Tự hào đã thay thế 12+ công cụ SEO với Ahrefs SEO Toolbar

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tự hào đã thay thế 12+ công cụ SEO với Ahrefs SEO Toolbar

Nội dung:

Mục Lục

 1. 🌟 Giới thiệu về Ahrefs SEO Toolbar
 2. 🌟 Tính năng chính của Ahrefs SEO Toolbar
 3. 🌟 Báo cáo số liệu
  • 3.1 Đánh giá tên miền
  • 3.2 Đánh giá URL
  • 3.3 Từ khóa và lưu lượng tìm kiếm
 4. 🌟 Báo cáo nội dung
  • 4.1 Tiêu đề và mô tả meta
  • 4.2 Ngày xuất bản và chỉnh sửa
  • 4.3 Số lượng từ
  • 4.4 Kiểm tra tiêu đề và liên kết nội bộ
 5. 🌟 Báo cáo khả năng chỉ mục
  • 5.1 Đường dẫn canon
  • 5.2 Robots.txt và robots meta tag
  • 5.3 Sitemap và độ dài ATR
  • 5.4 Thẻ Open Graph và Thẻ Twitter
 6. 🌟 Báo cáo đo lường trang
  • 6.1 Kiểm tra trạng thái chuyển hướng
  • 6.2 Xem trang trực tiếp và mã trạng thái
  • 6.3 Kiểm tra độ dài nội dung
  • 6.4 Kiểm tra liên kết hỏng
 7. 🌟 Chuyển đổi User Agent
 8. 🌟 Tra cứu từ khóa và kết quả SERP
 9. 🌟 Đề xuất và phản hồi tính năng

Bài viết

Giới thiệu về Ahrefs SEO Toolbar

Ahrefs SEO Toolbar là một tiện ích mở rộng SEO mạnh mẽ được gọi là "người trợ giúp SEO thông minh". Đây là một công cụ đa nhiệm giúp bạn thay thế nhiều công cụ SEO riêng lẻ khác. Với Ahrefs SEO Toolbar, bạn có thể xem các số liệu quan trọng về tên miền, URL, từ khóa, và lưu lượng tìm kiếm khi bạn truy cập vào một trang web. Bạn cũng có thể xem thông tin chi tiết về nội dung trang, khả năng chỉ mục, đo lường trang, và đề xuất về tính năng mới. Điều tuyệt vời là hầu hết các tính năng quan trọng của Ahrefs SEO Toolbar đều miễn phí!

Tính năng chính của Ahrefs SEO Toolbar

Ahrefs SEO Toolbar cung cấp nhiều báo cáo khác nhau để giúp bạn kiểm tra và phân tích trang web một cách chi tiết. Dưới đây là một số tính năng quan trọng mà tiện ích này cung cấp:

 1. Báo cáo số liệu:

  • Đánh giá tên miền: xem số liệu về tên miền như đánh giá tên miền và lưu lượng tìm kiếm.
  • Đánh giá URL: kiểm tra số liệu về URL bao gồm đánh giá URL và lưu lượng tìm kiếm.
  • Từ khóa và lưu lượng tìm kiếm: xem thông tin về từ khóa, lưu lượng tìm kiếm và đánh giá về từ khóa.
 2. Báo cáo nội dung:

  • Tiêu đề và mô tả meta: kiểm tra thông tin về tiêu đề và mô tả meta của trang.
  • Ngày xuất bản và chỉnh sửa: xem thông tin về ngày xuất bản và chỉnh sửa của trang.
  • Số lượng từ: kiểm tra số lượng từ có trong nội dung của trang.
  • Kiểm tra tiêu đề và liên kết nội bộ: xem thông tin về tiêu đề và các liên kết nội bộ của trang.
 3. Báo cáo khả năng chỉ mục:

  • Đường dẫn canon: kiểm tra đường dẫn canon của trang.
  • Robots.txt và robots meta tag: xem thông tin về robot.txt và robots meta tag của trang.
  • Sitemap và độ dài ATR: kiểm tra thông tin về sitemap và độ dài ATR (Accept-Ranges).
  • Thẻ Open Graph và Thẻ Twitter: xem thông tin về thẻ Open Graph và thẻ Twitter của trang.
 4. Báo cáo đo lường trang:

  • Kiểm tra trạng thái chuyển hướng: kiểm tra trạng thái chuyển hướng của trang, bao gồm cả đường dẫn chuyển hướng và trang mục tiêu của nó.
  • Xem trang trực tiếp và mã trạng thái: tìm hiểu mã trạng thái và độ dài nội dung của trang.
  • Kiểm tra liên kết hỏng: quét các liên kết trên trang và kiểm tra xem chúng có được theo dõi hay không.
 5. Chuyển đổi User Agent: Ahrefs SEO Toolbar cung cấp tính năng chuyển đổi User Agent, giúp bạn xem trang web dưới góc nhìn của một User Agent khác. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra trang web trên các thiết bị khác nhau.

 6. Tra cứu từ khóa và kết quả SERP: Tiện ích này cung cấp tính năng tra cứu từ khóa và xem kết quả SERP cho một từ khóa cụ thể. Bạn cũng có thể xem số lượt nhấp, CPC, ý tưởng tương tự và nhiều hơn nữa.

 7. Đề xuất và phản hồi tính năng: Nếu bạn có ý kiến đề xuất về tính năng mới cho Ahrefs SEO Toolbar, bạn có thể gửi phản hồi cho nhóm phát triển để họ có thể cải thiện và bổ sung thêm tính năng mà bạn muốn.

Với các tính năng tuyệt vời như vậy, Ahrefs SEO Toolbar là một công cụ không thể thiếu cho bất kỳ chuyên gia SEO nào. Bạn có thể tải Ahrefs SEO Toolbar từ trang chủ của Ahrefs và cài đặt trên trình duyệt Chrome hoặc Firefox. Bắt đầu sử dụng tiện ích này ngay bây giờ và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà nó mang lại.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content