Ultimata SEO checklistan 2022 - Hur du får #1 rankning (snabbt!)

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Ultimata SEO checklistan 2022 - Hur du får #1 rankning (snabbt!)

Innehållsförteckning 📑

 1. Introduktion
 2. Spåra de rätta SEO-KPI:erna
 3. Se till att din webbplats kan krypas och indexeras
 4. Genomför Core Web Vitals på din webbplats
 5. Optimera din webbplatsarkitektur
 6. Intern länkstruktur förbättring
 7. Hitta lågt hängande frukter
 8. Identifiera klusteringsmöjligheter
 9. Undvik sökordskannibalism
 10. Optimera sidans innehåll
 11. Bygga överlägsna länkvärden
 12. Öka webbplatsens auktoritet
 13. Säkerställ att viktiga sidor har tillräckligt med länkar
 14. Säkerställ att dina länkar är av hög kvalitet
 15. Sammanfattning

👉 Introduktion

Hej och välkommen till min SEO-checklista! I den här artikeln kommer jag att dela med mig av min expertkunskap för att hjälpa dig att förbättra ditt företags SEO-strategi och rangordning på Google. SEO, eller sökmotoroptimering, är en avgörande del av att dra in organiskt söktrafik till din webbplats och öka din synlighet i Googles sökresultat. Genom att följa dessa steg kommer du att kunna ranka högre på sökmotorerna och öka trafiken till din hemsida. Så låt oss dyka in i den här checklistan!

👉 Spåra de rätta SEO-KPI:erna

För att bedöma effektiviteten av din SEO-strategi är det viktigt att spåra de rätta SEO-KPI:erna (Key Performance Indicators). Här är några viktiga SEO-KPI:er att överväga:

🔹 Total organisk söktrafikstillväxt

För att mäta hur mycket organiskt söktrafik din webbplats får, bör du använda Google Analytics. Spåra och mät tillväxten av din organiska söktrafik månadsvis eller årligen för att få en tydlig bild av din webbplats prestanda.

🔹 Totalt antal organiska nyckelord

Använd verktyget SEMrush för att identifiera hur många organiska nyckelord din webbplats rankar för inom topp 100. Ju fler nyckelord, desto bättre är din webbplats synlighet i sökresultaten.

🔹 Totalt antal länkande domäner

Backlinks är en viktig rankingfaktor och din webbplats auktoritet påverkar din placering i sökresultaten. För att spåra tillväxten av din länkprofil, använd funktionen "referring domains" i SEMrush och se till att antalet länkande domäner växer över tid.

Genom att spåra dessa SEO-KPI:er kan du få en tydlig bild av din webbplats prestanda och identifiera områden där du behöver förbättra.

👉 Se till att din webbplats kan krypas och indexeras

Att se till att din webbplats är krypbar och indexering är en viktig del av SEO. Här är några steg du kan ta för att säkerställa att din webbplats är krypbar och indexeras korrekt:

🔸 Optimera din webbplatsarkitektur

En bra webbplatsarkitektur gör det lättare för sökmotorer att krypa och indexera dina sidor. Se till att din webbplatsstruktur är enkel och logisk, med tydliga navigationsmenyer och hierarki mellan sidor.

🔸 Säkerställ att inga hinder blockerar krypning

För att kontrollera om det finns några utmaningar för sökmotorer att krypa din webbplats, använd verktyget "Crawlability" i SEMrushs audit-sektion. Här finns en lista över eventuella problem som kan påverka sökmotorns krypningsförmåga. Åtgärda dessa problem så snart som möjligt för att säkerställa att dina sidor kan indexeras korrekt.

Genom att optimera din webbplatsarkitektur och se till att inga hinder blockerar krypningen, kan du maximera ditt innehålls synlighet och rangordning på sökmotorerna.

👉 Genomför Core Web Vitals på din webbplats

I Googles senaste uppdateringar har de betonat vikten av Core Web Vitals, som är en mätning av webbsändningsprestandan och användarupplevelsen på din webbplats. För att optimera Core Web Vitals på din webbplats, följ dessa steg:

🔸 Mät och förbättra sidbelastningstiden

En snabb sidbelastningstid är viktig för att ge användare en bra upplevelse och för att Google ska värdera din webbplats högre. Använd verktyget "Core Web Vitals" i SEMrush för att få en översikt över ditt webbplats prestanda och arbeta för att förbättra sidbelastningstiden.

