Lär dig skriva SEO-optimerade texter med Claude 2.1 - Full handledning

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Lär dig skriva SEO-optimerade texter med Claude 2.1 - Full handledning

Innehållsförteckning

 1. Introduktion
 2. Steg 1: Skapa ett Cloud-konto
 3. Steg 2: Träna CLA på SEO-optimering
 4. Steg 3: Optimera för låg AI-detektering
 5. Steg 4: Generera en artikel med CLA
 6. Steg 5: Utvidga och redigera artikeln
 7. Steg 6: Kontrollera originalitet och plagiat
 8. Steg 7: Konvertera till Markdown-format
 9. Steg 8: Testa AI-detektering
 10. Sammanfattning och slutord

Hur man skriver SEO-optimerade artiklar med Cloud 2.1

I dagens video kommer jag att visa dig hur du använder Cloud 2.1 för att skriva SEO-optimerade artiklar av hög kvalitet som också har en låg AI-detektering. Så låt oss börja!

Introduktion

Att skapa högkvalitativt innehåll som är optimerat för sökmotorer är en viktig del av att driva trafik till din webbplats och ranka högt i sökresultaten. Med hjälp av Cloud 2.1 kan du träna CLA (Cloud Language AI) för att skriva artiklar som inte bara är SEO-optimerade utan också låter mer mänskliga.

Steg 1: Skapa ett Cloud-konto

Innan du kan använda Cloud 2.1 behöver du skapa ett konto på Cloud-plattformen. Om du redan har ett konto kan du hoppa över det här steget. Gå till Clouds webbplats och registrera dig för ett konto om du inte redan har ett. Detta är tillgängligt i många olika länder.

Steg 2: Träna CLA på SEO-optimering

För att få CLA att kunna skriva SEO-specifika artiklar måste du träna den genom att ge den instruktioner och riktlinjer för SEO-optimering. Kopiera dina SEO-prompts och klistra in dem i Cloud. Be sedan CLA om den förstår instruktionerna för att skriva SEO-optimerat innehåll.

Steg 3: Optimera för låg AI-detektering

För att få artikeln att låta mer mänsklig och undvika hög AI-detektering bör du optimera CLA för att skriva på ett sätt som låter naturligt för människor. Återigen kopierar du dina prompts och ber CLA att förstå att den behöver skriva på ett mer mänskligt sätt. Genom att kombinera SEO-optimering med låg AI-detektering kan du få en högkvalitativ artikel som rankar bra i sökmotorerna.

Steg 4: Generera en artikel med CLA

Nu när CLA är tränad och optimerad är det dags att generera en fullständig artikel. Kopiera dina prompts för artikeln och klistra in dem i Cloud. Du kan även inkludera interna länkar och be CLA att inkludera externa länkar till auktoritativa webbplatser. CLA kommer sedan att skapa en utförlig och relevant artikel baserat på dina prompts.

Steg 5: Utvidga och redigera artikeln

Om du vill ha en längre artikel kan du be CLA att expandera den med samma stil och ton. Du kan även göra eventuella redigeringar eller lägga till egna interna och externa länkar för att förbättra kvaliteten på artikeln. CLA är bra på att ge detaljerat och relevant innehåll, men att dubbelkolla länkar kan vara en god idé.

Steg 6: Kontrollera originalitet och plagiat

Innan du publicerar artikeln är det viktigt att kontrollera dess originalitet och undvika plagiat. Använd en tjänst som Originality.ai för att skanna artikeln och säkerställa att den är 100% original. I vår testning visade sig CLA-artikeln vara 100% original, vilket är ett bra resultat.

Steg 7: Konvertera till Markdown-format

För att få artikeln att se bra ut och vara lättläst kan du konvertera den till Markdown-format. Detta hjälper till att strukturera innehållet med korrekta rubriker, punktlistor och andra markeringar. Det gör det också enklare att publicera artikeln på olika plattformar och dela den med andra.

Steg 8: Testa AI-detektering

Innan du publicerar eller använder artikeln är det bra att testa AI-detektering för att se om den kan avslöja att artikeln är skriven av en AI. Genom att låta Originality.ai skanna artikeln kan du kontrollera AI-detekteringsgraden. I vårt test visade det sig att artikeln hade en låg AI-detektering på endast 2%, vilket är mycket bra.

Sammanfattning och slutord

Att skriva SEO-optimerade artiklar av hög kvalitet som också har låg AI-detektering kan vara en utmaning. Med hjälp av Cloud 2.1 och CLA kan du dock skapa artiklar som rankar bra i sökmotorerna och låter mänskliga. Genom att följa de åtta stegen i den här guiden kan du komma igång med att skriva SEO-vänligt innehåll med hjälp av Cloud 2.1. Happy writing!

Highlights

 • Cloud 2.1 är ett kraftfullt verktyg för att skriva SEO-optimerade artiklar
 • Genom att träna CLA kan du optimera artiklar för att ranka bättre i sökmotorerna
 • CLA kan skriva artiklar med låg AI-detektering för att undvika upptäckt av automatiserat innehåll
 • Originality.ai kan användas för att kontrollera att artikeln är 100% original
 • Konvertera artikeln till Markdown för att förbättra läsbarheten och möjliggöra enklare publicering

FAQ (vanliga frågor)

Fråga: Kan jag använda CLA för att skriva artiklar på olika ämnen? Svar: Ja, du kan använda CLA för att skapa artiklar om olika ämnen genom att ge det rätt instruktioner och prompts.

Fråga: Finns det några nackdelar med att använda Cloud 2.1? Svar: En möjlig nackdel är att CLA inte alltid inkluderar korrekta externa länkar. Det kan vara nödvändigt att manuellt lägga till eller redigera länkar i artikeln.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content