Trang trùng lặp và SEO: Được Google phạt không?

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Trang trùng lặp và SEO: Được Google phạt không?

Mục lục

  1. Kiểm tra nội dung trùng lặp trên Google

  2. Giải thích của John Mueller về xếp hạng trang web thương mại điện tử sử dụng mô tả sản phẩm của nhà sản xuất

  3. Cách Google xếp hạng các trang có mô tả sản phẩm trùng lặp

  4. Không cần lo lắng về nội dung trùng lặp, nhưng vẫn nên cải thiện mô tả sản phẩm

  5. FAQs

1. Kiểm tra nội dung trùng lặp trên Google

1.1 Những hậu quả khi có nội dung trùng lặp trên các tên miền khác nhau

Theo Google, có một số hậu quả khi sử dụng nội dung trùng lặp trên các tên miền khác nhau. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nghiêm trọng đến mức gây thiệt hại lớn. Vì vậy, việc sử dụng nội dung trùng lặp là tùy thuộc và các quy tắc của Google không đặt ngưỡng cấm đối với việc này.

1.2 "Không có hình phạt về nội dung trùng lặp", theo Google

Theo John Mueller của Google, không có hình phạt thuật toán hoặc hại gì từ nội dung trùng lặp. Điều này có nghĩa là việc sao chép và dán mô tả sản phẩm không sẽ không bị phạt bởi Google. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rằng trang web của bạn sẽ xếp hạng cao hoặc thấp hơn so với các trang web khác.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content