Beehive và Substack: Kiếm tiền từ bản tin

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Beehive và Substack: Kiếm tiền từ bản tin

Mục lục

  1. Công cụ SEO và tăng trưởng 1.1 Substack 1.2 Beehive
  2. Tùy chỉnh trang web 2.1 Substack 2.2 Beehive
  3. Quản lý và đăng nội dung 3.1 Substack 3.2 Beehive
  4. Khả năng khai thác tiềm năng 4.1 Substack 4.2 Beehive
  5. So sánh giá cả 5.1 Substack 5.2 Beehive
  6. Kết luận

📝 So sánh Substack và Beehive: Công cụ gửi và kiếm tiền từ bản tin

Trong lĩnh vực gửi và kiếm tiền từ bản tin, Substack và Beehive là hai nền tảng tuyệt vời. Dù hai nền tảng này có vẻ giống nhau, nhưng chúng có những khác biệt không nhỏ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai nền tảng này dựa trên năm tiêu chí khác nhau và tìm hiểu về mức giá của mỗi nền tảng.

1. Công cụ SEO và tăng trưởng

1.1 Substack

Người dùng Substack đã than phiền về vấn đề tăng trưởng và SEO trong nhiều năm qua, và có rất nhiều ví dụ về điều này trên Internet. Substack thiếu tính năng và gặp vấn đề SEO sâu hơn. Việc sử dụng tên miền tùy chỉnh cho Substack có ích, nhưng không khắc phục được các vấn đề này. Một ví dụ thông thường là Substack không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm đầu tiên trên Google trừ khi từ khóa "Substack" được sử dụng. Substack đã phát triển công cụ khám phá trên trang chủ, nơi người đọc có thể tìm các ấn phẩm bằng cách duyệt và tìm kiếm từ các chủ đề.

1.2 Beehive

Beehive (anh em cùng nghề) là nền tảng tôi đã biết từ đầu năm 2022 và tôi đã chỉ ra những khuyết điểm của công cụ SEO của họ thông qua các lỗi cụ thể. Tuy nhiên, Beehive đã làm việc để khắc phục hầu hết các vấn đề trong chưa đầy một năm. Điều này đã biến họ trở thành một công cụ có năng lực cho SEO và tại sao tôi đánh giá họ tốt hơn so với Substack trong danh mục này. Beehive cũng có tích hợp hữu ích cho người dùng và cho phép bạn tạo chương trình giới thiệu cho bản tin của mình, giúp tăng trưởng nhờ việc mời tham gia.

2. Tùy chỉnh trang web

2.1 Substack

Substack hạn chế tùy chỉnh trang web chỉ cho phép bạn chọn từ một số màu sắc và phông chữ. Điều này làm cho tất cả các bản tin và khối trông giống nhau trong một thời gian dài. Substack chỉ cung cấp một mẫu duy nhất và giờ là F3, nhưng vẫn còn hạn chế và bạn không thể xây dựng mẫu riêng của mình hoặc mua một mẫu như bạn có thể làm với WordPress hoặc Ghost.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content