🔸 Optimera webbsidans layout och innehåll

En användarvänlig layout och relevant, välskrivet innehåll bidrar till en bättre användarupplevelse och kan förbättra dina Core Web Vitals-poäng. Se till att din webbplats är responsiv, lättläst och har välstrukturerat innehåll.

Genom att genomföra Core Web Vitals på din webbplats kan du förbättra användarupplevelsen och öka chansen att rangordna högre i Googles sökresultat.

👉 Optimera din webbplatsarkitektur

Din webbplatsarkitektur spelar en viktig roll i din SEO-strategi. Här är några åtgärder du kan vidta för att optimera din webbplatsarkitektur:

🔸 Håll din katalogstruktur grundläggande

En grundläggande katalogstruktur gör det enklare för både användare och sökmotorer att navigera på din webbplats. Se till att dina sidor är organiserade i logiska mappar och underkataloger.

🔸 Använd tydliga URL-strukturer

Optimera dina URL:er genom att använda relevanta nyckelord och hålla dem korta och tydliga. Se till att dina URL:er beskriver innehållet på sidan och undvik komplicerade eller kryptiska URL:er.

Genom att optimera din webbplatsarkitektur kan du öka användarvänligheten och hjälpa sökmotorer att indexera din webbplats mer effektivt.

👉 Intern länkstruktur förbättring

En stark intern länkstruktur är en viktig del av din SEO-strategi. Här är några steg du kan ta för att förbättra din interna länkstruktur:

🔸 Optimera för relevanta interna länkar

Genom att inkludera relevanta interna länkar i ditt innehåll kan du förbättra användarupplevelsen och hjälpa sökmotorer att förstå din webbplats struktur. Se till att dina interna länkar är relevanta och hjälper användare att hitta mer information om ämnet.

🔸 Skapa en hierarki av interna länkar

Organisera dina interna länkar i en hierarki där viktiga sidor har fler länkar och är lättillgängliga för användare och sökmotorer. Se till att dina viktigaste sidor är länkade från navigationsmenyn och har tillräckligt med interna länkar för att förstärka deras auktoritet.

Genom att förbättra din interna länkstruktur kan du öka dina sidors auktoritet och hjälpa sökmotorer att navigera din webbplats mer effektivt.

👉 Hitta lågt hängande frukter

Lågt hängande frukter är nyckelord och sidor som har potential att ranka högre med relativt lite arbete. Här är några steg du kan ta för att hitta lågt hängande frukter:

🔸 Identifiera nyckelord med låg konkurrens

Använd SEMrush för att identifiera nyckelord som har hög sökvolym men låg konkurrens. Dessa nyckelord kan vara lågt hängande frukter som du kan optimera och ranka för relativt snabbt.

🔸 Optimera innehållet på dessa sidor

Gå igenom dina sidor och optimera innehållet för de lågt hängande frukterna. Se till att dina sidor är välstrukturerade, har relevanta nyckelord och tilltalande rubriker och meta-beskrivningar.

Genom att hitta och optimera lågt hängande frukter kan du snabbt öka din webbplats synlighet och trafik från organiska sökresultat.

👉 Identifiera klusteringsmöjligheter

Klusteringsmöjligheter handlar om att skapa kategorier eller kluster av liknande sidor för att förbättra deras synlighet och auktoritet. Här är några steg du kan ta för att identifiera och utnyttja klusteringsmöjligheter:

🔸 Identifiera sidor som inte rankar topp 50

Använd SEMrush för att identifiera sidor på din webbplats som inte rankar inom topp 50 för vissa nyckelord. Dessa sidor kan vara oprioriterade och inte tillräckligt målinriktade för att ranka högre.

🔸 Skapa dedikerade sidor för dessa nyckelord

Skapa dedikerade sidor för de nyckelord som inte rankar bra på befintliga sidor. Optimera dessa sidor genom att inkludera relevanta nyckelord och ge användare mervärde genom unikt och kvalitativt innehåll.

Genom att identifiera och utnyttja klusteringsmöjligheter kan du förbättra din webbplats synlighet och auktoritet för specifika ämnen.

👉 Undvik sökordskannibalism

Sökordskannibalism uppstår när du har flera sidor på din webbplats som förser om samma nyckelord. Detta kan påverka din webbplats prestanda negativt genom att göra det svårt för sökmotorer att bestämma vilken sida som är mest relevant för nyckelordet. Här är några steg du kan ta för att undvika sökordskannibalism:

🔸 Identifiera sökordskannibalism med SEMrush

Använd SEMrushs positionsspårningsverktyg för att identifiera om du har flera sidor som rankar för samma nyckelord. Detta kan indikera att du har problem med sökordskannibalism.

