Mästerguide för långsvansade sökord: Hitta de bästa sökorden för att ranka #1

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Mästerguide för långsvansade sökord: Hitta de bästa sökorden för att ranka #1

Innehållsförteckning

 1. Vad är långsvansade sökord?
 2. Varför ska du rikta in dig på långsvansade sökord?
 3. Hur hittar du de bästa långsvansade sökorden?
 4. Använda Googles sökförslag och relaterade sökningar
 5. Använda People Also Ask-sektionen
 6. Använda Uber Suggest
 7. Använda Ahrefs för konkurrentanalys
 8. Viktiga saker att tänka på när du väljer långsvansade sökord
 9. Hur man skapar innehåll baserat på långsvansade sökord
 10. Sammanfattning och fördelar med att använda långsvansade sökord

💡 Vad är långsvansade sökord?

Långsvansade sökord är söktermer med lågt sökvolymer som ofta är mycket specifika och nischorienterade. De har lite konkurrens inom sökresultaten och är enklare att rangordna för jämfört med bredare söktermer. Långsvansade sökord fungerar som "lågt hängande frukt" eftersom de är lättare att rangordna för och kan ha hög konvertering då användarna som söker med sådana sökord har tydliga avsikter och vet vad de vill uppnå.

💡 Varför ska du rikta in dig på långsvansade sökord?

En vanlig missuppfattning är att långsvansade sökord alltid är långa, men namnet hänvisar faktiskt till hur dessa sökord presenteras på en graf när de plottas mot sökningsvolymen och antalet nyckelord. Det finns betydligt fler långsvansade sökord än breda sökord. Enligt Ahrefs söks nästan 4 miljarder sökord mindre än 10 gånger per månad, jämfört med tusentals sökord med sökningsvolymer på över 100 000.

💡 Hur hittar du de bästa långsvansade sökorden?

Det finns flera effektiva sätt att hitta de bästa långsvansade sökorden för din webbplats.

En metod är att använda dig av Googles sökförslag och relaterade sökningar för att generera idéer. Du kan även använda dig av "People Also Ask"-avsnittet i sökresultaten och verktyget Uber Suggest för att få ännu fler idéer.

En annan strategi är att utföra en konkurrentanalys med hjälp av verktyget Ahrefs. Genom att undersöka vilka sökord dina direkta konkurrenter rangordnar för och hur många långsvansade sökord de rankar för, kan du få en bättre förståelse för vilka sökord du bör rikta in dig på.

När du väl har hittat de bästa långsvansade sökorden för din webbplats kan du skapa relevant innehåll som svarar på användarnas specifika sökavsikter. Genom att rikta in dig på långsvansade sökord kan du öka din webbplats trafik och konverteringar med färre resurser.

Det är viktigt att komma ihåg att kategorisering av sökord kan vara komplicerat i början, men det blir lättare med erfarenhet. Sökvolymer för långsvansade sökord beror på jämförelsen med bredare söktermer. Dessutom är det viktigt att notera att om en webbplats redan rankar för ett specifikt sökord, är det osannolikt att den också rankar för många långsvansade sökord inom samma ämne om den har högre auktoritet och fler inlänkar än din webbplats.

För att sammanfatta är långsvansade sökord lågvolyms söktermer som är specifika och har lite konkurrens, vilket gör dem enklare att rangordna för. De öppnar upp möjligheter att öka trafiken till din webbplats och öka konverteringar med färre resurser.

Om du vill veta mer om hur du utvecklar en innehållsmarknadsföringsstrategi för dina valda sökord, rekommenderar jag att du tar en titt på vår guide till innehållsskapande för SEO.

Det är också viktigt att påpeka att långsvansade sökord är ett verktyg för att optimera din webbplats för sökmotorer och de är inte en garanti för automatisk framgång. Det krävs fortfarande kvalitativt innehåll och en genomtänkt SEO-strategi för att ditt innehåll ska ranka väl och generera organisk trafik.

💡 Vad är de kortaste långsvansade sökorden du kan tänka på? Tweeta oss på @fatjoe med hashtaggen #shortslongtail.

Glöm inte att prenumerera på vår kanal och klicka på ringsymbolen för att få aviseringar när vi publicerar våra nästa videos. Vi ses då!

🔥 Högdepunkt

 • Långsvansade sökord är lågvolyms söktermer som är specifika och har lite konkurrens.
 • De är enklare att rangordna för och kan ha hög konvertering då användarna har tydliga avsikter.
 • Att använda Googles sökförslag och relaterade sökningar kan ge dig idéer om långsvansade sökord.
 • People Also Ask-sektionen och Uber Suggest kan också vara användbara verktyg för att generera fler idéer om långsvansade sökord.
 • Genom att utföra konkurrentanalys med Ahrefs kan du upptäcka vilka sökord dina konkurrenter rangordnar för och vilka långsvansade sökord de rankar för.
 • Notera att kategorisering av sökord kan vara komplicerat och att webbplatser med högre auktoritet inte nödvändigtvis rankar för alla långsvansade sökord.
 • Skapa relevant innehåll baserat på de bästa långsvansade sökorden för att öka webbplatsens trafik och konverteringar.
 • Långsvansade sökord är ett verktyg för att optimera din webbplats för sökmotorer och det krävs fortfarande kvalitativt innehåll och en genomtänkt SEO-strategi för att uppnå framgång.

❓ FAQ

Q: Hur långa ska långsvansade sökord vara? A: Långsvansade sökord kan vara både korta och långa, men de är alltid specifika och har låg sökvolymer jämfört med breda söktermer. Det beror på jämförelsen med bredare söktermer som avgör om ett sökord anses vara långsvansat.

Q: Vilka fördelar finns det med att rikta in sig på långsvansade sökord? A: Genom att rikta in sig på långsvansade sökord kan du öka chanserna att rangordna väl i sökresultaten och locka trafik som är mer benägen att konvertera. Långsvansade sökord har mindre konkurrens och fokuserar på specifika sökavsikter, vilket kan leda till högre konverteringsfrekvenser.

Q: Finns det några nackdelar med långsvansade sökord? A: En eventuell nackdel med långsvansade sökord är att de har låg sökvolymer, vilket innebär att den totala trafiken till din webbplats kan vara begränsad. Det är viktigt att hitta en balans mellan långsvansade sökord med hög konverteringspotential och bredare söktermer med högre sökvolymer för att maximera både trafik och konverteringar.

Q: Hur väljer jag de bästa långsvansade sökorden att rikta in mig på? A: För att välja de bästa långsvansade sökorden bör du överväga sökvolymer, konkurrensnivåer och relevans för din webbplats. Använd verktyg som Google sökförslag, Uber Suggest och Ahrefs för att undersöka detta och välj de sökord som bäst passar din målgrupp och affärsambitioner.

Q: Hur kan jag optimera mitt innehåll med långsvansade sökord? A: För att optimera ditt innehåll med långsvansade sökord bör du inkludera dessa sökord i titlar, rubriker, innehåll och metabeskrivningar. Var noga med att skapa relevant och värdefullt innehåll som svarar på användarnas sökavsikter och behov.

Q: Finns det några verktyg som kan hjälpa mig hitta långsvansade sökord? A: Ja, det finns flera verktyg som kan hjälpa dig hitta långsvansade sökord, såsom Google Sökförslag, Google Relaterade Sökningar, People Also Ask-sektionen, Uber Suggest och Ahrefs. Dessa verktyg ger idéer och data som kan hjälpa dig hitta relevanta långsvansade sökord för din webbplats.

Resurser

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content