Så skriver du en optimal bildalttext och får fler besökare till din blogg

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Så skriver du en optimal bildalttext och får fler besökare till din blogg

Innehållsförteckning:

 1. Introduktion
 2. Vad är bild alt-text?
 3. Varför är bild alt-text viktigt för din blogg?
 4. Hur skriver man en perfekt bild alt-text?
  • 4.1. Exempel på dålig bild alt-text
  • 4.2. Exempel på bra bild alt-text
 5. Hur lägger man till bild alt-text i WordPress?
 6. Skillnaden mellan bild alt-text och bildbeskrivning
 7. Behöver alla bilder alt-text?
 8. Slutsats
 9. Sammanfattning
 10. Vanliga frågor och svar

👀 Varför du inte ska ignorera bild alt-text för din blogg 👀

Introduktion: I den digitala världen kan bloggmiljön vara överväldigande konkurrensutsatt och det är viktigt att maximera din bloggs synlighet och trafik. Men visste du att du kan gå miste om en stor del av trafiken på din blogg på grund av en enkel sak som du kanske har glömt att göra? Detta kallas bild alt-text. I denna artikel kommer vi att utforska vikten av bild alt-text för din blogg och hur du skriver en perfekt alt-text för dina bilder.

Vad är bild alt-text?

Bild alt-text är en kort beskrivning av vad som händer i bilden som varje bild i ditt blogginlägg bör ha. Det är inte detsamma som bildtexten, även om de båda kan användas för att ge extra information om bilden. Syftet med alt-texten är att göra blogginlägget tillgängligt för personer som inte kan se bilderna och hjälpa sökmotorer att förstå dina bilder bättre.

Varför är bild alt-text viktig för din blogg?

Den korrekta användningen av bild alt-text kan ge flera fördelar för din blogg:

 • Tillgänglighet: Genom att tillhandahålla alt-text gör du ditt innehåll tillgängligt för människor som använder skärmläsare eller har begränsad syn. Detta breddar din publik och ger en bättre användarupplevelse.
 • SEO-fördelar: Bild alt-texten hjälper sökmotorer att förstå innehållet på din bloggs bilder. Genom att använda relevanta och optimerade alt-texter kan du förbättra din bloggs synlighet i sökmotorresultaten och locka mer organisk trafik.
 • Diversifierat innehåll: Alt-texten ger möjlighet att beskriva bilderna på ett sätt som kan attrahera och engagera läsarna ännu mer genom att förmedla viktig information även till dem som inte kan se bilderna.

Hur skriver man en perfekt bild alt-text?

Att skriva en perfekt bild alt-text kan vara enkelt om du följer några riktlinjer. Här är några tips för att skapa en effektiv alt-text:

 1. Var specifik: Beskriv kort men tydligt vad som händer i bilden.
 2. Anpassa dig efter kontexten: Tänk på vilken bloggpost bilden används i och anpassa alt-text efter det ämne och sammanhang.
 3. Håll den kort: En bra alt-text bör vara kort och hålla sig under 125 tecken. Skärmläsare stannar ofta efter den gränsen.
 4. Undvik att säga "bild av" eller "bild på": Det är onödigt att inkludera ord som "bild av" eftersom sökmotorer och skärmläsare redan förstår att det är en bild.
 5. Ge relevant information: Fokusera på att förmedla det viktigaste och mest relevanta i bilden.
 6. Undvik att ge överflödig information: Om en bild inte tillför något extra värde till ditt innehåll behöver den inte ha alt-text.

Exempel på dålig bild alt-text:

 1. "Solnedgång på stranden" (för vag och inte informativ)
 2. "Fotbollsmatch på fullsatt arena" (för allmän och oklar)
 3. "Vägskylt mitt i öknen" (för att det inte finns något samband med innehållet)

Exempel på bra bild alt-text:

 1. "Kvinnor som njuter av en vacker solnedgång på en strand i North Arabic UK"
 2. "Publikutsikt över FC Barcelonas match mot Atletico Madrid på Camp Nou 2018"
 3. ("Sidan innehåller ingen bild alt-text eftersom bilden bara är dekorativ och inte tillför något av värde.")

Hur lägger man till bild alt-text i WordPress?

