Báo cáo SEO với Google Search Console | 5 thông tin cụ thể

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Báo cáo SEO với Google Search Console | 5 thông tin cụ thể

Mục lục:

 1. Tổng quan về SEO
 2. Khám phá Google Search Console
 3. Cách đo lường hiệu suất tìm kiếm tổng quan trên Google
  1. Xem xu hướng tổng thể về hiệu suất tìm kiếm tổng hợp của Google cho trang web của bạn
  2. Cải thiện vị trí cho các từ khóa nằm ngoài Top 2
  3. Lấy ý tưởng từ khóa để mở rộng nội dung
  4. Tìm trang web tốt nhất và tồi nhất dựa trên lưu lượng truy cập và xu hướng truy cập
  5. Đo lường hiệu suất của Google Business Profile

Bảng báo cáo SEO miễn phí với Google Search Console

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức tạo báo cáo SEO miễn phí với Google Search Console, tập trung vào Hiệu suất tìm kiếm Google. Video này là một phần trong loạt video gồm ba phần về SEO trang trang trên trang web. Video đầu tiên nói về phương trước SEO, Video thứ hai tập trung vào từ khóa và nghiên cứu từ khóa.

Google Search Console cung cấp các công cụ và báo cáo giúp bạn đo lường kết quả tìm kiếm và hiệu suất của trang web, sửa lỗi và làm cho trang web của bạn tỏa sáng trong kết quả tìm kiếm Google. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về năm cách để đo lường với Google Search Console và biến nó thành sự hành động:

1. Xem xu hướng tổng thể về hiệu suất tìm kiếm Google cho trang web của bạn

Khi tải Google Search Console lên, bạn sẽ thấy một bức tranh tổng thể về hiệu suất tìm kiếm, bao gồm tổng số lần nhấp và xuất hiện của kết quả tìm kiếm web. Bạn có thể chọn khoảng thời gian cụ thể để xem xu hướng theo thời gian.

Nếu bạn đã cài đặt Google Analytics, bạn cũng có thể theo dõi số lượng chuyển đổi từ lưu lượng tìm kiếm. Điều này cho phép bạn tạo một hình ảnh toàn diện về hiệu suất SEO của trang web của bạn.

2. Cải thiện vị trí cho các từ khóa nằm ngoài Top 2

Điều quan trọng khi thực hiện SEO là cải thiện vị trí cho các từ khóa quan trọng. Tuy nhiên, không phải từ khóa nào cũng có thể lên Top 2. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu những từ khóa nằm ngoài Top 2 nhưng vẫn đứng trên trang đầu tiên. Điều này cho phép chúng ta nhận ra những từ khóa có tiềm năng cao và làm việc để nâng cao vị trí của chúng.

3. Lấy ý tưởng từ khóa để mở rộng nội dung

Google Search Console cung cấp thông tin về những từ khóa mà trang web của bạn đang xếp hạng, nhưng bạn chưa định rõ mục tiêu cho chúng. Điều này có thể đề xuất các ý tưởng mới để tạo nội dung hướng đến những từ khóa đó và tăng cường vị trí trang web của bạn trên trang kết quả tìm kiếm.

4. Tìm trang web tốt nhất và tồi nhất dựa trên lưu lượng truy cập và xu hướng truy cập

Theo dõi các trang web có lưu lượng truy cập tốt nhất và tồi nhất sẽ cho bạn cái nhìn về hiệu suất của trang web của bạn. Nếu có những trang web đang giảm lưu lượng truy cập, bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân và nâng cấp để khôi phục lưu lượng truy cập và xếp hạng.

5. Đo lường hiệu suất Google Business Profile

Nếu bạn là một doanh nghiệp có một hoặc nhiều vị trí cố định, bạn nên có một hồ sơ kinh doanh Google. Bạn có thể sử dụng Google Search Console để theo dõi lưu lượng từ hồ sơ kinh doanh Google của mình bằng cách thêm các tham số UTM vào liên kết trang web của bạn.

Thông qua năm cách tiếp cận này, bạn có thể sử dụng Google Search Console để đo lường hiệu suất tìm kiếm và tạo các báo cáo SEO miễn phí. Điều này giúp bạn hiểu rõ về trạng thái SEO của trang web của mình và đưa ra các hành động cụ thể để cải thiện hiệu suất và xếp hạng trang web của bạn trên kết quả tìm kiếm Google.

Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi từ lưu lượng SEO.

Tóm tắt:

Trong video này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng Google Search Console để thực hiện báo cáo SEO miễn phí. Chúng ta đã xem xét năm cách tiếp cận để đo lường hiệu suất tìm kiếm Google và đưa ra các hành động cụ thể để cải thiện vị trí và lưu lượng truy cập của trang web. Sử dụng Google Search Console và Google Analytics cùng nhau cung cấp thông tin toàn diện về hiệu suất SEO và chuyển đổi của trang web.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content