Đánh giá thanh công cụ SEO Ahrefs (Công cụ SEO miễn phí)

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Đánh giá thanh công cụ SEO Ahrefs (Công cụ SEO miễn phí)

Table of Contents

 1. 📗 Introduction
 2. 🛠️ Features of the Ahrefs SEO Toolbar
  1. 📊 On-Page SEO Reports
  2. 🔍 Redirect Tracer with HTTP Headers
  3. 🚫 Broken Link Checker
  4. 🖍️ Link Highlighter
  5. 📈 SEO Metrics for Every Site and Page
  6. 🔎 Keyword Metrics for Google Search Results
  7. 📊 SERP Results Export
 3. 💻 How to Download and Install the Ahrefs SEO Toolbar
 4. 🕵️ Analyzing Websites with the Ahrefs SEO Toolbar
 5. 🛠️ Customizing the Toolbar Settings
 6. 💡 Tips and Tricks for Using the Ahrefs SEO Toolbar
 7. ✅ Pros of the Ahrefs SEO Toolbar
 8. ❌ Cons of the Ahrefs SEO Toolbar
 9. 📈 Conclusion
 10. 🔗 Resources

Introduction

Xin chào mọi người, tên tôi là Itamar Blower. Trong video này, tôi sẽ đánh giá về thanh công cụ SEO của Ahrefs mà bạn có thể tải về miễn phí trên trình duyệt Google Chrome và Firefox. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời để sử dụng miễn phí, và nó cung cấp rất nhiều tính năng, đặc biệt là nếu bạn chưa có tài khoản trả phí của Ahrefs. Hãy bắt đầu bằng cách xem trang đích của thanh công cụ này và tìm hiểu những tính năng mà nó cung cấp.

🛠️ Features of the Ahrefs SEO Toolbar

Thanh công cụ SEO của Ahrefs cung cấp một loạt các tính năng hữu ích giúp bạn phân tích các trang web và các trang kết quả tìm kiếm Google. Dưới đây là một số tính năng chính của công cụ này:

📊 On-Page SEO Reports

Bạn có thể nhận được báo cáo SEO trang trong thanh công cụ này. Báo cáo này cung cấp các thông tin quan trọng về trang web bạn đang xem, bao gồm tiêu đề, mô tả meta, thông tin robots.txt, sitemap, và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể xem cấu trúc của trang web qua các thẻ tiêu đề và biểu đồ từ khóa.

🔍 Redirect Tracer with HTTP Headers

Thanh công cụ này cung cấp tính năng theo dõi chuyển hướng và HTTP headers. Bạn có thể kiểm tra xem một trang web đã được chuyển hướng hay không và xem chuỗi chuyển hướng chi tiết.

🚫 Broken Link Checker

Việc có liên kết hỏng trên trang web có thể khiến bạn mất điểm trong SEO. Với thanh công cụ này, bạn có thể tự động kiểm tra các liên kết hỏng và nhận được thông báo.

🖍️ Link Highlighter

Thanh công cụ cho phép bạn tô đậm các liên kết trên trang web để dễ dàng nhận biết. Bạn có thể tô đậm các liên kết ngoại vi và nội bộ một cách riêng biệt, giúp bạn phân biệt chúng một cách dễ dàng.

📈 SEO Metrics for Every Site and Page

Nếu bạn là người dùng của Ahrefs, thanh công cụ này cung cấp các số liệu SEO cho mọi trang web và trang bạn truy cập. Bạn có thể xem thông tin về domain rating (DR), backlinks, organic keywords, và nhiều hơn nữa.

🔎 Keyword Metrics for Google Search Results

Bạn có thể xem số liệu từ khóa cho kết quả tìm kiếm Google. Thanh công cụ này cung cấp thông tin về khối lượng tìm kiếm, cạnh tranh từ khóa, và đánh giá tổng quan về các từ khóa liên quan đến tìm kiếm của bạn.

📊 SERP Results Export

Trong trường hợp bạn muốn xuất dữ liệu từ kết quả tìm kiếm (SERP), thanh công cụ này cho phép bạn xuất dữ liệu để phân tích sau này.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tải xuống và cài đặt thanh công cụ SEO của Ahrefs."""

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content