Guide: Hur du ansöker om VAWA-självständig petition

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Guide: Hur du ansöker om VAWA-självständig petition

Innehållsförteckning

  1. Vad är VAWA?
  2. Kvalificerar jag för VAWA?
  3. Hur ansöker jag om VAWA?
  4. Bevis på extrem grymhet eller batteri
  5. Bevis på äktenskap och äktenskapets legitimicitet
  6. Bevisa att din make är medborgare eller permanent bosatt
  7. Vad du behöver inkludera i din ansökan
  8. Att arbeta och resa under VAWA-processen
  9. Konsekvenser vid avslag på VAWA-ansökan
  10. Vad händer om jag blir godkänd för VAWA?

VAWA: Självständig petitionsprocess och skydd mot utvisning

VAWA, även känt som Violence Against Women Act, är en lag som infördes i USA för att skydda personer som har utsatts för extremt grymhet och batteri i sina äktenskap. Detta inkluderar både fysiskt och emotionellt missbruk. Genom att ansöka om VAWA kan man i framtiden möjligen få permanent uppehållstillstånd i USA och få skydd mot utvisning. Ansökan kan också ge möjlighet till arbetsvisum och laglig status i landet.

Kvalificering för VAWA-självständig petitionsprocess

Enligt USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) finns det flera olika kategorier under vilka en VAWA-ansökan kan göras. Dessa inkluderar personer som har varit gifta med en amerikansk medborgare eller en permanent bosatt och har utsatts för extremt grymhet eller batteri av sin make/maka. Även föräldrar till amerikanska medborgar-barn eller barn till amerikanska medborgare kan göra en VAWA-ansökan om de har blivit utsatta för extremt grymhet eller batteri. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, båda kan ansöka om skydd enligt VAWA.

Hur man ansöker om VAWA

Ansökningsprocessen för VAWA kan ta ungefär två år eller mer. När din VAWA-ansökan har godkänts kommer du att få en arbetstillståndkas under kategori C31, vilket ger dig möjlighet att resa fritt inom USA. Om du är berättigad kan du även ansöka om justering av status för permanent uppehållstillstånd. Det spelar ingen roll om du har kommit in i landet olagligt eller om du har förlorat din lagliga status, du kan ändå vara berättigad att ansöka om justering av status enligt VAWA. Du kan även ha möjlighet att legalisera dina barn utan att behöva göra separata ansökningar.

Bevis på extrem grymhet eller batteri

För att bevisa att du har utsatts för extrem grymhet eller batteri enligt VAWA-lagen krävs olika typer av trovärdiga bevis. Det vanligaste är att bevisa fysiskt våld, men det är också möjligt att bevisa emotionellt missbruk. Bevisen kan vara i form av polisrapporter, domstolsdokument, utlåtanden från psykologer, sjukhusjournaler och skriftliga vittnesmål från vänner och familj som har bevittnat ditt lidande.

Bevis på äktenskap och äktenskapets legitimicitet

För att bevisa att ditt äktenskap är giltigt enligt VAWA måste du kunna uppvisa äktenskapsdokument och bevisa att det ingicks i god tro. Du måste även kunna bevisa att din make/maka är amerikansk medborgare eller permanent bosatt, vilket kan vara utmanande. Om det inte är möjligt att ge bevis för din makes/makas medborgarskap eller uppehållstillstånd kan du lämna in annan dokumentation och information för att få USCIS att verifiera din makes/makas status.

Vad du behöver inkludera i din ansökan

När du är redo att skicka in din VAWA-ansökan måste du inkludera formulär I-360 för VAWA-självständig petitionsprocess tillsammans med formulär I-485 för justering av status till USCIS. Du måste också skicka med en deklaration som bekräftar din berättigande och beskriver din äktenskapliga situation samt allt du har gått igenom. Du måste även inkludera bevis för din makes/makas medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd, bevis på misshandel som nämnts tidigare, och en adress där USCIS kan skicka din kommunikation.

Att arbeta och resa under VAWA-processen

Om du planerar att arbeta under VAWA-processen kan du ansöka om formulär I-765 för arbetsvisum och formulär I-131 för resebehörighet tillsammans med formulär I-485. Observera att om du inte begär tillstånd att lämna USA under processen kan din I-485-ansökan anses vara övergiven och du kan bli förhindrad från att återvända till USA.

Konsekvenser vid avslag på VAWA-ansökan

Om din VAWA-ansökan avslås kommer du att få ett avslagsbrev som förklarar hur du kan överklaga beslutet. Du kan lämna in en överklagan tillsammans med den krävda avgiften på USCIS Vermont Service Center inom 33 dagar efter att du har fått avslagsbeslutet.

Vad händer om jag blir godkänd för VAWA?

Om din VAWA-ansökan godkänns och din misshandlare är amerikansk medborgare kommer din justering av status att utfärdas och fastställas samtidigt. Om din misshandlare är en permanent bosatt måste du vänta tills din prioriteringsdag är aktuell enligt visumrapporten innan din ansökan om justering av status kan gå vidare. Även om din permanenta uppehållstillstånd inte kan fastställas samtidigt som din VAWA-ansökan godkänns kommer du ändå att få en arbetstillstånd enligt VAWA och du kommer att vara auktoriserad att stanna kvar och arbeta i USA.

Sammanfattning

VAWA är en viktig lag i USA som ger skydd mot extremt grymhet och batteri i äktenskap. Genom att ansöka om VAWA kan man möjligen få permanent uppehållstillstånd i USA, skydd mot utvisning och möjligheten att arbeta och resa fritt inom landet. För att ansöka behöver man bevisa extrem grymhet eller batteri samt äktenskapets legitimitet. Om ansökan godkänns kan man få justering av status och arbetstillstånd. Vid avslag kan man överklaga beslutet. VAWA-ansökan kan vara en komplicerad process, så att arbeta med en kvalificerad advokat är ofta rekommenderat för att säkerställa rättvis behandling och bästa möjliga resultat.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content