Googles oktober spamuppdatering 2023 offentliggjord

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Googles oktober spamuppdatering 2023 offentliggjord

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Oktober 2023 Spam-uppdateringen
  • 2.1 Mål för den senaste uppdateringen
  • 2.2 Inverkan på AI-genererat innehåll
  • 2.3 Utökad språkbredd
  • 2.4 Effekten på parasitiska och obituaries-webbplatser
  • 2.5 PBNS och dess riskfaktorer
 3. Förbereda dig för spam-uppdateringen
 4. Slutsats
 5. FAQ

Oktober 2023 Spam-uppdateringen: Auktoritativa Ändringar av Googles Algoritmer

Google har nyligen offentliggjort Oktober 2023 spam-uppdateringen som förväntas vara en av de största uppdateringarna hittills. I denna video ska vi titta på vad denna uppdatering innebär och hur den kan påverka ditt webbinnehåll.

1. Introduktion

Spam-uppdateringar är en integrerad del av Googles strävan att leverera relevant och användarvänlig information till sina användare. Dessa uppdateringar syftar till att bekämpa webbplatser som använder spamtaktiker för att manipulera sökresultaten.

2. Oktober 2023 Spam-uppdateringen

2.1 Mål för den senaste uppdateringen

Enligt Google siktar Oktober 2023 spam-uppdateringen främst på att bekämpa autogenererat innehåll. Tidigare uppdateringar har också tagit sikte på innehåll som inte varit spamrelaterat, vilket har lett till att även webbplatser med äkta och unikt innehåll har påverkats. Men för de som tidigare drabbats av en spam-uppdatering kan denna uppdatering potentiellt lösa problemet, förutsatt att innehållet inte är spam eller genererat av AI.

2.2 Inverkan på AI-genererat innehåll

Google betonar att om du använder innehåll som inte är till nytta för användarna och om du spammar sökmotorerna med massor av innehåll på olika webbplatser, där innehållet nästan är identiskt och skapat med hjälp av AI, kan du vara i farozonen för att påverkas av denna uppdatering. Det är viktigt att inneha äkta och användbar information för att undvika negativa effekter.

2.3 Utökad språkbredd

Den här gången kommer spam-uppdateringen att påverka flera språk, inte bara engelskspråkiga webbplatser. Enligt Google kommer språkområden som turkiska, namser, indonesiska, hindi och kinesiska att beröras. Dessa språk har traditionellt varit källor till mycket webbspam, även om Google fortfarande har svårigheter att förstå och hantera dessa språk lika effektivt som engelska.

2.4 Effekten på parasitiska och obituaries-webbplatser

Enligt tidigare uttalanden från Google var målet att bekämpa webbplatser som fungerade som parasiter på nätet. En parasitsida är vanligtvis en webbplats som inte ger något eget värde eller innehåll, men istället tjänar pengar genom att visa annonser och länka till andra sidor. Oktober 2023 spam-uppdateringen förväntas också beröra dessa parasitsidor samt sidor som publicerar falska nekrologer.

2.5 PBNS och dess riskfaktorer

En annan aspekt att tänka på är att privata bloggnätverk (PBNS) och väldisguiserade PBNS kommer att påverkas av denna uppdatering. Medan Google inte har en helt exakt mekanism för att identifiera PBNS, kan de fortfarande utsättas för risker. Att använda PBNS för länkbyggande är alltid en riskfaktor, eftersom de kan bli upptäckta och påverkas vid kommande spam-uppdateringar.

3. Förbereda dig för spam-uppdateringen

Om du vill skydda din webbplats från att påverkas av spam-uppdateringen finns det några saker du kan göra.

 • Undvik att använda AI-genererat innehåll och se till att ditt innehåll är relevant och användbart för dina användare.
 • Se över dina webbplatser och verifiera att de inte är parasitiska eller innehåller spamrelaterat material.
 • Om du använder PBNS, se till att du är medveten om riskerna och att du har tagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig mot upptäckt.

4. Slutsats

Oktober 2023 spam-uppdateringen kommer medför viktiga förändringar i Googles algoritmer. För att undvika att drabbas av denna uppdatering är det bäst att följa de bästa praxis för att skapa relevant, användarvänligt innehåll och undvika spamtaktiker.

5. FAQ

Fråga: Kommer min webbplats att påverkas av spam-uppdateringen om jag redan har lidit av tidigare uppdateringar? Svar: Om din webbplats tidigare påverkades av spam-uppdateringar kan Oktober 2023 spam-uppdateringen potentiellt lösa problemet, förutsatt att ditt nuvarande innehåll inte är spamrelaterat eller genererat av AI.

Fråga: Vilka språk kommer att drabbas av denna spam-uppdatering? Svar: Enligt Google förväntas denna uppdatering påverka en rad olika språk, inklusive turkiska, namser, indonesiska, hindi och kinesiska.

Fråga: Hur kan jag skydda min webbplats mot att påverkas av spam-uppdateringen? Svar: För att skydda din webbplats bör du undvika AI-genererat innehåll, se till att ditt innehåll är relevant och användbart, och undvik att använda parasitiska webbsidor eller PBNS. Genom att följa bästa praxis kan du minska risken för negativa effekter.

Fråga: Kommer spam-uppdateringen fortsätta att påverka engelskspråkiga webbplatser? Svar: Ja, engelskspråkiga webbplatser kan fortfarande bli påverkade av spam-uppdateringen, särskilt om de använder AI-genererat innehåll eller bedriver spamtaktiker.

Fråga: Hur kan jag kontakta dig för ytterligare frågor eller hjälp? Svar: Du kan kontakta mig genom att använda länken till Google-formuläret nedanför. Jag svarar gärna på dina frågor och ger dig ytterligare assistans.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content