SEO Förra månaden oktober 2023 | Senaste uppdateringarna från Google Search, Google Ads och Bing på svenska

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

SEO Förra månaden oktober 2023 | Senaste uppdateringarna från Google Search, Google Ads och Bing på svenska

Table of Contents:

 1. Introduktion
 2. Twitter annonser samarbete med Google Ads
 3. Meta och Facebooks AI-funktioner för annonser
 4. Googles oktober-spamuppdatering
 5. Googles Broadcore-uppdatering
 6. Google Analytics funktion för dataminimering
 7. Annonsförbättringar för Instagram och Reels
 8. Google Ads lanserar Demand Gen annonser
 9. Datahanteringsfunktionen i Google Ads
 10. Indraget sökresultat och dess försvinnande
 11. Nyheter för bilhandlare från Google
 12. Tillgänglighetsförbättringar i Google Maps och Search
 13. Strukturerade data för betalda innehåll
 14. Microsofts relansering av PubCenter
 15. 25 teman i Performance Max kampanjer
 16. Slutförandet av mobil-först indexeringen av Google

Twitter annonser samarbete med Google Ads

📢 Nyhet: Twitter har nyligen meddelat sitt samarbete med Google Ads för att öka sin annonseringsintäkt. Denna överenskommelse innebär att annonser från Google Ads displaykampanjer snart kommer att synas på Twitter. Genom detta partnerskap kommer Twitter att få tillgång till en stor grupp aktiva användare från Google och samtidigt öka intäkterna från annonser. Detta kommer att vara särskilt gynnsamt för PPC-exekutörer som kommer att kunna nå ut till Twitter-publiken utan att behöva bekymra sig om att lära sig och hantera Twitter-annonsernas inställningar. Detta är verkligen en vinn-vinn-situation för alla inblandade.

Meta och Facebooks AI-funktioner för annonser

🚀 Nyheter: Meta och Facebook har nyligen tillkännagett tre nya AI-funktioner för deras annonsplattformar. Först och främst kan användare nu generera bakgrundsgafik för sina annonser genom att bara ge en instruktion med hjälp av AI. Dessutom kan små bilder nu förstoras automatiskt och AI kan även skapa text för annonserna. Enligt Facebook kommer dessa AI-funktioner att spara annonsörer ungefär 5-6 timmar varje vecka och hjälpa till att automatisera upprepade arbetsuppgifter. Denna nya teknik kommer definitivt att erbjuda annonsörer nya möjligheter att skapa engagerande och effektiva annonser.

Googles oktober-spamuppdatering

🔍 Uppdatering: Google har nyligen rullat ut sin oktober-spamuppdatering som främst fokuserade på icke-engelska språk som hindi, kinesiska, indonesiska, turkiska och vietnamesiska. Denna uppdatering är avsedd att bekämpa spam och oönskat innehåll i dessa språk och förbättra användarupplevelsen. Om du har en webbplats på något av dessa språk eller om du riktar dig till användare som förstår dessa språk är det viktigt att du förstår och anpassar dig till de nya riktlinjerna. Se till att hålla dig uppdaterad om de senaste riktlinjerna och se till att ditt innehåll är relevant och av hög kvalitet för att undvika att drabbas av eventuella negativa effekter från denna uppdatering.

Googles Broadcore-uppdatering

📈 Uppdatering: Som en del av den senaste uppdateringen har Google lanserat Broadcore-uppdateringen. Trots bristen på information från Google självt har denna uppdatering rönt mycket uppmärksamhet och skapat förvirring bland webbansvariga. Användare har försökt att förstå och anpassa sig till den nya uppdateringen, men Googles råd och riktlinjer har inte varit tillräckligt tydliga. Det är viktigt att följa och övervaka eventuella förändringar i sökresultaten och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att din webbplats fortfarande rankas väl.

Google Analytics funktion för dataminimering

📊 Funktion: Google Analytics har nyligen meddelat en ny funktion som heter Data Reduction. Denna funktion ger användarna möjlighet att ta bort användarens e-postadress, namn och personuppgifter från den insamlade datan. Genom att använda Data Reduction-verktyget kan du undvika att samla in oönskad data som kan vara känslig. Detta kan vara särskilt viktigt för att uppfylla integritetskrav och minska eventuell ansvarighet i framtiden.

Varje attribut bör tas i beaktande när du skapar innehåll av denna art. Användarens integritet, särskilt vid insamling av personuppgifter, är av högsta vikt i dagens digitala landskap.

Annonsförbättringar för Instagram och Reels

📸 Nyheter: Meta och Facebook har nyligen gjort viktiga tillkännagivanden som påverkar annonseringen på Instagram och Reels. En av de största nyheterna är introduktionen av Collection Ads, där användarna kan utforska fler produkter genom att klicka på små bilder under en stor huvudbild eller video. Dessa annonser, som redan har varit igång på Instagram, kommer nu att vara synliga på Facebook också. Dessutom kommer användare av Multi-Destination Reel Carousel Ads att kunna klicka på flera länkar eller sidor på en enda reel och företag kommer att kunna använda funktionen Swipe Left för att driva trafik till en annonsens landningssida både på Facebook och Instagram.

Google Ads lanserar Demand Gen annonser

🌟 Nyheter: Google Ads har nyligen lanserat Demand Gen annonser globalt. Dessa annonstyper använder artificiell intelligens (AI) tillsammans med bilder, kartor och produktflöden för att ge ett mer engagerande sätt att marknadsföra och sälja produkter och tjänster. Demand Gen annonser konkurrerar inte bara med andra annonstyper på Google, utan även med sociala medier-annonser. Enligt Google har dessa annonser en lägre kostnad per förvärv (CPA) och en högre klickfrekvens (CDR) än sociala medier-annonser. Detta kan vara en viktig utveckling för marknadsförare och annonsörer som letar efter mer effektiva sätt att nå sin målgrupp.

