dig möjligheten att skapa positiva förändringar i ditt liv.

💪 Övervinna kronisk sjukdom och lidande

Att leva med kronisk sjukdom och lidande kan vara en utmaning av enorma proportioner. Men genom att förstå själens läxor och betydelsen av vår pre-existenta plan kan vi finna vägen till helande och övervinna det lidande vi upplever.

Det första steget är att acceptera situationen och sluta kämpa mot den. Genom att öppna upp för möjligheten att lära oss och utvecklas kan vi börja utforska olika metoder för helande och tillståndsförändring. Det kan innebära att söka hjälp av professionella, såsom läkare, terapeuter eller andliga rådgivare.

Det är också viktigt att hitta metoder för att släppa på stress och främja vår fysiska och mentala hälsa. Det kan röra sig om regelbunden meditation, motion, kostförändringar eller andra välbefinnandepraktiker.

Genom att skapa en balans mellan fysisk, emotionell, mental och andlig hälsa kan vi börja läka oss själva och finna nya vägar för tillväxt och lärande.

🌐 Att söka hjälp från professionella

Det kan vara till stor hjälp att söka hjälp från professionella när man vill bryta själsskontrakt eller övervinna kronisk sjukdom och lidande. Läkare, terapeuter, andliga rådgivare och intuitiva personer med erfarenhet av själsarbete kan alla ge vägledning och stöd.

Genom att söka hjälp från professionella kan du få insikt och verktyg för att navigera genom dina utmaningar och läxor. De kan hjälpa dig att utveckla en plan för helande och tillväxt och ge dig råd om vilka metoder som bäst passar dina individuella behov.

Det är också viktigt att komma ihåg att du inte behöver gå igenom denna resa ensam. Genom att nå ut till andra människor i liknande situationer kan du hitta stöd och förståelse. Det finns många supportgrupper och nätverk där du kan dela dina erfarenheter och få råd från personer som har gått igenom liknande upplevelser.

⭐ Sammanfattning

Att bryta själsskontrakt och övervinna kronisk sjukdom och lidande är en resa av lärande och tillväxt för själen. Genom att förstå själens pre-existenta plan och betydelsen av våra erfarenheter kan vi aktivt arbeta för att skapa positiva förändringar i våra liv.

Genom att använda metoder som meditation, regressionsterapi, egenreflektion och att söka hjälp från professionella kan vi bryta och ändra våra själsskontrakt för att leva våra liv fullt ut och förverkliga vårt själsliga syfte.

Så låt oss ta steget ut ur mörkret och omfamna ljuset och lärandet som finns tillgängligt för oss. Vi har makten att förändra våra liv och bli de hjälpande händer som leder andra till sitt eget ljus och helande.

Resources:

 • IONS Association - (website url)
 • Regressionsterapi - (website url)
 • Andlig rådgivning och intuitiva tjänster - (website url)

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content