Các đặc điểm của thành viên Hội đồng Quản trị tốt nhất

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Các đặc điểm của thành viên Hội đồng Quản trị tốt nhất

Nội dung

Mục lục

 1. Chào mừng
 2. Những đặc điểm and thói quen của các thành viên Hội đồng Quản trị tốt nhất
  • 2.1 Đối xử với vai trò Hội đồng Quản trị như một doanh nghiệp
  • 2.2 Không mang cá nhân vào công việc
  • 2.3 Hiểu rằng mọi người đều có mục tiêu chung
  • 2.4 Tập trung vào sự thật and giải quyết vấn đề
 3. Ví dụ về các thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả
  • 3.1 Sự xử lý tình huống ở cuộc họp
  • 3.2 Đặt cộng đồng lên hàng đầu
  • 3.3 Đầu tư vào tương lai của cộng đồng
 4. Kết luận
 5. FAQ

1. Chào mừng

Xin chào và cảm ơn bạn đã tham gia chương trình trò chuyện trực tuyến với hai chuyên gia lãnh đạo trong các Hội đồng Quản trị (HOA). Tôi là Gabriella Felisco và hôm nay tôi có mặt với Elina Gilbert ở Colorado và Brad Van Ruan ở Florida. Chúng tôi sẽ thảo luận về những thói quen và đặc điểm của các thành viên Hội đồng Quản trị tốt nhất. Elina và Brad sẽ chia sẻ với chúng tôi về những thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả nhất mà họ đã từng làm việc và giải thích những kỹ năng mà những thành viên Hội đồng Quản trị đó đã sử dụng để trở nên hiệu quả như vậy. Elina, tại sao bạn không trình bày ý kiến của mình đầu tiên?

2. Những đặc điểm and thói quen của các thành viên Hội đồng Quản trị tốt nhất

2.1 Đối xử với vai trò Hội đồng Quản trị như một doanh nghiệp

Những thành viên Hội đồng Quản trị thành công nhất là những người xem vai trò này như một doanh nghiệp và không mang cá nhân vào trong công việc. Chúng tôi đều biết rằng khi tham gia Hội đồng Quản trị, bạn sẽ luôn bị đổ lỗi cho mọi chuyện xảy ra trong hiệp hội và bạn sẽ không thể làm hài lòng 100% mọi người trong mọi trường hợp. Những thành viên Hội đồng Quản trị thành công nhất mà tôi từng gặp là những người hiểu rõ rằng công việc của họ không chỉ xoay quanh bản thân mình và mọi người đều có mục tiêu chung. Do đó, khi có người trở nên tức giận hay bực tức, những thành viên Hội đồng Quản trị này không tự đặt vào tình thế đó mà tập trung vào sự thật và làm việc để giải quyết vấn đề.

2.2 Không mang cá nhân vào công việc

Một trong những đặc điểm quan trọng của các thành viên Hội đồng Quản trị là không mang cá nhân vào công việc. Chúng tôi đã thấy rằng những thành viên Hội đồng Quản trị thành công nhất là những người không tự hiểu rằng mọi chuyện xoay quanh bản thân mình và không âm thầm chịu đựng khi người khác tức giận hay bực tức. Thay vào đó, họ tạo ra cuộc thảo luận để thông báo và giải thích những vấn đề cụ thể và cùng nhau tìm ra cách tiến lên phía trước để giải quyết những vấn đề đó.

2.3 Hiểu rằng mọi người đều có mục tiêu chung

Một trong những điểm mạnh của các thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả là hiểu rằng mọi người đều có mục tiêu chung. Thay vì ghi nhận mọi sự tức giận hay bực tức vào tâm trí, những thành viên Hội đồng Quản trị thành công nhất tôi từng gặp lại tập trung vào sự thật và việc giải quyết vấn đề. Họ không cho phép cảm xúc cá nhân chi phối quan điểm và xem xét mọi việc theo quyền lợi chung của cộng đồng. Điều này giúp họ điều hòa sự bực bội và tạo ra những cuộc thảo luận xây dựng để tìm ra giải pháp tiến lên phía trước.

2.4 Tập trung vào sự thật and giải quyết vấn đề

Những thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả nhất tôi đã gặp là những người tập trung vào sự thật và giải quyết vấn đề. Thay vì để mọi người bị tức giận và buồn bực, họ tìm kiếm thông tin chính xác và sự hiểu biết để giải quyết các vấn đề. Khi có cuộc thảo luận, họ sử dụng lời giải thích và trao đổi để làm dịu sự tức giận và tìm ra cách tiến lên phía trước để giải quyết các vấn đề đó.

