Ändra inställningar för Rossignol Axium 100-bindningar - Gör det själv handledning

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Ändra inställningar för Rossignol Axium 100-bindningar - Gör det själv handledning

Innehållsförteckning

 • Introduktion
 • Steg 1: Demontering av bindningen
 • Steg 1.1: Verktyg du behöver
 • Steg 1.2: Demontering av tåbindningen
 • Steg 1.3: Demontering av hälbindningen
 • Steg 2: Justera tåbindningen
 • Steg 2.1: Hitta rätt position för tåbindningen
 • Steg 2.2: Anpassa tåbindningen till stövelns längd
 • Steg 3: Justera hälbindningen
 • Steg 3.1: Anpassa hälbindningen till stövelns längd
 • Steg 3.2: Kontrollera framåtrycket
 • Steg 4: Ange DIN-inställningen
 • Steg 4.1: Vad är DIN-inställningarna?
 • Steg 4.2: Hitta rätt DIN-inställning
 • Avslutning

Så här ändrar du inställningarna på dina Rosignol Axiom 100 bindningar

Introduktion Välkommen till den här videon där vi kommer att visa dig hur du ändrar inställningarna på dina Rosignol Axiom 100-bindningar. Det kan vara svårt att hitta information om detta ämne, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig. Vi kommer att gå igenom steg-för-steg-processen för att demontera bindningarna och justera både tå- och hälbindningarna. Dessutom kommer vi att förklara hur du ställer in DIN-inställningarna korrekt för att passa din stövel och din åknivå. Låt oss börja!

Steg 1: Demontering av bindningen

För att justera inställningarna på dina Rosignol Axiom 100-bindningar behöver du först demontera bindningarna. Följ dessa steg för att göra detta.

Steg 1.1: Verktyg du behöver

Innan du börjar behöver du följande verktyg:

 • En Phillips-skruvmejsel (storlek nummer 3)
 • En Torx T25-bit
 • En vanlig plattskruvmejsel

Steg 1.2: Demontering av tåbindningen

 1. Ta bort de skruvar som håller fast bindningen på skidan med en Phillips-skruvmejsel (storlek nummer 3).
 2. Ta av den översta delen av bindningen och hela spår- eller skensystemet under den.
 3. Under bindningen kommer du att se en fästplatta som kan tas loss. Detta är vad som justerar längden på bindningen.
 4. Justera fästplattan till rätt position baserat på din stövels längd enligt tillverkarens rekommendationer.
 5. När du har ställt in fästplattan, sätt tillbaka den i bindningen och se till att skruvhålen linjer upp.

Steg 1.3: Demontering av hälbindningen

 1. Ta även bort skruvarna som håller fast hälbindningen med hjälp av din Phillips-skruvmejsel (storlek nummer 3).
 2. När skruvarna är borttagna kan du efter somliga hitta en liten spak bakom hälbindningen.
 3. Använd en plattskruvmejsel för att trycka in spaken och skjuta hälbindningen framåt eller bakåt beroende på stövelns längd.
 4. Justera hälbindningen till rätt position för din stövels längd.

Steg 2: Justera tåbindningen

Nu när du har demonterat bindningarna, är det dags att justera tåbindningen. Följ dessa steg för att göra det.

Steg 2.1: Hitta rätt position för tåbindningen

 1. Placera den demonterade tåbindningen på rätt plats på skidan.
 2. Justera tåbindningen till rätt längd baserat på din stövels längd enligt tillverkarens rekommendationer.
 3. Se till att tåbindningen sitter stadigt och skruva fast den på plats.

Steg 2.2: Anpassa tåbindningen till stövelns längd

 1. Sätt i din stövel i tåbindningen för att kontrollera att den passar ordentligt.
 2. Kontrollera det lilla gula fönstret på bindningen. Du bör se en svart vertikal linje.
 3. Justera tåbindningen framåt eller bakåt tills den svarta linjen är i mitten eller något framåt i fönstret. Detta justerar framåtrycket på bindningen.

Steg 3: Justera hälbindningen

Nu är det dags att justera hälbindningen för att säkerställa att den passar din stövels längd korrekt. Följ dessa steg för att göra det.

Steg 3.1: Anpassa hälbindningen till stövelns längd

 1. Sätt hälbindningen på rätt plats på skidan.
 2. Justera hälbindningen framåt eller bakåt beroende på stövelns längd.
 3. Se till att hälbindningen sitter ordentligt och skruva fast den på plats.

Steg 3.2: Kontrollera framåtrycket

 1. Sätt i din stövel i hälbindningen för att kontrollera framåtrycket.
 2. Titta på det lilla gula fönstret på bindningen. Du bör se den svarta linjen i mitten eller något framåt i fönstret.
 3. Om den svarta linjen är för långt bakåt eller för långt framåt, justera hälbindningen tills den hamnar i rätt position.

Steg 4: Ange DIN-inställningen

Slutligen måste du ställa in DIN-inställningarna för att säkerställa att bindningen löser ut vid rätt tidpunkt vid en fallolycka. Följ dessa steg för att göra det.

Steg 4.1: Vad är DIN-inställningarna?

DIN-inställningarna är värden som används för att justera hur lätt eller svårt det är för bindningen att lösa ut vid en fallolycka. Dessa värden beror på faktorer som åkarens erfarenhet, längd, vikt och stövelns egenskaper.

Steg 4.2: Hitta rätt DIN-inställning

 1. Använd en Phillips-skruvmejsel (storlek nummer 3) för att justera DIN-inställningen.
 2. Se på det lilla vita fönstret på bindningen. Du kommer att se en vit linje och en skala från 3 till 10.
 3. Ta reda på vilken DIN-inställning som är lämplig för dig baserat på din åkarnivå och andra faktorer.
 4. Justera den vita linjen till din valda DIN-inställning.

Avslutning

Grattis! Du har nu framgångsrikt ändrat inställningarna på dina Rosignol Axiom 100-bindningar. Det är viktigt att komma ihåg att rätt inställningar är avgörande för din säkerhet och prestanda på skidorna. Se till att följa tillverkarens rekommendationer och ta hänsyn till din egen erfarenhet och åknivå.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content