Khóa học SEO & Topical Authority Cấp độ 1: Bản đồ chủ đề

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Khóa học SEO & Topical Authority Cấp độ 1: Bản đồ chủ đề

Ảnh ảo của Bản đồ chủ đề trong SEO

Ảnh ảo của bản đồ chủ đề trong SEO là gì?

1. Đặt vấn đề: Bản đồ chủ đề và SEO

 • Sự quan trọng của bản đồ chủ đề trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng bản đồ chủ đề trong SEO

2. Khám phá bằng cách lập kế hoạch

2.1 Nắm vững kích cỡ bản đồ chủ đề

 • Khám phá bản đồ chủ đề của đối thủ cạnh tranh
 • Số lượng bài viết cần viết

2.2 Xác định tài nguyên sẵn có

 • Ngân sách: Xem xét kế hoạch tài chính để viết bài cho bản đồ chủ đề
 • Mục tiêu: Xác định mục tiêu dài hạn của bạn và định rõ số lượng bài viết bạn muốn viết

3. Nghiên cứu và thu thập dữ liệu

3.1 Sử dụng các công cụ

 • Wikipedia, Google Search Console, Semrush
 • Trích xuất bản đồ chủ đề của đối thủ cạnh tranh

4. Xây dựng bản đồ chủ đề

 • Công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ chủ đề

5. Nghiên cứu từ khóa và phân cụm từ khóa

 • Sử dụng Lý thuyết xa lũy để xuất bản các bài viết dễ xếp hạng

6. Đặc điểm của nội dung

 • Ý nghĩa của một bản chất nội dung

7. Lên lịch xuất bản

 • Phân chia thời gian viết bài và lên lịch xuất bản theo kế hoạch đã đề ra

8. Những điều cơ bản về bản đồ chủ đề

 • Khái niệm về bản đồ chủ đề
 • Lợi ích của việc sử dụng bản đồ chủ đề

9. Cách hoạt động của bản đồ chủ đề

 • Mối quan hệ giữa bản đồ chủ đề và dữ liệu người dùng

10. Tại sao cần bản đồ chủ đề

 • Sự liên quan và tác động của bản đồ chủ đề

🚀 Tìm kiếm chủ đề phù hợp để viết nội dung chất lượng

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content