SEO için Core Web Vitals'ları Nasıl Optimize Edebilirsiniz

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

SEO için Core Web Vitals'ları Nasıl Optimize Edebilirsiniz

📚 İçindekiler

 1. Giriş
 2. Çekirdek Web Vitals Nedir?
 3. Çekirdek Web Vitals'ın Önemi
 4. SEO İçin Çekirdek Web Vitals'ın İyileştirilmesi
 5. Görsel Yükleme Performansında En Büyük İçerikli Boyama (LCP)
 6. Görsel Kararlılıkta Birikimli Düzen Kayması (CLS)
 7. Etkileşimde İlk Giriş Gecikmesi (FID)
 8. Çekirdek Web Vitals'ın Ölçümü ve Analizi
 9. Çekirdek Web Vitals'ın Optimizasyonu İçin İpuçları
 10. Çekirdek Web Vitals'ın Sıralamaya Etkisi
 11. Sonuç

📝 Giriş

Google'ın Sayfa Deneyimi sıralama sinyallerine Çekirdek Web Vitals'ın katılmasıyla birlikte, bu konu hakkında çok fazla yanlış bilgi ve yanlış anlama olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu makalede, Çekirdek Web Vitals'ın tam olarak ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve SEO için nasıl iyileştirilebileceğini açıklayacağım.

🌟 Çekirdek Web Vitals Nedir?

Çekirdek Web Vitals, sayfa hızının belirli yönlerini ölçen 3 metrikten oluşur. Bu metrikler en büyük içerikli boyama (Largest Contentful Paint) ile görsel yükleme hızını, birikimli düzen kayması (Cumulative Layout Shift) ile görsel kararlılığı ve ilk giriş gecikmesi (First Input Delay) ile etkileşim süresini ölçer. Bu metrikler, Google'ın Sayfa Deneyimi sıralama sinyallerinin bir parçasıdır ve mobil dostluk, güvenli tarama, HTTPS ve rahatsız edici ara katmanlar gibi diğer faktörlerle birlikte değerlendirilir.

🔍 Çekirdek Web Vitals'ın Önemi

Çekirdek Web Vitals'ın sıralamaya etkisi henüz tam olarak bilinmemektedir, çünkü henüz yeni bir faktördür. Ancak sayfa hızının dönüşümleri artırdığı bilinmektedir. Google'ın yaptığı bir araştırmaya göre, 3 Çekirdek Web Vitals metriği için optimal eşikleri karşılayan bir sitenin kullanıcılarının sayfa yüklenmelerini terk etme olasılığı %24 daha azdır. Ayrıca, yeni site terklerinde %22, alışveriş sitesi terklerinde ise %24 azalma yaşanmıştır.

⚙️ SEO İçin Çekirdek Web Vitals'ın İyileştirilmesi

Çekirdek Web Vitals'ı iyileştirmek için öncelikle diğer sayfa deneyimi sinyallerini ele almanız gerekmektedir. Bunlar arasında mobil dostluk, HTTPS gibi temel gereksinimler ve iyileştirilmiş sayfa hızı önlemleri bulunur. İyi bir barındırma sağlamak, içeriğinizi önbelleğe almak, görüntüleri sıkıştırmak ve tembel yükleme kullanmak gibi temel sayfa hızı optimizasyonlarını yapmanız önemlidir. Bu önlemler, Çekirdek Web Vitals'ınızı daha iyi hale getirmenize yardımcı olacaktır.

🖼️ Görsel Yükleme Performansında En Büyük İçerikli Boyama (LCP)

En Büyük İçerikli Boyama (LCP), görsel yükleme performansınızı ölçen bir metriktir. Bu metrik, web sayfanızdaki en büyük görünür öğenin yüklendiği süreyi ifade eder. Örneğin, bir blog sayfanızdaki LCP, öne çıkan görüntüdür. LCP, 2,5 saniyenin altında yüklenmesi hedeflenen bir değere sahip olmalıdır. LCP'yi kontrol etmek için PageSpeed Insights, Lighthouse uzantısı veya Chrome Geliştirici Araçları gibi araçları kullanabilirsiniz. Yavaş sunucu yanıt süresi, render-blocking JavaScript ve CSS, yavaş kaynak yükleme süreleri ve istemci tarafı işleme gibi faktörler, LCP'yi olumsuz etkileyebilir. Temel sayfa hızı optimizasyonlarını yaparak ve düzeni optimize ederek LCP'yi geliştirebilirsiniz.

