Thiết lập SEO Angular 6 chỉ trong vài giây? Tôi sẽ chỉ bạn cách

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Thiết lập SEO Angular 6 chỉ trong vài giây? Tôi sẽ chỉ bạn cách

Mục lục

 1. Giới thiệu về SEO và Angular
 2. Cài đặt Angular CLI và kiểm tra phiên bản
 3. Tạo dự án Angular mới với Angular CLI
 4. Thêm routing vào dự án
 5. Tạo component mới
 6. Cấu hình SEO trong ứng dụng Angular
 7. Tối ưu hóa website cho công cụ tìm kiếm
 8. Kiểm tra hiển thị SEO trên trình duyệt
 9. Giới thiệu về ng-toolkit/universal
 10. Cách sử dụng ng-toolkit/universal để tạo ứng dụng Angular tương thích với công cụ tìm kiếm

Tối ưu hóa SEO cho ứng dụng Angular với ng-toolkit/universal

Giới thiệu về SEO và Angular

Trong thế giới kỹ thuật hiện đại, việc tối ưu hóa SEO (Search Engine Optimization) là rất quan trọng đối với bất kỳ dự án nào trên web. Khi bạn xây dựng một ứng dụng Angular, việc làm sao để website có thể được hiển thị trên công cụ tìm kiếm như Google là một vấn đề khó khăn.

Angular là một framework phía client được phát triển bởi Google giúp xây dựng ứng dụng web đơn trang (single-page applications). Mặc dù Angular cung cấp khả năng tạo ra giao diện tương tác và ứng dụng mượt mà, nhưng việc tối ưu hóa SEO cho các trang được tạo ra bằng Angular vẫn là một thách thức.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng ng-toolkit/universal, một công cụ mở rộng gia tăng khả năng tương thích với công cụ tìm kiếm cho ứng dụng Angular. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng ng-toolkit/universal để tối ưu hóa SEO cho ứng dụng Angular của bạn.

Cài đặt Angular CLI và kiểm tra phiên bản

Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt Angular CLI (Command Line Interface) trên máy tính của mình. Angular CLI là một công cụ giúp tạo và quản lý các dự án Angular một cách dễ dàng.

Để cài đặt Angular CLI, mở cửa sổ terminal và chạy lệnh sau:

npm install -g @angular/cli

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy kiểm tra phiên bản của Angular CLI bằng cách chạy lệnh:

ng --version

Tạo dự án Angular mới với Angular CLI

Sau khi đã cài đặt Angular CLI, chúng ta có thể bắt đầu tạo một dự án Angular mới. Để làm điều này, hãy mở cửa sổ terminal và di chuyển đến thư mục trong đó bạn muốn tạo dự án.

Sử dụng lệnh sau để tạo một dự án Angular mới:

ng new ten-du-an

Với "ten-du-an" là tên của dự án bạn muốn tạo. Sau khi chạy lệnh này, Angular CLI sẽ tự động tạo dự án cho bạn với cấu trúc và các tệp cần thiết.

Thêm routing vào dự án

Để có thể chuyển hướng giữa các trang trong ứng dụng Angular của bạn, chúng ta cần sử dụng routing. Routing cho phép bạn định hướng người dùng đến các trang khác nhau dựa trên URL.

Để thêm routing vào dự án Angular của bạn, hãy mở file "app.module.ts" trong thư mục "src/app". Đầu tiên, chúng ta cần import module RouterModule và Routes từ thư viện @angular/router:

import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';

Tiếp theo, chúng ta cần định nghĩa các route. Hãy đặt một biến có tên là "routes" và khai báo một mảng các route. Mỗi route có thể có các thuộc tính như "path" (đường dẫn URL), "component" (component tương ứng), vv.

const routes: Routes = [
 { path: '', component: HomeComponent },
 { path: 'about', component: AboutComponent },
 { path: 'contact', component: ContactComponent },
];

Sau khi đã định nghĩa các route, hãy thêm module RouterModule vào phần imports của AppModule:

imports: [
 ...
 RouterModule.forRoot(routes)
],

Cuối cùng, hãy thêm directive router-outlet vào template của AppComponent để hiển thị nội dung tương ứng với từng route:

<router-outlet></router-outlet>

Sau khi đã thực hiện các bước này, bạn đã có thể sử dụng routing trong ứng dụng Angular của mình.

Tạo component mới

Để tạo một component mới trong dự án Angular của bạn, bạn có thể sử dụng Angular CLI.

Mở cửa sổ terminal và di chuyển đến thư mục gốc của dự án của bạn. Chạy lệnh sau để tạo một component mới:

ng generate component ten-component

Với "ten-component" là tên của component bạn muốn tạo.

