Tệp Robots.txt là gì và bạn có thể làm gì với nó?

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Tệp Robots.txt là gì và bạn có thể làm gì với nó?

Mục lục:

 1. Giới thiệu về tệp robots.txt
 2. Lợi ích của tệp robots.txt
 3. Cú pháp của tệp robots.txt
 4. Sử dụng tệp robots.txt cho các trang web thương mại điện tử
 5. Ngăn chặn crawler truy cập các trang tìm kiếm nội bộ của trang web
 6. Chặn các loại tệp cụ thể trên trang web
 7. Chặn toàn bộ các trình thu thập thông tin trừ một trình thu thập duy nhất
 8. Kiểm tra tệp robots.txt để phát hiện lỗi
 9. Tổng kết
 10. Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu về tệp robots.txt

Tệp robots.txt là một tệp văn bản chứa các quy tắc và quy định cho các web crawler của các công cụ tìm kiếm như Google Bots, Bingbots và Yandex bots để tương tác với trang web của bạn. Nếu tệp robots.txt tồn tại trên một trang web, bạn chỉ cần truy cập vào tên miền của họ và thêm "/robots.txt" vào cuối, bạn sẽ thấy nội dung của tệp đó. Thông thường, tệp robots.txt được sử dụng để ngăn các công cụ tìm kiếm crawl các phần cụ thể trên trang web của bạn, đặc biệt là nội dung trùng lặp thường xảy ra trên các trang web thương mại điện tử.

2. Lợi ích của tệp robots.txt

Tệp robots.txt có những lợi ích sau đây:

 • Ngăn chặn crawler từ việc truy cập các phần cụ thể của trang web.
 • Ngăn chặn crawler từ việc truy cập các tệp cụ thể trên trang web.
 • Giữ các phần của trang web riêng tư bằng cách không cho phép crawler truy cập.
 • Điều chỉnh tốc độ crawl để tránh quá tải máy chủ.
 • Chỉ định vị trí của các bản đồ trang trong tệp robots.txt để crawler dễ dàng tìm thấy.

3. Cú pháp của tệp robots.txt

Ngôn ngữ được sử dụng trong tệp robots.txt được gọi là cú pháp robots.txt. Cú pháp này gồm các khái niệm sau:

 • "User-agent:" - sử dụng để gọi tên các trình thu thập thông tin cụ thể.
 • "Disallow:" - mô tả các phần của trang web không được trình thu thập thông tin truy cập.
 • "Allow:" - chỉ cho phép một trình thu thập thông tin cụ thể truy cập một trang hoặc thư mục con mặc dù trang hoặc thư mục cha bị cấm.
 • "Crawl-delay:" - chỉ định thời gian chờ giữa các lần crawl để tránh quá tải máy chủ.
 • "Sitemap:" - chỉ định vị trí của các bản đồ trang XML trên trang web.

4. Sử dụng tệp robots.txt cho các trang web thương mại điện tử

Đối với các trang web thương mại điện tử, tệp robots.txt rất hữu ích để ngăn các công cụ tìm kiếm crawl các trang tìm kiếm sản phẩm hoặc lọc sản phẩm. Việc này giúp tránh nội dung trùng lặp và tối ưu hóa việc quét trang web. Ví dụ, các cửa hàng nội thất như Ikea có rất nhiều sản phẩm trên trang web của họ. Bằng cách sử dụng tệp robots.txt, Ikea đã ngăn chặn các công cụ tìm kiếm crawl các trang lọc và sắp xếp sản phẩm, giúp tối ưu hóa quét trang web của mình.

5. Ngăn chặn crawler truy cập các trang tìm kiếm nội bộ của trang web

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn ngăn các công cụ tìm kiếm truy cập vào các trang tìm kiếm nội bộ của trang web. Điều này có thể là do các trang tìm kiếm nội bộ gây nhầm lẫn cho các công cụ tìm kiếm vì nội dung trùng lặp, hoặc gây lãng phí nguồn tài nguyên quét. Để ngăn các công cụ tìm kiếm truy cập vào các trang tìm kiếm nội bộ, bạn có thể thêm quy tắc "Disallow:" cho phần URL chứa tham số tìm kiếm, ví dụ "?s=" hoặc "?q=". Điều này sẽ ngăn các công cụ tìm kiếm truy cập vào các kết quả tìm kiếm nội bộ của trang web.

6. Chặn các loại tệp cụ thể trên trang web

Ngoài việc ngăn các công cụ tìm kiếm truy cập vào các trang hoặc phần của trang web, bạn cũng có thể chặn các loại tệp cụ thể trên trang web. Ví dụ, nếu bạn muốn ngăn các công cụ tìm kiếm truy cập vào tất cả các tệp PDF trên trang web, bạn có thể thêm quy tắc "Disallow:" cho phần URL kết thúc bằng ".pdf". Tương tự, bạn có thể chặn các tệp JPEG, PNG, Excel và nhiều loại tệp khác bằng cách sử dụng cú pháp tương tự.

7. Chặn toàn bộ các trình thu thập thông tin trừ một trình thu thập duy nhất

Nếu bạn muốn chặn tất cả các trình thu thập thông tin truy cập vào trang web, trừ một trình thu thập duy nhất mà bạn cho phép, bạn có thể sử dụng cú pháp "Disallow:" để chặn tất cả các trình thu thập thông tin truy cập vào toàn bộ trang web, sau đó gọi tên trình thu thập duy nhất mà bạn muốn cho phép trong phần "User-agent:". Như vậy, chỉ có trình thu thập thông tin được gọi ra trong phần "User-agent:" sẽ có quyền truy cập vào trang web.

8. Kiểm tra tệp robots.txt để phát hiện lỗi

Để kiểm tra xem tệp robots.txt có lỗi hay không, bạn có thể sử dụng công cụ kiểm tra robots của Google. Bằng cách sao chép nội dung của tệp robots.txt vào công cụ kiểm tra và nhấp vào nút "Submit", công cụ sẽ hiển thị thông báo lỗi nếu có. Điều này giúp bạn phát hiện và sửa lỗi một cách dễ dàng.

9. Tổng kết

Tệp robots.txt là một công cụ quan trọng để kiểm soát việc truy cập của các trình thu thập thông tin trên trang web của bạn. Nó cho phép bạn ngăn chặn crawler truy cập vào các phần cụ thể của trang web, ngăn chặn truy cập vào các tệp cụ thể và giữ riêng tư cho một số phần của trang web. Với hiểu biết đủ về cú pháp robots.txt và cách sử dụng nó, bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

10. Tài liệu tham khảo

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content