Sanningen om NoFollow-länkar och varför du kanske behöver dem

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Sanningen om NoFollow-länkar och varför du kanske behöver dem

Innehållsförteckning

  1. Vad är en nofollow-länk?
  2. Skillnaden mellan nofollow- och dofollow-länkar
  3. Varför nofollow-länkar har fått dåligt rykte
  4. Googles hantering av nofollow-länkar
  5. Värdet av nofollow-länkar för SEO
  6. Blandningen av dofollow- och nofollow-länkar
  7. Nofollow-länkarnas påverkan på trafik och varumärke
  8. Hur man identifierar nofollow-länkar
  9. Användningen av sociala nofollow-länkar för varumärkesbyggande
  10. Sammanfattning och slutsatser

Vad är en nofollow-länk?

En nofollow-länk är en typ av länk på en webbsida som har en rel-attribut. När en länk har en nofollow-attribut innebär det att den inte följs av sökmotorer som Google. Det betyder att nofollow-länken inte ges samma vikt och betydelse som en dofollow-länk när det gäller rangering i sökresultaten. Nofollow-länkar var ursprungligen utformade för att identifiera sponsrade länkar och används också för att länka till användargenererat innehåll och reklambanners.

Skillnaden mellan nofollow och dofollow-länkar

För att förstå nofollow-länkar behöver vi först förklara vad dofollow-länkar är. En dofollow-länk fungerar som en vanlig länk där en webbplats länkar till en annan webbplats och den länkande personen lämnar HTML-koden intakt. Detta berättar för Google att följa länken, vilket är anledningen till namnet "dofollow". En nofollow-länk å andra sidan är en rel-attribut som läggs till i HTML-koden för att tala om för Google att inte följa länken. För användaren fungerar nofollow-länken ändå som en vanlig länk där de kan klicka på den och besöka webbplatsen. Den enda skillnaden är att nofollow-attributet är avsett att inte koppla samman den länkade webbplatsen med den hänvisande webbplatsen enligt Googles riktlinjer.

Varför nofollow-länkar har fått dåligt rykte

Nofollow-länkar har fått dåligt rykte på grund av historiska missbruk och förvirring inom digital marknadsföring. För över 15 år sedan, innan nofollow-attributet infördes, var länkar en viktig rankningsfaktor och sätt att manipulera sökmotorerna. Svart hatt-SEO-utövare spamade internet med länkar och det fanns ingen tydlig riktlinje för att särskilja sponsrade länkar från organiska. För att bekämpa spam uppmanade Google bloggägare att märka sponsrade länkar som nofollow. Detta ledde till förvirring och överanvändning av nofollow-attributet av bloggägare som valde att märka alla länkar som nofollow. Det resulterade i en allmän uppfattning att nofollow-länkar var värdelösa för SEO och att de endast användes för att undvika bestraffningar från Google.

Googles hantering av nofollow-länkar

Google har utvecklats avsevärt och har insett behovet att inte generalisera alla nofollow-länkar som spam. Sedan 2020 betraktar Google nofollow-attributet som "ledtrådar" istället för absoluta instruktioner. Det betyder att Google kan välja att krypa och indexera nofollow-länkar beroende på olika faktorer som typen av webbplats, platsen för länken och dess relevans för sidans innehåll. Google har meddelat att nofollow-länkar inte kommer att följas "generellt", vilket betyder att det finns situationer där nofollow-länkar kan vara föremål för crawling och indexering.

Värdet av nofollow-länkar för SEO

Trots nofollow-länkarnas dåliga rykte har de fortfarande värde för SEO och kan påverka en webbplats ranking på olika sätt. Studier har visat att webbsidor som rankar högst på Google har i genomsnitt 20-40% nofollow-länkar som pekar till den sidan. Google har bekräftat att nofollow-länkar värderas baserat på faktorer som typen av webbplats, platsen för länken och relevansen för sidans innehåll. Det betyder att nofollow-länkar från högkvalitativa webbplatser fortfarande kan bidra till att öka webbplatsens auktoritet och synlighet.

Blandningen av dofollow- och nofollow-länkar

Det är viktigt att skapa en naturlig profil av länkar för att undvika eventuella bestraffningar från sökmotorer. Att ha enbart dofollow-länkar kan signalera till Google att du försöker manipulera sökresultaten, medan enbart nofollow-länkar kan göra det svårt för Google att avgöra webbplatsens auktoritet. Den bästa strategin är att skapa en blandning av både dofollow- och nofollow-länkar för att ge intrycket av en organisk och naturlig profil. Genom att få nofollow-länkar från högkvalitativa webbplatser ökar chansen att dessa länkar kan generera dofollow-länkar och därmed ytterligare förbättra webbplatsens SEO.

Nofollow-länkarnas påverkan på trafik och varumärke

Även om nofollow-länkar inte har en direkt inverkan på sökresultatrangordningen, kan de fortfarande vara värdefulla för att driva trafik till din webbplats och bygga ditt varumärke. En användare som ser en länk kommer inte att veta om den är nofollow eller dofollow. För användaren är det bara en länk till en potentiellt relevant webbplats. Genom att ha en varierad profil av länkar, både nofollow och dofollow, kan du öka trafiken till din webbplats och öka användarnas engagemang med ditt innehåll. Detta kan resultera i en ökad trovärdighet och förtroende hos användarna samt hos sökmotorer som Google.

Hur man identifierar nofollow-länkar

Att kunna identifiera nofollow-länkar är viktigt för att kunna analysera din webbplatslänkprofil och för att kunna skapa en balanserad blandning av dofollow- och nofollow-länkar. Ett enkelt sätt att kontrollera om en länk är nofollow är genom att använda verktyg som FATREL. FATREL är en gratis webbläsartillägg för Google Chrome som kan kolla om länkar är nofollow eller dofollow. Med bara ett klick kan du få en översikt över vilka länkar på en sida som är nofollow, användargenererade eller sponsrade.

Användningen av sociala nofollow-länkar för varumärkesbyggande

Sociala länkar är också ofta nofollow-länkar. Även om dessa länkar inte bidrar till sökmotoroptimering, har de en plats i din marknadsföringsstrategi när det gäller att bygga ditt varumärke. Sociala nofollow-länkar kan öka exponeringen för ditt varumärke och driva trafik till din webbplats. Genom att ha en närvaro på sociala plattformar och dela relevant och engagerande innehåll kan du bygga varumärkesmedvetenhet och locka potentiella användare till din webbplats.

Sammanfattning och slutsatser

Att ha en blandning av både dofollow- och nofollow-länkar är viktigt för att skapa en naturlig och trovärdig länkprofil. Nofollow-länkar kan ha en indirekt påverkan på SEO genom att driva trafik till din webbplats och bygga ditt varumärke. Genom att få länkar från högkvalitativa webbplatser, oavsett om de är nofollow eller dofollow, kan du öka din webbplats synlighet och auktoritet. Det är också viktigt att kunna identifiera och övervaka nofollow-länkar med hjälp av verktyg som FATREL för att få insikt i din länkprofil och göra justeringar efter behov. Trots nofollow-länkarnas dåliga rykte är de fortfarande en viktig del av en välbalanserad SEO-strategi.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content