Hướng dẫn cài đặt dual boot Pop OS và Windows 10

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hướng dẫn cài đặt dual boot Pop OS và Windows 10

Mục lục:

 1. Giới thiệu
 2. Chuẩn bị
 3. Tải tệp ISO của Pop OS
 4. Tạo ổ đĩa USB boot bằng Rufus
 5. Phân vùng ổ cứng
 6. Vào BIOS và tắt Secure Boot
 7. Cài đặt Pop OS
 8. Thêm menu Dual Boot và Windows 10
 9. Kiểm tra menu khởi động Dual Boot
 10. Kết luận

Hướng dẫn cài đặt dual boot Pop OS và Windows 10

Giới thiệu

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt dual boot giữa Pop OS và Windows 10 sử dụng menu khởi động mặc định của hệ thống, thay vì cài đặt grub. Hãy bắt đầu!

Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị các điều kiện sau:

 • Một máy tính đang chạy Windows 10.
 • Một ổ đĩa USB có dung lượng ít nhất 8GB.
 • Đã sao lưu dữ liệu quan trọng từ ổ đĩa USB (đối với trường hợp cần thiết).
 • Đã tải về file ISO của Pop OS từ trang web chính thức.

1. Tải tệp ISO của Pop OS

Bước đầu tiên là tải về tệp ISO của Pop OS. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt web của bạn và tìm kiếm Pop OS.
 2. Truy cập vào trang web chính thức của Pop OS và tải xuống tệp ISO phù hợp với card đồ họa của bạn.
 3. Nếu bạn có card đồ họa NVIDIA, hãy tải xuống phiên bản NVIDIA.

2. Tạo ổ đĩa USB boot bằng Rufus

Sau khi đã tải xuống tệp ISO của Pop OS, bạn cần tạo một ổ đĩa USB boot bằng Rufus. Hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Đảm bảo rằng ổ đĩa USB của bạn có dung lượng ít nhất 8GB và đã được kết nối vào máy tính.
 2. Sao lưu dữ liệu quan trọng từ ổ đĩa USB (trong trường hợp cần thiết).
 3. Mở Rufus và chọn tệp ISO Pop OS bạn vừa tải xuống.
 4. Bắt đầu quá trình tạo ổ đĩa USB boot và đợi cho đến khi nó hoàn thành.

3. Phân vùng ổ cứng

Bước tiếp theo là phân vùng ổ cứng trước khi cài đặt dual boot. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chuột phải vào Menu Start và chọn "Quản lý ổ đĩa".
 2. Chọn ổ đĩa cục bộ và nhấp chuột phải để chọn "Thu hẹp khối lượng".
 3. Đặt kích thước cho ổ đĩa mới ít nhất là 30GB.

4. Vào BIOS và tắt Secure Boot

Trước khi tiến hành cài đặt, bạn cần vào BIOS và tắt Secure Boot. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Khởi động lại máy tính và trong quá trình khởi động, nhấn phím F2 để vào BIOS.
 2. Di chuyển đến tab "Security" và tắt Secure Boot. Trong một số BIOS, bạn cũng có thể cần thiết lập mật khẩu quản trị.
 3. Nhấn F10 để lưu và thoát cài đặt BIOS.

5. Cài đặt Pop OS

Bây giờ, trong quá trình khởi động, nhấn phím F12 hoặc Esc để vào menu boot và chọn tùy chọn USB để khởi động vào Pop OS.

 1. Chọn ngôn ngữ và bố cục bàn phím của bạn.
 2. Trong bước này, bạn cần cẩn thận và chọn tùy chỉnh.
 3. Nhấp vào "Sửa đổi phân vùng" để mở GParted.
 4. Chuột phải vào không gian trống và chọn "Tạo" để tạo phân vùng FAT32.
 5. Chuột phải vào không gian trống còn lại và tạo phân vùng ext4.
 6. Nhấp vào "Áp dụng" để thực hiện các thay đổi.

6. Thêm menu Dual Boot và Windows 10

Sau khi cài đặt Pop OS hoàn tất, chúng ta sẽ thêm menu dual boot để chọn giữa các hệ điều hành. Hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở terminal và làm theo các lệnh được cung cấp (sẽ hiển thị trong hộp mô tả bên dưới).
 2. Đảm bảo sao chép tệp tin bootloader của Windows vào phân vùng EFI của Pop OS.
 3. Kiểm tra xem các tệp tin đã được sao chép thành công hay chưa.

7. Kiểm tra menu khởi động Dual Boot

Cuối cùng, hãy khởi động lại máy tính và kiểm tra xem menu khởi động Dual Boot đã hiển thị hay chưa. Bạn sẽ thấy một menu để chọn giữa các hệ điều hành.

Kết luận

Qua video này, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt dual boot giữa Pop OS và Windows 10. Bạn đã hoàn tất việc cài đặt và tận hưởng sự linh hoạt của việc sử dụng cả hai hệ điều hành trên một máy tính.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content