Sunumunuzda Bir Appendix Oluşturma

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Sunumunuzda Bir Appendix Oluşturma

İçindekiler:

 1. Giriş
 2. Sorunun Tanımı
 3. Basit ve Özlü İletişim
 4. Organizasyon Şeması
  • Yönetim Kadrosu
  • Ayrıntılı Organizasyon Şeması
 5. Zaman Çizelgesi
  • Genel Adımlar
  • Detaylı Süreç
 6. Veri Seti
  • Örnek Tablo
  • Detaylı Grafik
 7. Gizli Slidı Kullanma
  • Gizli Slidı Gösterme
  • Buton Eklemek
  • Butonu Bağlama
  • Appendix Oluşturma
 8. Sunum Sonrası Belgeler

Sorunun Tanımı

Bir sunum sırasında ayrıntılı bilgilerin nasıl iletilmesi gerektiği hakkında önerilerde bulunmak sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Sunumların basit ve özlü olması, katılımcıların genel fikirleri anlamalarını ve anlaşmalarını sağlar. Ancak, bazı insanlar daha fazla ayrıntı isteyebilir. Bu durumda, sunumda gösterilmeyen ayrıntılı bilgileri sunum sonrası belgelere eklemek faydalı olabilir.

Basit ve Özlü İletişim

Sunum yaparken, iletişiminizi basit ve özlü tutmak önemlidir. Karmaşık ayrıntılar yerine, yalnızca genel fikirleri ve önemli adımları vurgulamak daha etkilidir. İnsanlar genellikle aşırı ayrıntılardan sıkılır ve ana mesajı kaçırma eğilimindedir.

Organizasyon Şeması

Organizasyonun yapısı hakkında konuşurken, sadece üst düzey yöneticileri işaret etmek yeterli olabilir. Detaylı bir organizasyon şemasının sunumda gösterilmemesi, katılımcıların genel yapıyı anlamalarını kolaylaştırır. Ancak, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyanlar için sunum sonrası belgelere eklemek faydalı olabilir.

Yönetim Kadrosu

Organizasyondaki en üst düzey yöneticileri tanıtmak önemlidir. Bu, katılımcıların kimin sorumlu olduğunu anlamalarını sağlar.

Ayrıntılı Organizasyon Şeması

Daha ayrıntılı bir organizasyon şeması, tüm departmanları, pozisyonları ve ilişkileri gösterir. Bu ayrıntılar, sunum sırasında gösterilmeyebilir, ancak sunum sonrası belgelere eklenerek isteyenlerin erişimine sunulabilir.

Zaman Çizelgesi

Bir proje veya süreç hakkında konuşurken, büyük resim adımlarına odaklanmak önemlidir. Ayrıntılara girmeden önce genel adımları anlatmak, katılımcıların konuyu anlamalarını kolaylaştırır. Ancak, detaylı bir süreci anlatmak isteyenler için sunum sonrası belgelere ayrıntılı bilgiler eklemek uygun olacaktır.

Genel Adımlar

Projenin ya da sürecin genel adımları sunumda vurgulanabilir. Bu adımlar, katılımcıların süreci anlamalarını sağlar.

Detaylı Süreç

Detaylı bir süreç şeması veya tablosu, sürecin tüm ayrıntılarını gösterir. Bu ayrıntılar, sunumda gösterilmeyebilir ancak sunum sonrası belgelere eklenerek daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyanların erişimine sunulabilir.

Veri Seti

Bir veri seti hakkında konuşurken, sadece önemli bir örneğe odaklanmak etkili olabilir. Tüm veri setinin sunumda gösterilmemesi, katılımcıların tablonun veya grafiklerin genel bir fikrini anlamalarını sağlar. Ancak, daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyanlar için sunum sonrası belgelere detaylı bilgiler eklemek önemlidir.

Örnek Tablo

Bir veri setindeki bir örnek tabloyu vurgulamak, genel fikri vurgulamanın bir yoludur. Bu şekilde, katılımcılar tablonun nasıl göründüğünü anlayabilirler.

Detaylı Grafik

Tüm veri setinin ayrıntılı bir grafik şeklinde gösterilmesi, sunumun karmaşıklığını artırabilir. Bu yüzden sunum sırasında detaylı grafikler yerine genel fikir üzerinde durmak daha iyidir. Ancak, sunum sonrası belgelere detaylı grafikleri ekleyerek daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyanlara yardımcı olabilirsiniz.

Gizli Slidı Kullanma

Sunum sırasında göstermek istemediğiniz slaytları gizli kullanabilirsiniz. Bu şekilde, sunumunuzda aşırı ayrıntı olmaz, ancak sunum sonrası belgelerde bu ayrıntıları sunabilirsiniz.

Gizli Slidı Gösterme

Gizli bir slaydı göstermek istediğinizde, PowerPoint'te "Gizli Slidı Göster" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenek, sunum sırasında gizli olan slaytları göstermenizi sağlar.

Buton Eklemek

Gizli slaytlara erişimi kolaylaştırmak için slaytlara butonlar ekleyebilirsiniz. Bu butonlar, isteyen katılımcıların daha fazla ayrıntıya ulaşmasını sağlar.

Butonu Bağlama

Butonları gizli slaytlara bağlamak için PowerPoint'in "Link Ekle" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, butona tıklandığında ilgili slayt gösterilecektir.

Appendix Oluşturma

Sunum sonrası belgelerde ekstra ayrıntıları içeren bir appendix oluşturabilirsiniz. Bu bölüm, sunumun ana parçasını tamamlayan ek bilgileri içerir. Böylece, sunumdaki ayrıntılı bilgileri sunum sonrası belgelere ekleyerek isteyenlere daha fazla bilgi sunabilirsiniz.

Sunum Sonrası Belgeler

Sunum sonrası belgeler, sunumun ek bilgilerini içeren belgelerdir. Bu belgelerde gösterilmeyen slaytlar ve ayrıntılı bilgiler bulunur. Sunum sonrası belgeler, katılımcılara sunum sonrası referans sağlar ve daha fazla ayrıntı isteyenlere yardımcı olur.

Özet

 • Sunum yaparken basit ve özlü olmak önemlidir.
 • Ayrıntılara girmeden genel fikirleri vurgulamak etkilidir.
 • Sunum sonrası belgelere ekstra ayrıntıları ekleyebilirsiniz.
 • Gizli slaytlar ve appendix, sunum sonrası belgelerde ek bilgileri sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Gizli slaytları nasıl gösterebilirim? Gizli slaytları gösterebilmek için PowerPoint'in "Gizli Slidı Göster" seçeneğini kullanabilirsiniz.

2. Sunum sonrası belgelere ayrıntılı bilgileri nasıl ekleyebilirim? Sunum sonrası belgelere ayrıntılı bilgiler eklemek için gizli slaytları kullanabilir ve appendix bölümü oluşturabilirsiniz.

3. Sunum sonrası belgeler hangi bilgileri içermelidir? Sunum sonrası belgeler, sunumun gösterilmeyen slaytlarını, detaylı bilgileri ve ekstra ayrıntıları içermelidir.

4. Gizli slaytları nasıl bağlayabilirim? Gizli slaytları butonlarla bağlamak için PowerPoint'in "Link Ekle" özelliğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, butona tıklandığında ilgili slayt gösterilecektir.

5. Appendix nedir? Appendix, sunumun ana parçasını tamamlayan ek bilgileri içeren bir bölümdür. Sunum sonrası belgelerin sonunda yer alır.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content