Xây dựng liên kết và cách thực hiện | Hướng dẫn toàn diện về xây dựng liên kết SEO cho người mới

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Xây dựng liên kết và cách thực hiện | Hướng dẫn toàn diện về xây dựng liên kết SEO cho người mới

Mục lục:

  1. Giới thiệu về xây dựng liên kết
  2. Các phương pháp xây dựng liên kết 2.1. Xây dựng liên kết tự nhiên 2.2. Xây dựng liên kết bằng cách tiếp cận các blogger 2.3. Xây dựng liên kết thông qua việc viết khách mời 2.4. Xây dựng liên kết bằng việc chỉnh sửa nội dung trong cùng lĩnh vực 2.5. Xây dựng liên kết qua việc tìm kiếm các backlink không hoạt động 2.6. Xây dựng liên kết thông qua việc phân phối nội dung 2.7. Xây dựng liên kết địa phương cho doanh nghiệp 2.8. Xây dựng liên kết qua việc phân phối bản tin 2.9. Xây dựng liên kết tự tạo 2.10. Xây dựng liên kết tự nhiên

Xây dựng liên kết: Tất cả những gì bạn cần biết và các phương pháp hiệu quả

Bạn đã tìm hiểu về SEO và chắc chắn đã nghe về việc xây dựng liên kết. Đối với người mới bắt đầu, có thể bạn đang cảm thấy rất áp đảo. Nhưng đừng lo, bởi vì trong video này chúng tôi sẽ nói cho bạn biết chính xác xây dựng liên kết là gì và thực hiện như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ đi qua các chiến lược xây dựng liên kết khác nhau mà bạn có thể sử dụng để cải thiện SEO và cải thiện thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Giới thiệu về xây dựng liên kết

Xây dựng liên kết là một loại SEO ngoại vi và là hành động tồn tại có ý thức của việc lấy các trang web khác đặt liên kết trở lại trang web của bạn. Điều này giúp xây dựng tính liên quan và uy tín riêng của bạn về bất kỳ chủ đề cụ thể nào trong mắt của Google. Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn xếp hạng tốt trong kết quả tìm kiếm. Google xác nhận điều này bằng việc nói rằng nếu các trang web nổi tiếng khác về chủ đề đặt liên kết đến trang, đó là một dấu hiệu tốt cho chất lượng thông tin.

Tuy nhiên, xây dựng liên kết không đơn giản chỉ là việc liên lạc với blogger và yêu cầu họ đặt liên kết trở lại trang web của bạn. Không phải tất cả các liên kết đều được Google coi là bằng nhau. Hiểu được điều này, các liên kết quan trọng nhất là những liên kết khó khăn nhất để đạt được. Ví dụ, nếu bạn có một blog về công thức nấu ăn và bạn có thể nhận được một liên kết từ blog của mẹ bạn với DA (Domain Authority) là 10, Google nghĩ rằng có một ai đó liên kết với blog của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có một liên kết từ Time Magazine với GA (Global Authority) là 94, Google sẽ nghĩ rằng blog này đang làm một số điều đúng để có được liên kết đó. Điều này rất liên quan đến người dùng tìm kiếm từ khóa "bánh sô cô la" của chúng ta. Chúng ta muốn nâng cao thứ hạng kết quả tìm kiếm.

Ngoài ra, cũng không phải tất cả các liên kết đều có cùng giá trị. Google không gửi lại rất nhiều giá trị cho các liên kết như đặt liên kết trong phần bình luận của một bài viết trên Time Magazine. Google thông minh và có thể phân biệt được sự khác biệt. Các loại liên kết đó không có cùng trọng số như liên kết tự nhiên được đặt trong nội dung. Khi nói đến việc nâng cao thứ hạng của bạn, liên kết xây dựng như vậy không được đánh giá bằng cách dùng tự nhiên hay không.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content