8 Báo cáo SEO tốt nhất cho Google Analytics

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

8 Báo cáo SEO tốt nhất cho Google Analytics

Bảng mục lục:

  1. Báo cáo Search Console 1.1. Báo cáo truy vấn 1.2. Báo cáo lưu lượng hữu cơ từ Search Console 1.3. Báo cáo những thay đổi lưu lượng hữu cơ
  2. Báo cáo trang hướng dẫn 2.1. Cải thiện SEO trên các trang chuyển đổi cao 2.2. Thêm hành động gọi hướng dẫn trên các trang xếp hạng cao 2.3. Kiểm tra tỷ lệ thoát trang 2.4. Xem danh sách tiêu đề trang 2.5. Loại bỏ lưu lượng tham chiếu không mong muốn
  3. Báo cáo Google Analytics Insights 3.1. Tạo cảnh báo thay đổi lưu lượng hữu cơ
  4. Báo cáo xem trang 4.1. Tìm kiếm các trang không tồn tại (404)
  5. Báo cáo Search Console lưu lượng hữu cơ 5.1. Xem trang thành công
  6. Báo cáo tỷ lệ thoát trang 6.1. Tối ưu hóa trang để giảm tỷ lệ thoát
  7. Báo cáo tiêu đề trang 7.1. Xem danh sách tiêu đề trang để kiểm tra lỗi và trùng lặp
  8. Báo cáo tạo chuyển đổi lưu lượng hữu cơ 8.1. Cải thiện SEO trên các trang đang chuyển đổi cao 8.2. Thêm hành động gọi hướng dẫn lên các trang xếp hạng cao
  9. Báo cáo tỷ lệ thoát trang 9.1. Tìm kiếm các trang có tỷ lệ thoát cao 9.2. Thay đổi bố cục, lời viết, hình ảnh để giữ người dùng trên trang
  10. Báo cáo loại trừ lưu lượng tham chiếu không mong muốn 10.1. Loại trừ các trang web không cần thiết trong báo cáo chuyển đổi hữu ích

Báo cáo Search Console

Báo cáo Search Console trong Google Analytics 4 cung cấp những thông tin quan trọng về lưu lượng hữu ích từ công cụ tìm kiếm Google. Bạn có thể sử dụng các báo cáo này để thấy những từ khóa người dùng đã sử dụng để tìm thấy trang web của bạn và cải thiện hiệu suất SEO của bạn.

Báo cáo truy vấn

Báo cáo truy vấn cho phép bạn biết được những từ khóa mà trang web của bạn đang xếp hạng trên kết quả tìm kiếm. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng tìm kiếm và tìm thấy trang web của bạn.

Một cách sử dụng hữu ích của báo cáo này là tìm các từ khóa mà trang web của bạn chỉ đứng trong khoảng từ 10 đến 20 trên kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tập trung vào cải thiện vị trí xếp hạng của các từ khóa này để tăng lưu lượng hữu ích.

Báo cáo lưu lượng hữu cơ từ Search Console

Báo cáo lưu lượng hữu cơ từ Search Console sẽ cho bạn biết những trang nào trên trang web của bạn đang nhận được lưu lượng hữu ích từ công cụ tìm kiếm Google. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để xem các trang đang hoạt động tốt và từ đó cải thiện cả nội dung và SEO của chúng.

Báo cáo những thay đổi lưu lượng hữu cơ

Bạn cần nhận biết ngay khi có bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong lưu lượng hữu ích từ công cụ tìm kiếm. Bằng cách tạo cảnh báo trong Google Analytics Insights, bạn sẽ nhận được thông báo qua email nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra. Điều này giúp bạn nắm bắt vấn đề ngay lập tức và có thể đưa ra các biện pháp cần thiết để khắc phục.

Báo cáo trang hướng dẫn

Để tăng hiệu suất SEO của trang web, bạn cần tập trung vào cải thiện cả trang chuyển đổi cao và các trang có xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm. Dưới đây là một số báo cáo có thể hữu ích cho việc này.

Cải thiện SEO trên các trang chuyển đổi cao

Các trang chuyển đổi cao trên trang web của bạn đã chứng tỏ rằng chúng có khả năng thu hút và thuyết phục người dùng thực hiện hành động cần thiết. Bạn có thể sử dụng báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi phiên để xác định những trang này và cải thiện SEO của chúng để tăng lưu lượng hữu ích.

Thêm hành động gọi hướng dẫn trên các trang xếp hạng cao

Các trang có xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm đã chứng tỏ rằng chúng có khả năng hiển thị và thu hút người dùng. Bạn có thể tận dụng lợi thế này bằng cách thêm hành động gọi hướng dẫn trên các trang này để khuyến khích người dùng thực hiện hành động cần thiết, chẳng hạn như đăng ký, mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn.

Kiểm tra tỷ lệ thoát trang

Tỷ lệ thoát trang cho biết bao nhiêu người dùng đã rời khỏi trang web của bạn sau khi xem một trang cụ thể. Bằng cách xem báo cáo tỷ lệ thoát trang, bạn có thể xác định những trang có tỷ lệ thoát cao và cải thiện nội dung và trải nghiệm người dùng của chúng để giữ người dùng ở lại.

Xem danh sách tiêu đề trang

Tiêu đề trang quan trọng cho việc thu hút người dùng và tối ưu hóa SEO. Bạn có thể xem danh sách tiêu đề trang trong báo cáo và kiểm tra xem có lỗi chính tả hoặc trùng lặp nào không. Việc này giúp bạn dễ dàng sửa chữa và cải thiện tiêu đề trang của mình.

Loại bỏ lưu lượng tham chiếu không mong muốn

Lưu lượng tham chiếu không mong muốn có thể ảnh hưởng đến báo cáo chuyển đổi của bạn. Bạn có thể loại bỏ lưu lượng tham chiếu không mong muốn bằng cách thêm các trang web vào danh sách tắt. Các trang được thêm vào danh sách sẽ không được tính trong báo cáo chuyển đổi, giúp bạn có thông tin chính xác hơn về hiệu suất của trang web.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content