Bí mật SEO Instagram: Tăng 10 lần số người theo dõi trong 30 ngày

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Bí mật SEO Instagram: Tăng 10 lần số người theo dõi trong 30 ngày

Table of Contents

 1. Tăng số lượng theo dõi Instagram của bạn bằng cách thực hiện 5 mẹo này
  • 1.1. Theo dõi những người liên quan đến chủ đề của bạn
  • 1.2. Đặt tên hồ sơ phù hợp với chủ đề của bạn
  • 1.3. Sử dụng các từ khóa trong tiểu sử
  • 1.4. Sử dụng từ khóa trong phần mô tả
  • 1.5. Tùy chỉnh danh mục gợi ý

Tăng số lượng theo dõi Instagram của bạn trong 30 ngày tới bằng cách thực hiện 5 mẹo tuyệt vời

✨Gone are the days when Instagram was simply a platform for sharing photos. It has now become a powerful tool for brands and individuals to connect with their audience, promote their products or services, and grow their following. If you're looking to boost your Instagram following and skyrocket your SEO, you've come to the right place. In this article, we'll share five key tips that will help you take your Instagram account from losing followers to gaining 200+ new followers every single day. So buckle up and let's dive in!

🌟1. Theo dõi những người liên quan đến chủ đề của bạn

Một trong những chiến lược quan trọng nhất để tăng số lượng theo dõi của bạn trên Instagram là theo dõi những người liên quan đến chủ đề của bạn. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ và tạo dựng sự liên kết trong cộng đồng Instagram. Khi Instagram thấy bạn đang kết nối với những người khác trong lĩnh vực của bạn, họ sẽ bắt đầu đề xuất tài khoản của bạn khi mọi người theo dõi những người tạo nội dung này. Ví dụ, nếu bạn tạo nội dung về chủ đề marketing, hãy tìm và theo dõi các tài khoản liên quan đến lĩnh vực này. Điều này giúp tăng khả năng tài khoản của bạn được đề xuất khi mọi người theo dõi những người tạo nội dung này và tạo thêm cơ hội tăng số lượng theo dõi.

✅ Lợi ích: Xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng Instagram, tăng khả năng được đề xuất khi mọi người theo dõi các tài khoản tương tự.

❌ Nhược điểm: Yêu cầu thời gian và công sức để tìm và theo dõi các tài khoản phù hợp trong lĩnh vực của bạn.

🌟1.2. Đặt tên hồ sơ phù hợp với chủ đề của bạn

Một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là đặt tên hồ sơ dựa trên tên người dùng. Thay vào đó, bạn nên đặt tên hồ sơ của mình dựa trên chủ đề của bạn. Ví dụ, nếu bạn tạo nội dung hài kịch, hãy đặt tên là "Hài kịch" thay vì tên người dùng ngẫu nhiên. Điều này giúp tài khoản của bạn xuất hiện khi mọi người tìm kiếm nội dung liên quan đến chủ đề của bạn trên Instagram. Hãy nhìn vào tài khoản của tôi ví dụ, tôi có tên "Content marketing" vì đó chính là lĩnh vực mà tôi tập trung. Điều này giúp tài khoản của tôi xuất hiện khi mọi người tìm kiếm nội dung về marketing trên Instagram.

✅ Lợi ích: Tăng khả năng tài khoản của bạn xuất hiện khi mọi người tìm kiếm nội dung liên quan đến chủ đề của bạn.

❌ Nhược điểm: Bạn phải xác định rõ chủ đề của mình và đặt tên phù hợp với nó.

🌟1.3. Sử dụng các từ khóa trong tiểu sử

Tiểu sử là một phần quan trọng khác để tối ưu hóa SEO trên Instagram. Hãy cung cấp thông tin về chủ đề của bạn và sử dụng các từ khóa trong tiểu sử của bạn. Ví dụ, trong tiểu sử của tôi, tôi sử dụng các từ khóa như "tăng tốc độ tăng trưởng", "kiếm tiền trên mạng xã hội" và "theo dõi" để cải thiện SEO của tài khoản của mình. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tiểu sử dựa trên chủ đề cụ thể mà bạn muốn được đề xuất. Điều quan trọng là sử dụng từ khóa một cách hợp lý và không làm cho tiểu sử trở nên không tự nhiên.

