Maximera din webbplats med Raptor's SEO-rapporteringsverktyg

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Maximera din webbplats med Raptor's SEO-rapporteringsverktyg

Innehållsförteckning

 1. Introduktion till SEO-rapporteringsfunktioner
 2. Översikt över rapportpanelen
 3. Innehållsrapport
 4. Indexeringsrapport
 5. Canonical-rapport
 6. Interna länkar Rapport
 7. Sidhastighetsrapport
 8. Sammanfattande rapport
 9. Rapport om SEO-fel
 10. Exportfunktion och anpassade rapporter

👉 Introduktion till SEO-rapporteringsfunktioner

I denna video kommer vi att gå igenom funktionerna och funktionaliteten hos SEO-rapporteringen inom Raptor Suite av SEO-verktyg. När du har kopplats en webbplats presenteras du omedelbart med data, och detta är en av många rapporter som är tillgängliga i verktyget. Alla rapporter kan antingen vara tillgängliga online eller så kan du ladda ner data som Excel- eller CSV-filer.

👉 Översikt över rapportpanelen

När du avslutar en crawl ser du rapportpanelen som ger information om själva crawlen. Du får information om antalet URL:er som har crawlas, antalet hittade URL:er, antalet kända sitemap och längden på crawl-processen. Du får också information om komponenterna i en crawl, till exempel specifika filtyper som identifierats och respons- och statuskoder som returnerats. Det ger en översiktlig bild av webbplatsens sammansättning.

👉 Innehållsrapport

Innehållsrapporten ger dig information om innehållet på webbplatsen. Du kan identifiera sidor som inte går att indexera och varför de inte är indexeringbara. Dessutom kan du få information om canonical-taggar och identifiera eventuella dubbletter med hjälp av en översiktstabell. Rapporten innehåller också information om interna länkar, såsom brutna länkar och follow/nofollow-länkar. Slutligen får du en översikt över sidhastighet som är uppdelad i olika laddningstider.

👉 Indexeringsrapport

I indexeringsrapporten kan du se en sammanfattning av alla SEO-funktioner, inklusive de som sammanfattades i dashboarden. Du kan se hur mycket innehåll det finns på canonical-sidor jämfört med alla sidor. Du kan också se fördelningen av bilder på webbplatsen för att identifiera sidor som antingen saknar bilder eller innehåller för många bilder som kan påverka laddningstiden. Rapporten ger även dig information om interna länkar, sidhastighet, metadata (som beskrivningar och sidtitlar) samt Google Analytics-data.

👉 Canonical-rapport

Canonical-rapporten ger information om canonical-sidor och eventuella brister i användningen av canonical-taggar. Du kan kontrollera om en sida har canonical-attributet och vilken canonical-länk som används för varje sida. Rapporten ger även en översikt över indexeringen och kan hjälpa till att identifiera eventuella problem på webbplatsen.

👉 Interna länkar Rapport

I rapporten om interna länkar kan du se information om brutna länkar och follow/nofollow-länkar. Du kan också se vilka sidor som är listade i sitemaps och prioriteringen av länkarna. Rapporten ger även dig information om hur många externa länkar som finns på varje sida. Genom att använda denna rapport kan du förbättra webbplatsens interna länkstruktur och förstå dess påverkan på SEO.

👉 Sidhastighetsrapport

Sidhastighetsrapporten ger en översikt över webbplatsens sidhastighet. Den bryts ned i olika tidsintervall för att visa hur många sidor som laddas på mindre än en sekund, en till två sekunder och så vidare. Genom att förstå sidhastigheten kan du optimera webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och öka chanserna för bättre ranking i sökmotorer.

👉 Sammanfattande rapport

I den sammanfattande rapporten kan du jämföra data genom att välja crawl-datum om du har flera crawls. Här kan du se en översikt över olika SEO-funktioner, inklusive innehåll, indexeringsinformation, interna länkar, sidhastighet, metadata och Google Analytics-data. Detta ger dig en övergripande bild av webbplatsens SEO-prestanda och utveckling över tid.

👉 Rapport om SEO-fel

I fliken för SEO-fel hittar du alla de SEO-fel som har identifierats. Det finns cirka 200 kontroller som utförs för att upptäcka fel. Du kan jämföra dessa fel mellan olika perioder för att se hur många fel som har åtgärdats eller uppkommit sedan de två crawls du jämför. Varje fält innehåller en beskrivning av felet och det finns även guider för att förklara data och hur du använder den.

👉 Exportfunktion och anpassade rapporter

Under exportfliken kan du ladda ner rapporter om din crawl eller om SEO. Det finns tre standardrapporter tillgängliga för ögonblicket. SEO-rapporten är en Excel-dokument som är formaterad och där all information delas upp i relevanta flikar. På samma sätt finns det en bilderapport som visar var alla bilder finns på din webbplats och vad filnamnen på dessa bilder är. Slutligen finns det en rapport om brutna länkar som visar olika typer av fel, såsom 404-fel, 500-fel och omdirigeringar.

