Tối ưu hóa SEO và Chia sẻ xã hội với Ứng dụng AngularJs. Hướng dẫn AngularJs. Phần 2.

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tối ưu hóa SEO và Chia sẻ xã hội với Ứng dụng AngularJs. Hướng dẫn AngularJs. Phần 2.

Bảng mục lục

 1. Giới thiệu về vấn đề quan trọng nhất của phát triển Angular
 2. Tối ưu hóa SEO trong phát triển Angular
 3. Vấn đề chia sẻ trên mạng xã hội
 4. Crawlers và tương tác với Angular
 5. Giải pháp của việc duy trì hai phiên bản website
 6. Phương pháp render trên máy chủ và cài đặt PHP
 7. Lựa chọn framework: Laravel
 8. Tích hợp Angular và Laravel
 9. Giải pháp làm việc với phiên bản tĩnh
 10. Kết luận và hướng dẫn tiếp theo

2. Tối ưu hóa SEO trong phát triển Angular {#sec2}

Khi nói đến việc phát triển ứng dụng Angular, một trong những vấn đề quan trọng nhất là tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO). Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo ứng dụng của bạn có thể được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm như Google và Bing. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa SEO trong Angular không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Vì Angular là một framework phía máy khách (client-side), điều này có thể tạo ra một số vấn đề với quá trình index và render của các trang web được xây dựng bằng Angular.

Crawler là các chương trình tự động của các công cụ tìm kiếm, chúng được sử dụng để duyệt qua các trang web và thu thập dữ liệu để xây dựng các trang kết quả tìm kiếm. Vấn đề chính của việc tối ưu hóa SEO trong Angular là sự xung đột giữa cách mà Angular render các trang và cách mà crawler hoạt động. Khi một crawler đến một trang web được xây dựng bằng Angular, nó sẽ không thể hiển thị nội dung của trang do Angular render nội dung bằng JavaScript. Điều này có nghĩa là các công cụ tìm kiếm sẽ không thể hiểu và lập chỉ mục nội dung của trang web này.

2.1 Vấn đề về chia sẻ trên mạng xã hội

Một vấn đề liên quan đến việc tối ưu hóa SEO trong Angular là khả năng chia sẻ trang web trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter và Pinterest. Khi các crawler của mạng xã hội truy cập vào một trang web Angular, chúng không thể hiển thị được nội dung chính của trang web vì nó được render bằng JavaScript. Kết quả là khi người dùng chia sẻ một trang web Angular trên mạng xã hội, chỉ có một trang trống được hiển thị, không có nội dung hoặc hình ảnh chính thức.

2.2 Crawlers và tương tác với Angular

Một trong những vấn đề lớn trong việc tối ưu hóa SEO cho Angular là cách crawler tương tác với ứng dụng Angular. Mặc dù các công cụ tìm kiếm như Google đã công bố rằng chúng có khả năng chạy các ứng dụng Angular và tự động render trang, nhưng việc này không đảm bảo hoạt động đúng đắn cho tất cả các trang web Angular.

Có hai giải pháp phổ biến để giải quyết vấn đề này. Một giải pháp là tạo ra hai phiên bản của trang web, một phiên bản dành cho người dùng và một phiên bản dành cho crawler. Phiên bản dành cho người dùng sẽ được xây dựng bằng Angular và có trải nghiệm người dùng tốt. Phiên bản dành cho crawler sẽ được xây dựng bằng HTML tĩnh và được thiết kế đặc biệt để làm hài lòng các crawler.

2.3 Giải pháp của việc duy trì hai phiên bản website

Mặc dù việc duy trì hai phiên bản của một trang web có thể tốn kém và làm phức tạp quá trình phát triển và triển khai, nó vẫn là giải pháp tối ưu nhất để đảm bảo cả trình duyệt và crawler có trải nghiệm tốt nhất.

Phiên bản dành cho người dùng sẽ được xây dựng bằng Angular và sẽ cung cấp trải nghiệm người dùng tốt, bao gồm tất cả các tính năng và hiệu ứng mượt. Phiên bản dành cho crawler sẽ được xây dựng bằng HTML tĩnh và sẽ tự động render nội dung của trang web để crawler có thể hiểu và lập chỉ mục.

Việc duy trì hai phiên bản có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ và framework như Angular Universal hoặc PhantomJS. Các công cụ này sẽ giúp render các trang để chúng có thể được truy cập bởi các crawler và được hiển thị chính xác trên các trang kết quả tìm kiếm và mạng xã hội.

Pros:

 • Đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.
 • Đảm bảo nội dung của trang web được lập chỉ mục chính xác trên các công cụ tìm kiếm.

Cons:

 • Tăng chi phí và phức tạp quá trình phát triển và triển khai.
 • Yêu cầu duy trì hai phiên bản của trang web.

FAQs

Q: Angular có thể tối ưu hóa cho SEO không? A: Có thể, nhưng việc tối ưu hóa SEO trong Angular không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cần phải xây dựng hai phiên bản của trang web và sử dụng các công cụ và framework phù hợp để đảm bảo crawler có thể hiểu và lập chỉ mục nội dung.

Q: Có tồn tại các giải pháp khác để tối ưu hóa SEO trong Angular không? A: Hiện tại, duy trì hai phiên bản của trang web là giải pháp tối ưu nhất. Tuy nhiên, ngành phát triển web liên tục tiến bộ và có thể tồn tại các giải pháp mới trong tương lai.

Q: Làm thế nào để xử lý việc cập nhật và duy trì hai phiên bản của trang web? A: Cần phải có một quy trình phát triển và triển khai rõ ràng và tự động để đảm bảo việc cập nhật và duy trì các phiên bản được thực hiện một cách hiệu quả. Sử dụng các công cụ tự động hóa và quản lý mã nguồn để giảm thiểu công sức và thời gian cần thiết.

Q: Có khó khăn gì trong việc chuyển từ phát triển Angular sang việc làm việc với máy chủ và ngược lại? A: Chuyển đổi từ phát triển Angular sang phát triển máy chủ và ngược lại có thể gặp một số khó khăn ban đầu, bởi vì hai môi trường này khá khác nhau. Tuy nhiên, với sự am hiểu và kỹ năng phát triển thích hợp, bạn có thể dễ dàng thích nghi và làm việc hiệu quả trong cả hai môi trường.

Q: Sử dụng framework Laravel có lợi ích gì trong việc tối ưu hóa SEO cho Angular? A: Laravel là một framework mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng web và có nhiều tính năng hỗ trợ tạo và quản lý phiên bản dành cho crawler. Sử dụng Laravel có thể giúp đơn giản hóa quy trình tối ưu hóa SEO cho Angular.

Tóm tắt

Trên đây là những vấn đề chính về tối ưu hóa SEO trong phát triển Angular. Tuy việc tối ưu hóa SEO trong Angular có thể gặp một số khó khăn, nhưng việc duy trì hai phiên bản của trang web và sử dụng các công cụ và framework phù hợp có thể giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất. Việc tối ưu hóa SEO là một phần quan trọng trong việc xây dựng và triển khai một ứng dụng Angular mà có thể được tìm thấy và hiển thị đúng trên các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content