Datahanteringsfunktionen i Google Ads

🔒 Funktion: Google Ads har nyligen lanserat en datahanteringsfunktion som ger användarna möjlighet att hantera alla sina datatillgångar från ett enda gränssnitt. Genom Data Manager-verktyget kan användare enkelt ansluta till olika tjänster och lagra data om sin webbplats. Detta blir särskilt viktig i framtiden när tredjepartscookies blir mindre vanliga och stöds av färre plattformar. Genom att använda sådana plattformar kan användare lagra förstapartsdata på ett mer effektivt sätt och eliminera beroendet av tredjepartscookies.

Indraget sökresultat och dess försvinnande

🔍 Uppdatering: Google har nyligen meddelat att de inte längre kommer att visa indragna sökresultat i sina sökmotorresultat. Denna förändring reflekteras i det faktum att indragna URL-adresser inte längre syns i sökresultaten. Enligt Google har kontinuerlig rullning av sidor gjort indragna resultat mindre relevanta, och därför kommer de inte längre att visas. Detta är ytterligare en indikation på Googles strävan att förbättra sökupplevelsen för användare och ge relevant och lättillgänglig information i sina sökresultat.

Nyheter för bilhandlare från Google

🚗 Nyheter: Google har nyligen gjort några viktiga tillkännagivanden som kommer att påverka bilhandlare. Den första nyheten är att Google nu stödjer schema data för fordonslistningar. Det innebär att biltillverkare och bilhandlare kan använda schema data för sina fordon och få möjlighet att visa sina fordonslistningar på ett mer visuellt sätt i sökresultaten. Dessutom kommer det att finnas en ny rapport kallad Vehicle Listing i Google Search Console som kommer att ge bilhandlare och marknadsförare värdefull information om deras fordonslistningar och hur de presterar på sökmotorerna. Dessa nyheter ger bilhandlare möjlighet att effektivt marknadsföra och sälja sina produkter online.

Tillgänglighetsförbättringar i Google Maps och Search

🌍 Nyheter: Google har nyligen meddelat flera förbättringar avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dessa förbättringar syftar till att göra Google Maps, Search och andra produkter mer användarvänliga för personer med funktionsnedsättning. En av nyheterna är att Google kommer att stödja attributet Disabled Owned i företagsprofiler på Google My Business. Detta attribut gör det möjligt för företag som ägs av personer med funktionsnedsättning att marknadsföra sig själva och få stöd från användare som vill stödja sådana företag. Andra förbättringar inkluderar möjligheten att se rullstolsanpassade rutter i Google Maps, använda avancerade bildigenkänningstekniker för att få information om skyltar och anslag med hjälp av Google Lens, och möjligheten att anpassa rutter och navigeringsalternativ för användare med funktionsnedsättning. Dessa förbättringar öppnar upp möjligheter för människor med funktionsnedsättning att använda och njuta av Googles produkter och tjänster på ett mer tillgängligt sätt.

Strukturerade data för betalda innehåll

💰 Uppdatering: Google har nyligen lanserat stöd för strukturerade data för betalda innehåll. Detta innebär att webbplatsägare nu kan informera Google om innehåll som endast är tillgängligt för betalande användare genom att använda schema data. Till exempel kan nyhetswebbplatser nu indikera att viss artikeltext är betalad och endast tillgänglig för prenumeranter. Detta hjälper Google att förstå att det innehållet endast är avsett för betalande användare och undvika att betrakta det som en form av sökmotormanipulation. Detta är ett användbart verktyg för webbplatsägare och publicister för att erbjuda exklusivt betalt innehåll och samtidigt upprätthålla integriteten i sökmotorresultaten.

Microsofts relansering av PubCenter

🔖 Nyheter: Microsoft har nyligen återlanserat sitt annonsnätverk, PubCenter, som en konkurrent till Google AdSense. Genom PubCenter kan webbplatsägare och bloggare använda Microsofts annonseringskod för att visa annonser på sina webbplatser och få intäkter från Microsoft på samma sätt som med Google AdSense. Detta ger användarna en alternativ inkomstkälla och minskar beroendet av enbart Google AdSense. Denna tjänst är dock för närvarande endast tillgänglig i USA.

25 teman i Performance Max kampanjer

🌈 Nyheter: Nu kan användare av Performance Max-kampanjer lägga till upp till 25 teman i sina kampanjer. Genom att använda teman kan användarna ge mer riktad information till sin målgrupp och förbättra kampanjens prestanda. För att lägga till teman behöver användarna bara gå till sin Performance Max-kampanj, klicka på "Asset Group" och välja "Themes" där de kan lägga till upp till 25 teman med varje tema som inte får vara längre än 80 tecken. Denna funktion ger användarna ännu mer flexibilitet och anpassning i deras annonskampanjer.

Slutförandet av mobil-först indexeringen av Google

📱 Uppdatering: Efter sju års arbete har Google nu avslutat mobil-först indexeringen av alla webbplatser. Detta betyder att Google nu indexerar och crawlar webbplatser med hjälp av en mobil bot istället för en desktop bot. Med denna förändring kommer Google att fokusera på mobilanvändarupplevelse och prestanda och gradvis minska användningen av desktop bot. Detta är en viktig milstolpe för Google och en indikation på dess fortsatta engagemang för att ge användare relevant och högkvalitativ information på mobil enheter. Tänk på att optimera din webbplats för mobila enheter och säkerställa att den är snabb och responsiv för att dra nytta av detta ökade fokus på mobilanvändarupplevelse.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content