Jag spenderade 2730 USD för att testa 22 AI-skribenter

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Jag spenderade 2730 USD för att testa 22 AI-skribenter

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Testning av 22 populära AI-skribenter för SEO-vänlighet
 • Genomförande av testet
 • Resultat av testet
 • Part 2: Genomförande av en fallstudie mellan AI-skribenter och innehållsbyråer
 • Metod för att bedöma SEO-vänlighet hos AI-skribenter
 • Plats 22: Longshot.ai
 • Plats 21: Jasper AI
 • Plats 20: ChatGPT4
 • Plats 19: CopyAI
 • Plats 18: Writesonic
 • Plats 17: Trolley AI
 • Plats 16: Outranking.io
 • Plats 15: Human Writer
 • Plats 14: Draft Horse AI
 • Plats 13: Zimrider
 • Plats 12: Byword.ai
 • Plats 11: ContentsBro
 • Plats 10: Wordplay.ai
 • Plats 9: Agility Writer
 • Plats 8: Content@Scale
 • Plats 7: Copymatic.ai
 • Plats 6: Onpage.ai
 • Plats 5: Cuppa
 • Plats 4: SkillnotAI
 • Plats 3: SEO Writing
 • Plats 2: Autoblogging
 • Plats 1: Koala
 • Avslutande tankar
 • FAQ

📝Introduktion

Välkommen till min recension av de mest populära AI-skribenterna och deras SEO-vänlighet. Som grundare av marketingletter.com, en nyhetsbrev som håller dig uppdaterad om hur marknadsförare använder AI i sin vardag, har jag spenderat 30 timmar på att testa dessa AI-skribenter för att se vilken som är mest SEO-vänlig. I den första delen av denna serie kommer jag att generera innehåll med olika sökordsinriktningar och jag kommer att utvärdera och jämföra resultaten för att avgöra vilken skribent som presterar bäst. I den andra delen kommer jag att genomföra en fallstudie där jag skapar en webbplats för varje AI-skribent och en för varje innehållsbyrå. Samma sökord kommer att användas för att se vilken webbplats som rankar bäst. Låt oss nu titta på vilka AI-skribenter jag har testat.

📰Test av 22 populära AI-skribenter för SEO-vänlighet

Jag har genomfört omfattande tester på 22 populära AI-skribenter för att bedöma deras SEO-vänlighet. Dessa tester innefattade generering av innehåll med olika sökordsinriktningar och svårighetsgrader. Jag använde verktygen "h tracks" och "server" för att hitta lämpliga sökord med olika svårighetsgrader. Vi använde svårighetsnivåer på 90+, 50+ och 10+ för olika typer av nyckelord. Med svårighetsnivåerna fördelade vi sökorden i kategorier som köpavsyftande nyckelord, jämförelsenyckelord och informativa nyckelord. För att bedöma SEO-vänligheten hos de genererade texterna använde vi Surfer från surferseo.com. De tillhandahåller en SEO-poäng baserat på över 500 signaler från Google. Det är som att ha en personlig SEO-detektiv som ger realtidsbaserade och Google-kompatibla riktlinjer.

💡Resultat av testet

Efter att ha genomfört testerna och bedömt SEO-vänligheten hos alla 22 AI-skribenter kan jag presentera resultaten. Här är de topp 5 AI-skribenterna med bäst SEO-vänlighet:

 1. Koala: Vår vinnare är Koala. Deras innehåll uppnådde högsta SEO-poängen och var särskilt bra på att skriva köpavsyftande guider.

 2. Autoblogging: På andra plats har vi Autoblogging. Deras innehåll fick också höga SEO-poäng och var framstående när det gäller informativa innehållsämnen.

 3. SEO Writing: På tredje plats har vi SEO Writing. Deras prisvärda alternativ ger bra resultat och deras innehåll är väl avvägt när det gäller SEO-vänlighet.

 4. SkillnotAI: På fjärde plats har vi SkillnotAI. Trots dess låga priser lyckades deras innehåll få höga SEO-poäng, särskilt på informativa ämnen.

 5. Cuppa: Slutligen på femte plats har vi Cuppa. Med deras låga priser och bra SEO-poäng är de ett bra budgetalternativ för informativa innehållsämnen.

📚Avslutande tankar

Efter att ha testat och utvärderat 22 populära AI-skribenter för deras SEO-vänlighet kan jag konstatera att det finns flera alternativ att välja mellan. Beroende på dina behov och budget kan du hitta en lämplig AI-skribent som kan hjälpa dig att skapa SEO-vänligt innehåll. Kom också ihåg att SEO-vänlighet inte är den enda faktorn att överväga. Det är viktigt att kvaliteten på innehållet och dess relevans för din målgrupp också beaktas. Ta dig tid att testa olika AI-skribenter och välj den som passar bäst för ditt företag.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content