Cách công ty hạt đậu hàng đầu của Mỹ sản xuất hàng triệu hạt mỗi năm

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách công ty hạt đậu hàng đầu của Mỹ sản xuất hàng triệu hạt mỗi năm

Chúng tôi không biết, nhưng hầu hết mọi người ở Mỹ đều không biết cách những hạt đậu phụ tùng để tới các sân bóng chày hoặc trong hỗn hợp đường dẫn của họ. Việc sản xuất đậu hạt thực sự là một quá trình phức tạp gồm nhiều giai đoạn, liên quan đến một số công ty khác nhau. Công ty như Hubs hoặc Planters không tự trồng đậu hạt của riêng họ. Thực tế, họ mua từ các công ty lột hạt, những công ty này lại mua đậu hạt từ các trang trại. Kế đến, các nhãn hiệu đậu hạt như Hubs hoặc Planters nấu và có đủ mùi vị theo tiêu chuẩn riêng của họ, sau đó bán cho công chúng. Đây là cách mà hầu hết đậu hạt đến tay người tiêu dùng và chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về quá trình sản xuất đậu hạt thương mại sau đó. Nhưng để bắt đầu, tôi muốn thăm Elisha Barnes, người nông dân thương mại duy nhất ở Mỹ, người trồng và thu hoạch đậu hạt theo cách đã được thực hiện suốt hơn một trăm năm qua. Ông trồng bằng tay và sau đó sử dụng nguyên liệu đậu hạt trên cột. Elisha và đội của ông đã thu hoạch phần lớn vụ mùa năm nay bằng cách sử dụng máy kéo và máy đào, nhưng hiện đang tiếp tục hành động để thu hoạch một số hạt còn lại cuối cùng bằng cái giá.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content