Om du använder WordPress som plattform för din blogg är det enkelt att lägga till alt-text till dina bilder. Följ dessa steg för att lägga till alt-text i dina bilder i WordPress:

 1. Öppna ditt blogginlägg och gå till redigeringsläget.
 2. Klicka på bilden där du vill lägga till alt-texten.
 3. Välj "Blockinställningar" på höger sida av redigeraren.
 4. Skrolla ner till avsnittet "Alt Text" och fyll i alt-texten i rutan.
 5. Spara ditt inlägg och upprepa processen för varje bild du vill lägga till alt-text till.

Skillnaden mellan bild alt-text och bildbeskrivning

Det är viktigt att skilja mellan bild alt-text och bildbeskrivning eftersom de tjänar olika syften. Bild alt-texten är i första hand till för personer som använder skärmläsare och för att hjälpa sökmotorer att indexera innehållet. Å andra sidan är bildbeskrivningen där för att ge extra information om bilden till de besökare som kan se den. Bildbeskrivningen är inte nödvändig för varje bild och är frivillig.

Behöver alla bilder alt-text?

Nej, inte alla bilder behöver alt-text. Om bilden inte tillför något värde till ditt innehåll eller dess budskap kan du välja att inte inkludera alt-texten. Det kan vara dekorativa bilder, separeringslinjer eller andra grafiska element som inte ger ytterligare information till läsaren eller lyssnaren. Betydande bilder som tillför förståelse eller extra kontext till ditt innehåll bör dock alltid ha alt-text för att göra din blogg så tillgänglig som möjligt.

Slutsats

Att inkludera bild alt-text i dina blogginlägg kan ge betydande fördelar för både tillgänglighet och sökmotoroptimering. Genom att skapa en detaljerad och kort beskrivning av dina bilder kan du säkerställa att ditt innehåll når en bredare publik och ger en bättre användarupplevelse. Kom ihåg att följa riktlinjerna för att skapa en perfekt alt-text och lägga till den i dina bilder i WordPress för att maximera effekten.

Sammanfattning

 • Bild alt-text är en kort beskrivning av vad som händer i en bild i ditt blogginlägg.
 • Att inkludera alt-text i dina bilder gör ditt innehåll tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och hjälper sökmotorer att förstå dina bilder bättre.
 • Skriv en kort och specifik alt-text som beskriver bilden och anpassa den efter bloggpostens ämne.
 • I WordPress kan du enkelt lägga till alt-text till dina bilder genom att använda blockinställningarna.
 • Bild alt-text skiljer sig från bildbeskrivningen, som ger extra information om bilden till läsarna.
 • Inte alla bilder behöver alt-text, men betydande bilder bör alltid ha det för att förbättra tillgängligheten.
 • Att inkludera bild alt-text i din blogg kan förbättra tillgänglighet, SEO och läsarupplevelse.

Kolla gärna in min gratis bloggmästarklass för att lära dig mer om hur du startar en framgångsrik blogg!

Vanliga frågor och svar:

Q: Vad är skillnaden mellan bild alt-text och bildbeskrivning? A: Bild alt-text är en kort beskrivning av vad som händer i en bild och är till för att göra innehållet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och för att underlätta för sökmotorer. Bildbeskrivningen ger extra information om bilden och är frivillig.

Q: Ska jag inkludera alt-text för alla bilder på min blogg? A: Nej, alt-text behövs inte för bilder som inte tillför något värde till ditt innehåll eller dess budskap. Men betydande bilder som ger förståelse eller extra kontext bör alltid ha alt-text för att maximera tillgängligheten.

Q: Hur lång bör alt-texten vara? A: Alt-texten bör vara kort och hålla sig under 125 tecken. Detta beror på att de flesta skärmläsare stannar vid den gränsen.

Q: Finns det några SEO-fördelar med att använda bild alt-text? A: Ja, genom att använda relevanta och optimerade alt-texter kan du förbättra din bloggs synlighet i sökmotorresultaten och locka mer organisk trafik.

Q: Kan jag lägga till alt-text på bilder i WordPress? A: Ja, det är enkelt att lägga till alt-text till bilder i WordPress. Du kan göra det genom att använda blockinställningarna för respektive bild.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content