301 vs 302 Redirects cho SEO: Nên sử dụng loại nào? | Hướng dẫn SEO

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

301 vs 302 Redirects cho SEO: Nên sử dụng loại nào? | Hướng dẫn SEO

Mục lục

 1. Giới thiệu
 2. Hướng dẫn cài đặt tiện ích 301 Redirect trong môi trường WordPress 2.1. Giới thiệu về 301 Redirect 2.2. Lợi ích của việc sử dụng 301 Redirect 2.3. Cài đặt tiện ích 301 Redirect trên WordPress 2.4. Cấu hình và sử dụng 301 Redirect
 3. Sử dụng 301 Redirect cho việc chuyển hướng URL 3.1. Tạo 301 Redirect từ một URL cũ đến URL mới 3.2. Tạo 301 Redirect từ nhiều URL cũ đến cùng một URL mới 3.3. Tạo 301 Redirect từ một đường dẫn cụ thể đến đường dẫn mới
 4. Các vấn đề thường gặp khi sử dụng 301 Redirect và cách khắc phục 4.1. Lỗi vòng lặp chuyển hướng 4.2. Thiếu điều hướng 301 đến trang mới 4.3. Lỗi 404 sau khi cấu hình 301 Redirect
 5. Tối ưu hóa SEO với 301 Redirect 5.1. 301 Redirect và tác động đến SEO 5.2. Cách thực hiện 301 Redirect một cách tối ưu cho SEO
 6. Kết luận

Hướng dẫn cài đặt tiện ích 301 Redirect trong môi trường WordPress

1. Giới thiệu

301 Redirect là một công cụ quan trọng trong việc chuyển hướng URL từ một địa chỉ cũ đến một địa chỉ mới. Điều này có thể cần thiết khi bạn thay đổi cấu trúc URL của trang web hoặc khi bạn muốn chuyển hướng người dùng từ một trang về một trang khác. Trong môi trường WordPress, bạn có thể sử dụng tiện ích 301 Redirect để dễ dàng cấu hình và quản lý việc chuyển hướng URL.

2. Hướng dẫn cài đặt tiện ích 301 Redirect trong WordPress

2.1. Giới thiệu về 301 Redirect

301 Redirect là một phương thức chuyển hướng trang web từ một URL cũ đến một URL mới. Khi một trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm gặp một URL được chuyển hướng 301, nó sẽ tự động chuyển hướng người dùng đến URL mới mà không cần người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào.

2.2. Lợi ích của việc sử dụng 301 Redirect

 • Giúp duy trì sự liên kết và uy tín của trang web trong kết quả tìm kiếm.
 • Giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cung cấp thông tin chính xác và liên kết đúng.
 • Giúp tăng khả năng xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm.
 • Giúp từ khóa và nội dung liên quan được định tuyến đúng.

2.3. Cài đặt tiện ích 301 Redirect trên WordPress

Để cài đặt và sử dụng tiện ích 301 Redirect trong môi trường WordPress, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào trang quản trị WordPress.
 2. Trong menu bên trái, di chuột qua "Plugins" và chọn "Add New".
 3. Tìm kiếm tiện ích "301 Redirect".
 4. Nhấn vào nút "Install Now" để cài đặt tiện ích 301 Redirect.
 5. Kích hoạt tiện ích sau khi cài đặt thành công.

2.4. Cấu hình và sử dụng 301 Redirect

Sau khi cài đặt và kích hoạt tiện ích 301 Redirect, bạn có thể cấu hình và sử dụng nó như sau:

 1. Trong menu bên trái, di chuột qua "Settings" và chọn "301 Redirect".
 2. Tại đây, bạn có thể thêm các quy tắc chuyển hướng bằng cách nhập URL cũ và URL mới vào các trường tương ứng.
 3. Nhấn vào nút "Save Changes" để lưu các quy tắc chuyển hướng đã thêm.

Sử dụng 301 Redirect cho việc chuyển hướng URL

3.1. Tạo 301 Redirect từ một URL cũ đến URL mới

Để tạo một 301 Redirect từ một URL cũ đến một URL mới, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tiện ích 301 Redirect và di chuột đến tab "Add Redirect".
 2. Nhập URL cũ vào ô "Source URL".
 3. Nhập URL mới vào ô "Target URL".
 4. Nhấn vào nút "Save" để lưu quy tắc chuyển hướng.