Sau khi chạy lệnh này, Angular CLI sẽ tự động tạo các tệp cần thiết cho component mới của bạn, bao gồm các tệp HTML, CSS và TypeScript.

Cấu hình SEO trong ứng dụng Angular

Để cấu hình SEO trong ứng dụng Angular của bạn, chúng ta sẽ sử dụng ng-toolkit/universal. Hãy bắt đầu bằng việc cài đặt ng-toolkit/universal vào dự án Angular của bạn.

Mở cửa sổ terminal và di chuyển đến thư mục gốc của dự án. Chạy lệnh sau để cài đặt ng-toolkit/universal:

ng add @ng-toolkit/universal

Sau khi cài đặt thành công, ng-toolkit/universal sẽ tự động thực hiện các cấu hình cần thiết để tối ưu hóa SEO trong dự án Angular của bạn.

Tối ưu hóa website cho công cụ tìm kiếm

Sau khi đã cấu hình SEO trong dự án Angular của bạn, chúng ta có thể tiến hành tối ưu hóa website để giúp công cụ tìm kiếm như Google có thể hiểu và lập chỉ mục nội dung của trang web.

Một số cách để tối ưu hóa website cho công cụ tìm kiếm:

 1. Sử dụng từ khóa phù hợp trong tiêu đề, mô tả và nội dung trang.
 2. Bố cục trang web phải rõ ràng và dễ đọc cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm.
 3. Cung cấp liên kết nội bộ để tạo cầu nối giữa các trang trong trang web của bạn.
 4. Sử dụng thẻ tiêu đề phù hợp (h1, h2, h3) để nhấn mạnh văn bản quan trọng.
 5. Xác định các URL thân thiện với công cụ tìm kiếm.
 6. Sử dụng thẻ meta để cung cấp thông tin đặc biệt cho công cụ tìm kiếm.

Kiểm tra hiển thị SEO trên trình duyệt

Sau khi đã tối ưu hóa website cho công cụ tìm kiếm, hãy kiểm tra xem nội dung của trang web của bạn có được hiển thị đúng trên công cụ tìm kiếm không.

Mở trình duyệt và truy cập vào trang web của bạn. Nhấp phải chuột và chọn "Xem mã nguồn trang" để xem mã nguồn HTML của trang.

Trong mã nguồn HTML, bạn nên thấy các thẻ tiêu đề, nội dung và liên kết đã được hiển thị đúng.

Giới thiệu về ng-toolkit/universal

Ng-toolkit/universal là một công cụ mở rộng cho Angular giúp tạo ra các ứng dụng tương thích với công cụ tìm kiếm. Công cụ này sử dụng rendering phía máy chủ để hiển thị nội dung của trang web dựa trên URL hiện tại.

Với ng-toolkit/universal, bạn có thể tạo ra trang web an toàn với công cụ tìm kiếm và cải thiện hiệu suất tải trang.

Cách sử dụng ng-toolkit/universal để tạo ứng dụng Angular tương thích với công cụ tìm kiếm

Để sử dụng ng-toolkit/universal để tạo ứng dụng Angular tương thích với công cụ tìm kiếm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt ng-toolkit/universal bằng cách chạy lệnh ng add @ng-toolkit/universal.
 2. Chạy lệnh npm run build:prerender để tạo các trang tĩnh sẵn có của ứng dụng của bạn.
 3. Chạy lệnh npm run serve:prerender để khởi chạy ứng dụng với các trang đã được tạo sẵn.
 4. Kiểm tra lại mã nguồn của trang để xem xét kết quả.

Với ng-toolkit/universal, bạn có thể đạt đến tối ưu hóa SEO tốt hơn cho ứng dụng Angular của bạn và tăng khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

FAQ

Q: Ng-toolkit/universal có hoạt động với phiên bản Angular nào? A: Hiện tại, ng-toolkit/universal hoạt động tốt với đa số phiên bản Angular từ 4 trở lên.

Q: Ng-toolkit/universal có phải là một phần của Angular CLI? A: Không, ng-toolkit/universal là một công cụ mở rộng cho Angular và cần được cài đặt riêng biệt sau khi cài đặt Angular CLI.

Q: Liệu việc tối ưu hóa SEO có ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang? A: Tùy thuộc vào cách bạn tối ưu hóa SEO và quy mô của ứng dụng, việc tối ưu hóa SEO có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tải trang. Tuy nhiên, ng-toolkit/universal giúp cải thiện hiệu suất tải trang bằng cách trình bày dữ liệu tĩnh trên trang web.

Q: Liệu ng-toolkit/universal có thể sử dụng cho mọi loại dự án Angular? A: Có. Ng-toolkit/universal có thể được sử dụng với các loại dự án Angular từ đơn giản đến phức tạp.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content