✅ Lợi ích: Cải thiện SEO của tài khoản bằng cách sử dụng các từ khóa phù hợp trong tiểu sử.

❌ Nhược điểm: Yêu cầu viết một tiểu sử hợp lý với từ khóa và nội dung liên quan.

🌟1.4. Sử dụng từ khóa trong phần mô tả

Phần mô tả là một phần quan trọng khác trong việc tối ưu hóa SEO cho tài khoản Instagram của bạn. Hãy chắc chắn sử dụng từ khóa liên quan trong phần mô tả của bạn. Điều này giúp Instagram hiểu rõ hơn về nội dung của bạn và đề xuất tài khoản của bạn cho những người tìm kiếm nội dung tương tự. Đảm bảo viết một phần mô tả có ý nghĩa và cung cấp đủ thông tin cho người xem. Đừng chỉ dùng vài từ mà không giải thích rõ nội dung của bạn.

✅ Lợi ích: Cải thiện SEO của tài khoản bằng cách sử dụng từ khóa trong phần mô tả.

❌ Nhược điểm: Yêu cầu thời gian và công sức để viết một phần mô tả hợp lý và đầy đủ thông tin.

🌟1.5. Tùy chỉnh danh mục gợi ý

Một tính năng mới trên Instagram cho phép bạn tùy chỉnh danh mục gợi ý cho nội dung của mình. Điều này giúp bạn điều chỉnh rõ ràng những người mà bạn muốn tiếp cận và loại bỏ những danh mục không phù hợp với lĩnh vực của bạn. Để thực hiện điều này, hãy vào cài đặt, chọn quyền riêng tư, sau đó chọn chủ đề quan tâm. Instagram sẽ hiển thị danh sách những danh mục mà họ đề xuất cho nội dung của bạn. Nếu những danh mục này không phù hợp với lĩnh vực bạn muốn tiếp cận, hãy tắt chúng và điều chỉnh danh sách sao cho phù hợp. Tùy chỉnh danh mục gợi ý giúp Instagram đề xuất nội dung của bạn cho những người quan tâm đến lĩnh vực của bạn.

✅ Lợi ích: Kiểm soát được đối tượng tiếp cận với nội dung của bạn.

❌ Nhược điểm: Tính năng này có sẵn cho một số tài khoản ở Mỹ và chưa được triển khai toàn cầu.

💡 Highlights:

 • Thực hiện những chiến lược này để tăng số lượng theo dõi Instagram của bạn.
 • Theo dõi những người có liên quan đến chủ đề của bạn để xây dựng quan hệ và tăng khả năng tài khoản của bạn được đề xuất.
 • Đặt tên hồ sơ phù hợp với chủ đề của bạn để tăng khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
 • Sử dụng từ khóa trong tiểu sử và phần mô tả để cải thiện SEO của tài khoản.
 • Tùy chỉnh danh mục gợi ý để kiểm soát đối tượng tiếp cận của bạn.

📚 Resources:

🙋 FAQ:

Q: How long does it take to see results from these SEO strategies on Instagram? A: The time it takes to see results can vary depending on various factors such as the quality of your content, engagement with your target audience, and consistency in implementing these strategies. It's important to be patient and consistent in your efforts.

Q: Can I use these SEO strategies for personal Instagram accounts? A: Yes, these SEO strategies can be applied to both personal and business Instagram accounts. The goal is to optimize your profile and content to increase your visibility and attract the right audience.

Q: Are hashtags still relevant for Instagram SEO? A: While hashtags can still play a role in increasing the discoverability of your content, Instagram now also considers the words you use in your captions and other parts of your profile for SEO. It's recommended to use a mix of relevant hashtags and keyword-rich captions for optimal results.

Q: Is it necessary to have a business account on Instagram to implement these strategies? A: No, you can implement these strategies on both personal and business accounts. However, having a business account may provide you with additional features and insights that can help in your Instagram growth and SEO efforts.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content