Fixa - Sida med omdirigering i Google Search Console [LÖST]

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Fixa - Sida med omdirigering i Google Search Console [LÖST]

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en sidomdirigering?
 2. Varför visas sidor med omdirigeringar i Google Search Console-rapporten?
 3. Hur man hanterar sidor med omdirigeringar i Google Search Console?
  • a. Översikt över rapporten
  • b. Hantera omdirigeringar för sidbyggare-sidor
  • c. Hantera omdirigeringar för startsida
  • d. Hanteras specifika fall av sidor utan snedstreck
  • e. Hantera ändrade URL-adresser för existerande sidor
  • f. Hantera omdirigeringar för sidor kopplade till externa URL-adresser
 4. Användning av omdirigeringsplugin
 5. Hur länge bör man behålla omdirigeringar?
 6. FAQ

👉 Vad är en sidomdirigering?

En sidomdirigering är en process där en användare skickas från en URL till en annan URL på en webbplats. När en besökare försöker nå en viss webbadress kan det hända att de dirigeras till en annan webbadress automatiskt. Detta kan bero på olika faktorer såsom omdirigeringar i din webbplatsarkitektur eller ändringar i namnet på en sida eller innehåll.

👉 Varför visas sidor med omdirigeringar i Google Search Console-rapporten?

När Google-bot försöker indexera en webbplats kan den stöta på sidor med omdirigeringar. Istället för att ignorera dessa sidor visar Google Search Console-rapporten sidorna med omdirigeringar för att informera webbplatsägare om förekomsten av omdirigerade URL:er. Detta hjälper till att ge insikt om hur Google indexeringssystemet ser på webbplatsen och ger möjlighet att utvärdera och hantera eventuella omdirigeringsproblem.

👉 Hur man hanterar sidor med omdirigeringar i Google Search Console?

a. Översikt över rapporten

När du öppnar rapporten i Google Search Console ser du en lista över sidor med omdirigeringar som Google har stött på på din webbplats. Det kan finnas hundratals eller till och med tusentals sidor listar. För att underlätta hanteringen av dessa sidor kan du fokusera på de sidor som du har skickat in via en sitemap. Genom att välja "Alla inskickade sidor" från rullgardinsmenyn kan du se endast de sidor som lämnats in via sitemap.

b. Hantera omdirigeringar för sidbyggare-sidor

Om sidorna med omdirigeringar är relaterade till sidbyggare-sidor, till exempel Elementor, Element HF footer eller Elemental Library, kan du behöva göra några justeringar. Kontrollera om de sidor du har sett i rapporten finns i sitemap eller om de har ett användardefinierat canonical-värde. Om sidorna redan är exkluderade från sitemap och inte har något användardefinierat canonical-värde behöver du inte göra något mer.

c. Hantera omdirigeringar för startsida

Om omdirigeringar avser din startsida behöver du inte oroa dig. Det är normalt att se startsidans URL i rapporten utan hänvisningar eller refereringskällor. Om du har angett en specifik sida som startsida via din webbplatsadministration (t.ex. i WordPress), och om sidan visas som omdirigerad utan någon referens eller refererande sida, så behöver du inte vidta några åtgärder. Detta är normalt beteende.

d. Hantera specifika fall av sidor utan snedstreck

I vissa fall kan du hitta sidor i rapporten där URL:en saknar ett snedstreck. Detta kan vara en stavfel eller något liknande. Genom att inspektera URL:n kan du hitta referenssidan som används för att omdirigera trafiken. Om felstavningen finns i källkoden för den refererande sidan kan du enkelt åtgärda det genom att lägga till ett snedstreck eller korrigera URL-adressen på sidan som saknar det.

e. Hantera ändrade URL-adresser för existerande sidor

Om du nyligen har ändrat URL-adressen för en existerande sida på din webbplats kan du förvänta dig att se omdirigeringar i rapporten. Detta inträffar när användare och Google bot fortfarande använder den gamla URL-adressen. För att hantera detta kan du använda ett omdirigeringsplugin för att automatiskt omdirigera besökare från den gamla URL-adressen till den nya. Se till att du använder en 301-omdirigering, vilket gör att Google förstår att sidan har flyttats permanent till den nya URL-adressen.

f. Hantera omdirigeringar för sidor kopplade till externa URL-adresser

Om du upptäcker att det finns omdirigeringar från externa URL:er, det vill säga webbplatser som inte kontrolleras av dig, behöver du inte oroa dig. Du har ingen kontroll över dessa externa webbplatser och Google förstår att du inte kan ändra dessa omdirigeringar. Det är normalt att se denna typ av refereringsfel i rapporten.

👉 Användning av omdirigeringsplugin

Ett omdirigeringsplugin kan vara användbart för att hantera och skapa omdirigeringar på din webbplats. Genom att installera och konfigurera ett sådant plugin kan du enkelt skapa och hantera omdirigeringar för sidor eller inlägg som har ändrats eller flyttats. Det rekommenderas att du använder ett plugin som stöder 301-omdirigeringar för att kommunicera till Google att sidan har permanent flyttats till en ny URL-adress.

👉 Hur länge bör man behålla omdirigeringar?

Det finns ingen specifik tidsram för hur länge du ska behålla omdirigeringar. Enligt Google Search Console-teamet rekommenderas det att du behåller dem i minst ett år. Efter ett år kan du överväga att ta bort omdirigeringarna om du inte längre behöver dem. Med tiden kommer Google att uppdatera sitt index och de omdirigerade URL:arna kommer att försvinna från rapporten.

👉 FAQ

Fråga: Hur kan jag hantera omdirigeringar för sidbyggare-sidor som Elementor? Svar: För att hantera omdirigeringar för sidbyggare-sidor som Elementor, behöver du undersöka inställningarna för Elementor-plug-inet. Se till att rutan för "Visa Elementor Head and Footer i sökresultat" är avmarkerad för att undvika att dessa sidor visas som omdirigerade i Google Search Console-rapporten.

Fråga: Vad ska jag göra om min startsida visas som omdirigerad i rapporten? Svar: Om din startsida visas som omdirigerad i rapporten, men du har angett en specifik sida som startsida i din webbplatsadministration, behöver du inte vidta några åtgärder. Detta är normalt beteende och du kan lämna den som den är.

Fråga: Hur länge bör jag behålla omdirigeringar? Svar: Det rekommenderas att du behåller omdirigeringar i minst ett år. Efter ett år kan du överväga att ta bort omdirigeringarna om du inte längre behöver dem.

Fråga: Hur kan jag skapa och hantera omdirigeringar på min webbplats? Svar: Du kan använda ett omdirigeringsplugin, som till exempel Redirection-pluginet, för att enkelt skapa och hantera omdirigeringar på din webbplats. Genom att installera och konfigurera pluginet kan du ange gamla URL:er och nya URL:er för att omdirigera besökare till rätt plats.

Fråga: Vad ska jag göra om jag hittar omdirigeringar från externa URL:er? Svar: Om du upptäcker omdirigeringar från externa URL:er behöver du inte oroa dig. Du har ingen kontroll över dessa externa webbplatser och Google förstår att du inte kan ändra dessa omdirigeringar. Detta är normalt beteende och du kan ignorera dessa rapporterade omdirigeringar.

Fråga: Vad är fördelarna med att hantera omdirigeringar på min webbplats? Svar: Genom att hantera omdirigeringar på din webbplats kan du förbättra användarupplevelsen genom att säkerställa att användare dirigeras till korrekta sidor. Det kan också hjälpa till att förbättra indexeringen av din webbplats av sökmotorer som Google.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content