🔸 Konsolidera liknande sidor

Om du har flera sidor som tävlar om samma nyckelord, överväg att konsolidera dem till en enda sida. Optimera denna sida genom att inkludera relevant innehåll och använda rätt nyckelord för att förbättra dess synlighet och rangordning.

Genom att undvika sökordskannibalism kan du fokusera och optimera din webbplats för specifika nyckelord på ett mer effektivt sätt.

👉 Optimera sidans innehåll

Att optimera ditt innehåll är en viktig del av din SEO-strategi. Här är några steg du kan ta för att optimera ditt innehåll och förbättra din webbplats synlighet:

🔸 Grundläggande on-page optimering

Se till att dina primära nyckelord finns med i URL, titel, H1-taggen, den första och sista meningen på sidan. Denna grundläggande optimering hjälper sökmotorer att förstå ämnet på sidan och kan hjälpa till att förbättra dess rangordning.

🔸 Använd SEMrushs on-page SEO-checker

Använd SEMrushs on-page SEO-checker för att få rekommendationer om hur du kan optimera ditt innehåll. Verktyget ger dig insikter om strategi, innehåll, teknik och användarupplevelse.

Genom att optimera ditt innehåll på rätt sätt kan du förbättra din webbplats synlighet och rangordning på sökmotorerna.

👉 Bygga överlägsna länkvärden

Backlinks är en av de viktigaste rankingfaktorerna för SEO. Här är några steg du kan ta för att bygga överlägsna länkvärden för din webbplats:

🔸 Skapa länkvärdiga tillgångar

Skapa innehåll som är unikt, värdefullt och delningsbart för att locka till sig naturliga och relevanta länkar från andra webbplatser. Ju mer värde ditt innehåll erbjuder, desto mer sannolikt är det att andra webbplatser länkar till det.

🔸 Identifiera relevanta länkmöjligheter

Använd SEMrushs backlink analytics-verktyg för att identifiera relevanta och högkvalitativa webbplatser som kan vara villiga att länka till ditt innehåll. Fokusera på webbplatser som är inom din nisch eller bransch för att få mer relevanta länkar.

Genom att bygga överlägsna länkvärden kan du öka din webbplats auktoritet och rangordning på sökmotorerna.

👉 Öka webbplatsens auktoritet

Webbplatsens auktoritet är en viktig rankingfaktor för SEO. Här är några steg du kan ta för att öka din webbplats auktoritet:

🔸 Få fler länkar från unika domäner

Ju fler unika domäner som länkar till din webbplats, desto större auktoritet får den. Använd SEMrushs "backlink gap"-verktyg för att identifiera konkurrenters länkprofiler och se till att din webbplats har liknande eller högre antal länkande domäner.

🔸 Bygg länkar till viktiga sidor

Identifiera de viktigaste sidorna på din webbplats och se till att de får tillräckligt med länkar från relevanta och auktoritativa webbplatser. Detta kommer att hjälpa dem att ranka bättre och förbättra din webbplats prestanda som helhet.

Genom att öka din webbplats auktoritet kan du förbättra din rangordning på sökmotorerna och öka din synlighet.

👉 Säkerställ att viktiga sidor har tillräckligt med länkar

Viktiga sidor på din webbplats behöver tillräckligt med länkar för att ranka högre och komma framför din konkurrens. Här är några steg du kan ta för att se till att viktiga sidor har tillräckligt med länkar:

🔸 Identifiera konkurrenternas länkprofil

Använd SEMrushs "backlink gap"-verktyg för att identifiera konkurrenternas länkprofil och se till att dina viktigaste sidor har liknande eller fler länkar än dem. Detta kommer att hjälpa till att stärka deras auktoritet och rangordning.

🔸 Bygg länkar till dina viktiga sidor

Fokusera på att bygga länkar till dina viktigaste sidor från relevanta och auktoritativa webbplatser. Detta kommer att ge dem en större auktoritet och hjälpa dem att ranka högre i sökresultaten.

Genom att se till att dina viktigaste sidor har tillräckligt med länkar kan du förbättra deras synlighet och rangordning på sökmotorerna.