3. Ví dụ về các thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả

3.1 Sự xử lý tình huống ở cuộc họp

Tôi có một ví dụ về một Hội đồng Quản trị rất giỏi trong việc xử lý tình huống. Đó là một cộng đồng Master lớn và có những lo ngại về hoạt động tội phạm. Có những chủ nhà đã đến và bắt đầu bằng việc chỉ trích ban quản trị vì không làm công việc của mình và cho rằng họ không làm những gì mình phải làm. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người cũng là một doanh nhân khá thông minh, đã trả lời: "Tôi hoàn toàn hiểu nếu tôi ở trong vị trí của bạn, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Hãy để tôi giải thích cho bạn những gì đã diễn ra phía sau và quyền hạn của hiệp hội và cách chúng tôi đã cố gắng sử dụng nó để giải quyết những vấn đề này." Không mất nhiều thời gian, thông qua lời giải thích của Chủ tịch, sự tức giận của các chủ nhà đã được xoa dịu và họ đã hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì để tiến xa hơn trong giải quyết vấn đề này?" Cuộc thảo luận đó đã đi vào một hướng tốt đẹp, có thể đi theo một hướng khác đi nếu không có sự xử lý tốt từ phía Chủ tịch.

3.2 Đặt cộng đồng lên hàng đầu

Tôi nghĩ một trong những đặc điểm quan trọng của các thành viên Hội đồng Quản trị là đặt cộng đồng lên hàng đầu. Rất nhiều thành viên Hội đồng Quản trị muốn làm việc tốt cho cộng đồng và đôi khi họ có thể đi vào những hướng không phục vụ cho cộng đồng hoặc chỉ phục vụ một số người trong cộng đồng chứ không phải toàn thể cộng đồng. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm pháp lý để duy trì hiệp hội và cũng nhìn xa vào tương lai của hiệp hội. Bằng cách đặt cộng đồng lên hàng đầu, họ không chỉ xem xét từ góc độ tài chính mà còn so sánh với các hiệp hội khác trong khu vực lân cận. Khi các cộng đồng trở nên càng ngày càng lớn tuổi, họ cần xem xét những yếu tố như hiệu ứng của khu vực lân cận, cách truy cập công nghệ, việc áp dụng hệ thống sợi quang hoặc dịch vụ internet tốt hơn, hoặc các dịch vụ viễn thông khác trong cộng đồng. Họ cũng cần nhìn vào các yếu tố chung như công cộng, những gì chung so với các cộng đồng mới khác có thể xuất hiện trong khu vực. Điều này giúp họ định ra những kế hoạch cho những năm tới để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng để cùng cạnh tranh với các cộng đồng mới hơn.

3.3 Đầu tư vào tương lai của cộng đồng

Những thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả cần tập trung vào việc đầu tư vào tương lai của cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào hiện tại, họ cần lên kế hoạch cho những thay đổi và cập nhật trong tương lai để nâng cao chất lượng của cộng đồng. Điều này bao gồm việc đánh giá các yếu tố cộng đồng chung như tình trạng các yếu tố chung, so sánh với các cộng đồng mới, và xác định những khoản đầu tư cần thiết để nâng cấp hoặc cải thiện các trang thiết bị công cộng. Mặc dù không nhất thiết phải thực hiện các khoản đầu tư đó ngay bây giờ, nhưng việc lên kế hoạch cho những đầu tư trong tương lai là quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng cạnh tranh của cộng đồng.

4. Kết luận

Trong cuộc thảo luận này, chúng tôi đã thảo luận về những thói quen và đặc điểm của các thành viên Hội đồng Quản trị tốt nhất. Chúng tôi đã nhấn mạnh về việc xem vai trò Hội đồng Quản trị như một doanh nghiệp và không mang cá nhân vào công việc. Chúng tôi cũng đã bàn về việc hiểu rằng mọi người trong cộng đồng đều có mục tiêu chung và tập trung vào sự thật và giải quyết vấn đề. Cuối cùng, chúng tôi đã thảo luận về việc đặt cộng đồng lên hàng đầu và đầu tư vào tương lai của cộng đồng. Hy vọng các thông tin này sẽ giúp các thành viên Hội đồng Quản trị trở nên hiệu quả hơn trong công việc của họ.

5. FAQ

Q: Những thành viên Hội đồng Quản trị thành công nhất có những đặc điểm gì? A: Các thành viên Hội đồng Quản trị thành công nhất có thể xem vai trò này như một doanh nghiệp, không mang cá nhân vào công việc, hiểu rằng mọi người đều có mục tiêu chung và tập trung vào sự thật và giải quyết vấn đề.

Q: Có ví dụ nào về thành viên Hội đồng Quản trị xử lý tình huống tốt không? A: Một ví dụ từ cuộc trò chuyện là khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã xử lý tình huống xung quanh lo ngại về tội phạm trong cộng đồng. Thông qua lời giải thích và trao đổi, ông đã giải tỏa sự tức giận và tạo ra một cuộc thảo luận xây dựng để giải quyết vấn đề.

Q: Tại sao đặt cộng đồng lên hàng đầu quan trọng đối với các thành viên Hội đồng Quản trị? A: Đặt cộng đồng lên hàng đầu giúp Hội đồng Quản trị xem xét các yếu tố cộng đồng chung, so sánh với các cộng đồng khác và đầu tư để nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng cạnh tranh của cộng đồng.

Q: Làm thế nào để những thành viên Hội đồng Quản trị đầu tư vào tương lai của cộng đồng? A: Những thành viên Hội đồng Quản trị hiệu quả cần lên kế hoạch và định rõ cho những đầu tư trong tương lai để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và đáp ứng các yêu cầu mới của cộng đồng.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content