5 yếu tố mới tốt cho SEO địa phương năm 2023

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

5 yếu tố mới tốt cho SEO địa phương năm 2023

Bảng nội dung

  1. Giới thiệu
  2. Những yếu tố xếp hạng địa phương quan trọng 2.1. Thể loại chính 2.2. Thêm các thể loại phụ 2.3. Đánh giá 2.4. Dịch vụ địa phương được xác định trước
  3. Tối ưu hóa hồ sơ Google Business 3.1. Lựa chọn thể loại chính phù hợp 3.2. Tối ưu hóa các thể loại phụ 3.3. Tăng số lượng đánh giá và từ khóa trong đánh giá 3.4. Sử dụng dịch vụ địa phương được xác định trước
  4. Tạo Website tập trung vào một lĩnh vực cụ thể 4.1. Ý nghĩa của Website tập trung 4.2. Xác định lĩnh vực cụ thể và tạo nội dung phù hợp 4.3. Tạo liên kết đến Website tập trung 4.4. Quảng bá và xây dựng uy tín cho Website tập trung
  5. Chuẩn bị và xác minh các hồ sơ xuất hiện tại nhiều địa điểm và lĩnh vực dịch vụ khác nhau 5.1. Xác minh nhiều hồ sơ địa phương 5.2. Xử lý nhiều địa điểm và lĩnh vực dịch vụ khác nhau 5.3. Xây dựng các hồ sơ phụ một cách chính thức 5.4. Xây dựng uy tín cho từng hồ sơ

🖋️ Tối ưu hóa hồ sơ Google Business để nâng cao xếp hạng địa phương

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, việc xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm địa phương như Google Business đã trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút khách hàng. Để đạt được sự xuất hiện này, tối ưu hóa hồ sơ Google Business là cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng địa phương và cách tối ưu hóa hồ sơ Google Business để đạt được các yếu tố này.

1. Giới thiệu

Việc xuất hiện trên kết quả tìm kiếm địa phương của Google là điều quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn tăng cường hiện diện trực tuyến và thu hút khách hàng cục bộ. Google Business cung cấp một cơ sở dữ liệu doanh nghiệp địa phương cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và đánh giá từ người dùng khác. Tuy nhiên, chỉ đơn giản có một hồ sơ Google Business không đảm bảo việc xuất hiện và xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm địa phương. Điều này yêu cầu tối ưu hóa hồ sơ Google Business để tạo ra các yếu tố quan trọng được Google xem xét trong việc xếp hạng địa phương.

2. Những yếu tố xếp hạng địa phương quan trọng

Để hiểu rõ những yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng địa phương của Google, chúng ta cần nắm rõ những yếu tố này và cách ảnh hưởng của chúng đến việc xếp hạng. Dựa trên các nghiên cứu về xếp hạng địa phương, những yếu tố quan trọng nhất bao gồm:

2.1. Thể loại chính

Thể loại chính của doanh nghiệp là yếu tố được xem là quan trọng nhất trong việc xếp hạng địa phương. Đây là thể loại doanh nghiệp mà Google xác định là phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, nếu bạn là một công ty luật, việc chọn thể loại "Luật sư tư vấn" sẽ có tác động tích cực đến việc xếp hạng của bạn. Quan trọng nhất là chọn một thể loại chính phù hợp và liên quan đến từ khóa chính mà bạn muốn xếp hạng.

2.2. Thêm các thể loại phụ

Sau khi chọn thể loại chính, bạn cũng cần chọn các thể loại phụ, cung cấp cho Google thông tin về các lĩnh vực mà doanh nghiệp của bạn hoạt động. Việc thêm các thể loại phụ mở rộng phạm vi của doanh nghiệp và tăng khả năng xếp hạng cho nhiều từ khóa khác nhau. Hãy thêm thật nhiều thể loại phụ liên quan đến doanh nghiệp của bạn, tạo ra một mạng lưới các từ khóa mà bạn muốn xếp hạng.

2.3. Đánh giá

Số lượng đánh giá và nội dung của chúng cũng là yếu tố quan trọng trong việc xếp hạng địa phương. Đánh giá tích cực từ khách hàng sẽ giúp tăng cường uy tín của doanh nghiệp. Hãy lưu ý rằng ngoài việc tăng số lượng đánh giá, nội dung của đánh giá cũng có ý nghĩa. Bạn nên khuyến khích khách hàng viết đánh giá có từ khóa liên quan đến lĩnh vực của doanh nghiệp.

2.4. Dịch vụ địa phương được xác định trước

Dịch vụ địa phương được xác định trước là yếu tố mới nhất và hứa hẹn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến việc xếp hạng. Để tận dụng yếu tố này, bạn cần duyệt qua các dịch vụ được Google đề xuất và chấp nhận hoặc chỉnh sửa chúng trên hồ sơ của bạn. Bằng cách xác định trước các dịch vụ địa phương, bạn có thể tăng cường vị trí xếp hạng cho các từ khóa chính liên quan đến dịch vụ đó.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tối ưu hóa hồ sơ Google Business để tận dụng tối đa những yếu tố trên.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content