3.2. Tạo 301 Redirect từ nhiều URL cũ đến cùng một URL mới

Đôi khi, bạn có thể muốn chuyển hướng nhiều URL cũ đến cùng một URL mới. Để làm điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tiện ích 301 Redirect và di chuột đến tab "Add Redirect".
 2. Nhập các URL cũ vào ô "Source URL" mỗi URL trên một dòng.
 3. Nhập URL mới vào ô "Target URL".
 4. Nhấn vào nút "Save" để lưu quy tắc chuyển hướng.

3.3. Tạo 301 Redirect từ một đường dẫn cụ thể đến đường dẫn mới

Có thể lúc bạn chỉ muốn chuyển hướng các URL có chứa một đường dẫn cụ thể đến một đường dẫn mới. Để làm điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tiện ích 301 Redirect và di chuột đến tab "Add Redirect".
 2. Chọn "Regular Expression" từ menu dropdown "Match Type".
 3. Nhập đường dẫn cụ thể vào ô "Source URL" bằng cách sử dụng các biểu thức chính quy.
 4. Nhập URL mới vào ô "Target URL".
 5. Nhấn vào nút "Save" để lưu quy tắc chuyển hướng.

Các vấn đề thường gặp khi sử dụng 301 Redirect và cách khắc phục

4.1. Lỗi vòng lặp chuyển hướng

Một vấn đề phổ biến khi sử dụng 301 Redirect là lỗi vòng lặp chuyển hướng. Điều này xảy ra khi có hai hoặc nhiều URL chuyển hướng lẫn nhau. Để khắc phục lỗi này, bạn có thể kiểm tra xem các quy tắc chuyển hướng đã được cấu hình chính xác và không tạo ra vòng lặp.

4.2. Thiếu điều hướng 301 đến trang mới

Một vấn đề khác là khi thiếu điều hướng 301 đến URL mới, và thay vào đó đường dẫn cũ chỉ đến trang không tồn tại hoặc trang lỗi 404. Để khắc phục điều này, bạn cần xác định URL mới và cấu hình 301 Redirect từ URL cũ đến URL mới để chuyển hướng người dùng đúng.

4.3. Lỗi 404 sau khi cấu hình 301 Redirect

Có một số trường hợp khi sau khi cấu hình 301 Redirect, người dùng vẫn nhận được lỗi 404 khi truy cập vào URL chuyển hướng. Để khắc phục lỗi này, bạn cần xác định xem URL mới đã được cấu hình chính xác và đảm bảo rằng tất cả các quy tắc chuyển hướng được thiết lập đúng.


Tối ưu hóa SEO với 301 Redirect

5.1. 301 Redirect và tác động đến SEO

301 Redirect là một công cụ mạnh mẽ trong việc tối ưu hóa SEO. Nó cho phép bạn chuyển hướng người dùng và các công cụ tìm kiếm từ một URL cũ đến một URL mới một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc sử dụng 301 Redirect đúng cách có thể giúp duy trì sự liên kết và uy tín của trang web trong kết quả tìm kiếm.

5.2. Cách thực hiện 301 Redirect một cách tối ưu cho SEO

Để thực hiện 301 Redirect một cách tối ưu cho SEO, bạn có thể tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Xác định đúng URL mới để chuyển hướng từ URL cũ.
 • Sử dụng 301 Redirect thay vì các loại chuyển hướng tạm thời khác như 302 Redirect.
 • Đảm bảo rằng các quy tắc chuyển hướng được cấu hình chính xác và không tạo ra vòng lặp.
 • Sử dụng file robots.txt để thông báo cho các công cụ tìm kiếm về việc chuyển hướng các trang.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn về cách sử dụng tiện ích 301 Redirect trong môi trường WordPress. Việc sử dụng 301 Redirect được khuyến nghị để duy trì liên kết và uy tín của trang web, cùng với việc tối ưu hóa SEO. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn cấu hình và sử dụng tiện ích 301 Redirect một cách hiệu quả và chính xác cho trang web của mình.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content