Bob Charlton diskuterar SEO efter Penguin-algoritmen

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Bob Charlton diskuterar SEO efter Penguin-algoritmen

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Om Bob Charlton
 3. Förändringar i Penguin-uppdateringar
 4. Konsekvenser för affiliatesidor
 5. Skydda dig från Penguin-uppdateringar
  • För webbansvariga som drabbats
  • För webbansvariga som inte drabbats
 6. Användningen av "Disavow" verktyget
 7. Bygg en stark varumärkeswebbplats
 8. Minska antalet webbsidor
 9. Skapa engagerande och högkvalitativt innehåll
 10. Starta om eller arbeta med befintlig webbplats
 11. Slutsatser

🐧SEOs Framtida utmaningar och Penguin-uppdateringar

Penguin-uppdateringen har fått stor uppmärksamhet i SEO-världen. För att få en djupgående förståelse för dessa uppdateringar och deras inverkan på webbplatsrankningar, gjorde jag en exklusiv intervju med den meriterade SEO-experten Bob Charlton, som är en erfaren webbansvarig och co-moderator för Webmaster World's Google SEO forum.

🌟Om Bob Charlton

Bob Charlton har varit verksam inom SEO sedan 1997 och har under alla dessa år sett förändringarna som ägt rum inom sökmotoroptimering. Med sin omfattande kunskap och erfarenhet inom branschen är Bob en av de mest framstående SEO-experterna idag.

🐧Förändringar i Penguin-uppdateringar

Enligt Bob har Penguin-uppdateringarna varit mycket viktiga för att ta bort dålig kvalitet och irrellevant innehåll från sökmotorresultaten. Detta har lett till att många affiliate-webbplatser "försvunnit", vilket kan ses som en positiv förändring.

"Det har funnits en stor mängd skräpsidor som försvunnit efter Penguin-uppdateringarna", säger Bob. "Jag vill inte kalla dem skräpwebbplatser, men det är många av dem som har skapats på ett konstlat sätt eller har fått konstgjord framhävning."

Det verkar som att Google har försökt undvika att skada seriösa webbplatser genom att vänta med att genomföra Penguin-uppdateringarna. Tyvärr har det medfört att vissa webbplatser har drabbats av "kollateral skada" när de har förlorat värdefulla länkar.

🐧Skydda dig från Penguin-uppdateringar

För att skydda sig mot Penguin-uppdateringar finns det några viktiga åtgärder som webbansvariga kan vidta. Det beror på om man redan har drabbats eller inte av uppdateringarna.

Webbansvariga som har drabbats

Om din webbplats har påverkats av Penguin-uppdateringarna måste du noga utvärdera dina länkar och utföra en "disavow"-process för att ta bort skadliga länkar. Dessutom måste du se över ditt webbplatsinnehåll och identifiera och förstärka det som har unikt värde och attraherar naturliga länkar.

För att hjälpa till i denna process finns det användbara verktyg, som Jim Boykins Penguin Backlink Identification Tool, som kan hjälpa till att identifiera skadliga länkar.

Webbansvariga som inte har drabbats

För dem som ännu inte har påverkats av Penguin-uppdateringarna är det viktigt att inte luta sig tillbaka och slappna av. Istället bör de se över sin länkprofil och se till att de bara har naturliga och relevanta länkar till sin webbplats. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna i Google-algoritmen och fortsätta förbättra och uppdatera webbplatsens innehåll för att bibehålla en stark webbnärvaro.

🐧Användningen av "Disavow" verktyget

Enligt Bob är "Disavow"-verktyget extremt kraftfullt när det används på rätt sätt. Det är viktigt att förstå att det är bättre att överdisavowa än att underdisavowa. Genom att vara noggrann och kritisk mot dina länkar kan du skydda din webbplats från negativ påverkan.

Bob påminner också om att det är viktigt att veta var dina länkar kommer ifrån och att inte förändra ankartexten för att få länkarna att verka naturliga. Om de länkar du redan har från en viss domän redan är skadliga, bör du disavowa hela domänen istället för att försöka välja ut enskilda länkar.

🐧Bygg en stark varumärkeswebbplats

För att skydda sig från Penguin-uppdateringarna, och för att förbättra sina chanser att rankas högre i sökresultaten, bör webbansvariga satsa på att bygga en stark varumärkeswebbplats. Detta innebär att skapa engagerande och högkvalitativt innehåll som tillhandahåller ett unikt värde för användarna.

Det är också viktigt att skapa en positiv användarupplevelse genom att involvera användarna och uppmuntra till interaktion och delning av innehåll. Genom att bygga en stark varumärkeswebbplats kan webbansvariga förbättra sin synlighet och bygga upp ett trovärdigt och pålitligt rykte i sökmotorernas ögon.

🐧Minska antalet webbsidor

En vanlig fallgrop för många webbansvariga är att ha för många webbsidor av låg kvalitet. Kvalitet över kvantitet är nyckeln till att undvika Penguin-straff. Genom att minska antalet webbsidor kan du fokusera på att skapa högkvalitativt innehåll på en mindre skala, vilket ger bättre resultat och minskar risken för straff från Google.

🐧Skapa engagerande och högkvalitativt innehåll

För att överleva i den post-Penguin SEO-världen är det viktigt att skapa engagerande och högkvalitativt innehåll som lockar till sig naturliga länkar. Detta innebär att skapa unika och informativa artiklar, blogginlägg och annat innehåll som är relevant för din målgrupp.

Dessutom bör du uppmuntra användarna att interagera med ditt innehåll genom att ställa frågor, be om åsikter och uppmuntra till diskussion. Genom att öka användarinteraktionen kan du förbättra din webbplats auktoritet och öka möjligheten att attrahera naturliga länkar.

🐧Starta om eller arbeta med befintlig webbplats

För vissa webbansvariga kan det vara nödvändigt att starta om från början om deras webbplats har drabbats allvarligt av Penguin-uppdateringarna och inte har någon existerande följarskara eller naturliga länkar.

Men om du har byggt upp ett starkt varumärke och har något värdefullt att erbjuda, kan det vara värt att behålla din befintliga webbplats och jobba med att förbättra den. Genom att följa de tidigare nämnda tipsen och riktlinjerna kan du gradvis återuppbygga och stärka din webbnärvaro.

🐧Slutsatser

Penguin-uppdateringarna har förändrat SEO-landskapet och har gjort det nödvändigt för webbansvariga att anpassa sig till nya riktlinjer och förutsättningar. Genom att bygga starka varumärkeswebbplatser, skapa högkvalitativt innehåll och övervaka och förbättra sin länkprofil kan webbansvariga se till att deras webbplatser rankas högt och undviker negativa följder av Penguin-uppdateringarna.

Vill du ha mer information och tips om SEO och Penguin-uppdateringar kan du besöka Webmaster World där du hittar användbara verktyg och resurser för att hantera dessa utmaningar.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content