Utöver de standardrapporter som finns tillgängliga kan du även skapa anpassade rapporter genom att välja vilken data du vill inkludera och ladda ner den som en CSV-fil för ytterligare analys. Detta ger dig större flexibilitet när det gäller att anpassa rapporteringen efter dina behov.

🔗 För mer information och för att få tillgång till en gratis provperiod för Raptor Suite av SEO-verktyg, besök Raptor - dmt.com och registrera dig medan du nu kan. Du behöver bara ange ett användarnamn, e-postadress och lösenord, verifiera din e-post och sedan får du tillgång till alla funktioner som presenterats i denna video, plus mycket mer. Ingen kreditkort krävs och du får en 30-dagars provperiod och 5 000 gratis URL:er att använda.


👉 SEO-rapportering och dess funktioner inom Raptor Suite av SEO-verktyg

Innehållsförteckning:

 • Introduktion till SEO-rapporteringsfunktioner
 • Översikt över rapportpanelen
 • Innehållsrapport
 • Indexeringsrapport
 • Canonical-rapport
 • Interna länkar Rapport
 • Sidhastighetsrapport
 • Sammanfattande rapport
 • Rapport om SEO-fel
 • Exportfunktion och anpassade rapporter

👉 Introduktion till SEO-rapporteringsfunktioner

Inom Raptor Suite av SEO-verktyg finns det omfattande funktioner för SEO-rapportering. Dessa funktioner ger insikter om en webbplats prestanda och hjälper till att identifiera eventuella problemområden som kan påverka webbplatsens synlighet och rankning i sökmotorer.

👉 Översikt över rapportpanelen

Rapportpanelen ger en sammanfattning av en nyligen genomförd crawl. Den visar allmän statistik om antalet URL:er som har crawlas, antalet hittade URL:er och längden på crawl-processen. Denna översikt ger en snabb bild av webbplatsens struktur och sammansättning.

👉 Innehållsrapport

Innehållsrapporten fokuserar på webbplatsens innehåll och ger insikter om antalet webbsidor, indexering av sidor och användning av canonical-taggar. Du kan även få information om interna länkar och sidhastighet. Denna rapport hjälper till att optimera webbplatsens innehåll och förbättra användarupplevelsen.

👉 Indexeringsrapport

Indexeringsrapporten ger en mer detaljerad bild av webbplatsens indexeringsstatus. Du kan se vilka sidor som är indexeringbara och vilka som inte är det, samt identifiera eventuella canonical-dubbletter. Genom att analysera denna rapport kan du förbättra webbplatsens struktur och indexeringseffektivitet.

👉 Canonical-rapport

Canonical-rapporten visar information om användningen av canonical-taggar på webbplatsen. Du kan se vilka sidor som har canonical-attributet och vilken canonical-länk som används för varje sida. Denna rapport hjälper till att undvika duplicate content och förbättrar webbplatsens SEO-prestanda.

👉 Interna länkar Rapport

Rapporten om interna länkar ger insikter om webbplatsens länkstruktur och interna navigering. Du kan se hur många interna länkar som finns, identifiera brutna länkar och följa/nofölja-länkar. Genom att optimera de interna länkarna kan du förbättra användarupplevelsen och underlätta sökspindlarnas indexering av webbplatsen.

👉 Sidhastighetsrapport

Sidhastighetsrapporten ger en indikation på hur snabbt webbplatsen laddas för användaren. Den visar laddningstider för olika sidor på webbplatsen och hjälper till att identifiera sidor med dålig prestanda. Genom att optimera sidhastigheten kan du förbättra användarupplevelsen och påverka positivt SEO-rankingen.

👉 Sammanfattande rapport

Den sammanfattande rapporten ger en översikt över alla SEO-funktioner som diskuteras tidigare. Den visar innehållsstatistik, indexeringsinformation, interna länkar, sidhastighet och metadata som beskrivningar och sidtitlar. Denna rapport ger en helhetsbild av webbplatsens SEO-prestanda och hjälper till att identifiera utvecklingsområden.

👉 Rapport om SEO-fel

Rapporten om SEO-fel ger en detaljerad översikt över alla fel och problem som har upptäckts under crawl-processen. Den visar fel som brutna länkar, felaktig metadata och indexeringsproblem. Genom att analysera denna rapport kan du lösa eventuella tekniska problem och optimera webbplatsens SEO-prestanda.

👉 Exportfunktion och anpassade rapporter

Raptor Suite erbjuder även exportfunktioner där du kan hämta rapporter i olika format, som Excel och CSV. Du kan också skapa anpassade rapporter genom att välja vilka data du vill inkludera och ladda ner dem för vidare analys. Detta ger dig flexibilitet och möjligheten att anpassa rapporterna efter dina specifika behov och krav.

Hoppas detta har gett en grundlig förståelse för SEO-rapporteringens funktioner och hur de kan hjälpa till att förbättra webbplatsens synlighet och prestanda. För att prova Raptor Suite och utforska alla dess funktioner kan du besöka Raptor - dmt.com och registrera dig för en gratis provperiod.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content