👉 Säkerställ att dina länkar är av hög kvalitet

Att ha högkvalitativa länkar är avgörande för att förbättra din webbplats synlighet och rangordning. Här är några egenskaper hos högkvalitativa länkar:

 1. Relevans: Länkar från relevanta webbplatser inom din nisch eller bransch har större värde för din webbplats jämfört med länkar från irrelevanta webbplatser.
 2. Trafik: Webbplatser med organisk söktrafik indikerar förtroende från Google och kan bidra till att förbättra din webbplats prestanda.
 3. Auktoritet: Webbplatser med högre auktoritet ger mer värde åt dina länkar och hjälper till att stärka din webbplats auktoritet.
 4. Länkkvalitet: Analysera den faktiska länkprofilen för en webbplats för att bedöma om länkarna är av hög kvalitet eller inte. Det är viktigt att inte lita på tredjeparts metriker, utan istället analysera länkprofilens kvalitet.

Genom att se till att dina länkar är av hög kvalitet kan du förbättra din webbplats synlighet och rangordning på sökmotorerna.

👉 Sammanfattning

SEO är en viktig del av din digitala närvaro, och genom att följa denna SEO-checklista kan du förbättra din webbplats synlighet och rangordning. Här är de viktigaste punkterna att komma ihåg:

 • Spåra de rätta SEO-KPI:erna för att mäta framgången av din SEO-strategi.
 • Se till att din webbplats kan krypas och indexeras korrekt.
 • Genomför Core Web Vitals för att förbättra användarupplevelsen på din webbplats.
 • Optimera din webbplatsarkitektur och interna länkstruktur.
 • Hitta lågt hängande frukter och klusteringsmöjligheter för att öka din synlighet.
 • Undvik sökordskannibalism och optimera ditt innehåll på rätt sätt.
 • Bygg överlägsna länkvärden och öka din webbplats auktoritet.
 • Säkerställ att viktiga sidor har tillräckligt med länkar och att dina länkar är av hög kvalitet.

Genom att följa dessa steg kommer du att kunna förbättra din SEO-strategi och rangordning på sökmotorerna. Lycka till! 💪


Höjdpunkter:

 • Identifiera och spåra de rätta SEO-KPI:erna för att mäta din webbplats prestanda
 • Se till att din webbplats är krypbar och indexeras korrekt
 • Optimering av Core Web Vitals för att förbättra användarupplevelsen och sidbelastningstiden
 • Optimera din webbplatsarkitektur och interna länkstruktur för bättre sökbarhet
 • Hitta lågt hängande frukter och klustering av möjligheter för att förbättra synligheten
 • Undvik sökordskannibalism och optimera innehållet på rätt sätt
 • Bygg överlägsna länkvärden och öka din webbplats auktoritet
 • Säkerställ tillräckligt med länkar till viktiga sidor och kvalitet på länkar

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: Hur länge tar det innan jag ser resultat från min SEO-strategi? A: SEO är en pågående process och resultaten kommer inte att vara omedelbara. Det kan ta månader innan du ser betydande förbättringar i ditt webbplatstrafik och rangordning. Det är viktigt att vara tålmodig och fortsätta implementera de bästa SEO-praktikerna för att uppnå långsiktiga resultat.

Q: Vilket verktyg rekommenderar du för att spåra SEO-KPI:er? A: Vi rekommenderar att använda SEMrush för att spåra SEO-KPI:er som organisk söktrafik, organiska nyckelord och länkande domäner. SEMrush ger dig omfattande data och insikter för att mäta och analysera din webbplats SEO-prestanda.

Q: Hur kan jag undvika sökordskannibalism? A: För att undvika sökordskannibalism, se till att varje sida på din webbplats riktar sig mot unika nyckelord eller ämnen. Undvik att ha flera sidor som tävlar om samma nyckelord genom att konsolidera liknande sidor och optimera dem för olika nyckelord eller ämnen.

Q: Hur kan jag bygga länkar av hög kvalitet till min webbplats? A: För att bygga länkar av hög kvalitet till din webbplats, skapa värdefullt och unikt innehåll som andra webbplatser vill länka till. Identifiera också relevanta webbplatser inom din nisch eller bransch som kan vara villiga att länka till ditt innehåll. Byggande av relationer och utbyte av gästinlägg är också effektiva sätt att få länkar av hög kvalitet.

Q: Hur kan jag förbättra min webbplats auktoritet? A: För att förbättra din webbplats auktoritet, se till att få länkar från relevanta och auktoritativa webbplatser. Använd verktyg som SEMrush för att analysera konkurrenternas länkprofiler och se till att din webbplats har liknande eller fler länkar än dem. Byggande av länkvärden tar tid och det är viktigt att fokusera på att få kvalitetslänkar från relevanta källor.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content