👀 Görsel Kararlılıkta Birikimli Düzen Kayması (CLS)

Birikimli Düzen Kayması (CLS), görsel kararlılığı ölçen bir metriktir. Bu metrik, görünür içeriğin ne kadar kaydığına ve etkilenen öğelerin ne kadar kaydığına bakar. Örneğin, bir web sayfasında ads görselleri görünür ve içeriği kaydırır. Bu, kullanıcı deneyimini bozan bir durumdur ve CLS'ın var olma nedeni budur. CLS'nin ölçüsünün 0,1' in altında olması önerilir. CLS'yi kontrol etmek için yine yukarıda bahsettiğim araçları kullanabilirsiniz. CLS'nin en yaygın nedenleri boyutu belirtilmemiş görüntüler, reklamlar, iframe'ler, dinamik enjekte edilen içerikler ve geç yüklenen yazı tipleri veya stillerdir. Boyutu belirtilmemiş görüntüler için genişlik ve yükseklik özniteliklerini ekleyerek, reklamlar ve iframe'ler için yer tutucu alanlar oluşturarak ve gecikmeli yüklenen içerikler ve stil dosyalarını mümkün olan en erken aşamada uygulayarak CLS'yi düzeltebilirsiniz.

⏱️ Etkileşimde İlk Giriş Gecikmesi (FID)

İlk Giriş Gecikmesi (FID), etkileşim performansını ölçen bir metriktir. Bu metrik, kullanıcının bir sayfa ile etkileşime geçmesinden tarayıcının o etkileşime yanıt vermesine kadar geçen süreyi ölçer. Örneğin, bir butona tıklandığında veya bir metin alanına yazı girildiğinde geçen süre FID olarak hesaplanır. FID'nin 100 milisaniyenin altında olması önerilir. FID, ağır JavaScript yürütme sorunlarından kaynaklanır. Google, uzun görevleri bölmek, sayfanızı etkileşim için hazır hale getirmek, bir web işçisi kullanmak ve JavaScript yürütme süresini azaltmak gibi önerilerde bulunur. FID, laboratuvar verileri alınamayan bir metrik olduğu için ölçümü ve iyileştirilmesi diğer metriklere göre daha zor olabilir.

📊 Çekirdek Web Vitals'ın Ölçümü ve Analizi

Çekirdek Web Vitals'ı ölçmek ve analiz etmek için Google Arama Konsolu'nda site düzeyinde metrikleri görebilirsiniz. Buna ek olarak, PageSpeed Insights'ta ve Chrome Geliştirici Araçları'nda sayfa düzeyinde metrikleri görebilirsiniz. Ancak laboratuvar verileri ve gerçek kullanıcı verileri arasında farklılıklar olduğunu unutmamak önemlidir. Laboratuvar verileri sizin kontrolünüz altında ölçülürken, gerçek kullanıcı verileri gerçek dünyadaki kullanıcı deneyimini yansıtır. Bu nedenle, her iki tür veriyi de dikkate almanız önemlidir.

💡 Çekirdek Web Vitals'ın Optimizasyonu İçin İpuçları

Çekirdek Web Vitals'ı iyileştirmek için şu ipuçlarını kullanabilirsiniz:

 1. Sayfa deneyimi sinyallerinin diğer temel gereksinimlerini ele alın.
 2. Sayfa hızı optimizasyonları yapın: iyi bir barındırma sağlayıcısı kullanın, içeriği önbelleğe alın, görüntüleri sıkıştırın ve tembel yükleme kullanın.
 3. LCP için görüntü optimizasyonları yapın: görüntülerin boyutunu belirtin, ön yükleme kullanın ve CSS, JS ve yazı tipleri için de ön yükleme yapın.
 4. CLS için düzen optimizasyonları yapın: boyutu belirtilmemiş görüntüleri düzeltin, reklam ve iframe'ler için yer tutucu alanlar oluşturun ve geç yüklenen içerikleri ön yükleyin.
 5. FID için JavaScript iyileştirmeleri yapın: uzun görevleri bölmek, sayfayı etkileşim için hazır hale getirmek ve JavaScript yürütme süresini azaltmak.
 6. Çekirdek Web Vitals'ı düzenli olarak kontrol edin ve analiz edin.

⚖️ Çekirdek Web Vitals'ın Sıralamaya Etkisi

Çekirdek Web Vitals'ın sıralamaya etkisi tam olarak bilinmemektedir. Ancak, sayfa hızının önemli bir sıralama faktörü olduğu unutulmamalıdır. Çekirdek Web Vitals'ın diğer sinyallerle birlikte değerlendirildiği ve sayfa deneyimini iyileştiren faktörler olduğu düşünülürse, bu metriklerin sıralamaya etkisinin önemli olabileceği söylenebilir. Bununla birlikte, içerik kalitesi her zaman en önemli faktördür ve Çekirdek Web Vitals tek başına sıralamada belirleyici olmayacaktır.

📝 Sonuç

Çekirdek Web Vitals, sayfa hızını ve kullanıcı deneyimini ölçen 3 önemli metrikten oluşur. Bu metrikler, Google'ın Sayfa Deneyimi sıralama sinyallerinin bir parçasıdır ve SEO için önemlidir. İyi bir sayfa hızı ve kullanıcı deneyimi sunmak için LCP, CLS ve FID metriklerini optimize etmek önemlidir. Ancak, Çekirdek Web Vitals'ın sıralamaya etkisinin tam olarak ne olduğu henüz bilinmemektedir. İyileştirmeler yapmak önemli olsa da, içerik kalitesi her zaman öncelikli olmalıdır.

Kaynaklar:

➡️ Daha fazla yardım ve bilgi için bize ulaşın.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content