Bắt đầu một Công ty TNHH tại New Hampshire (Bước theo bước 2023)

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Bắt đầu một Công ty TNHH tại New Hampshire (Bước theo bước 2023)

Table of Contents

 1. 🏞️ Giới thiệu về New Hampshire
 2. 📇 Những bước cần thiết để thành lập Công ty TNHH của bạn
  • 2.1 Tên doanh nghiệp
  • 2.2 Bổ nhiệm đại diện đăng ký
  • 2.3 Đăng ký Giấy chứng nhận thành lập
  • 2.4 Lập Hiệp định hoạt động
  • 2.5 Đăng ký Mã số thuế
 3. 📝 Lợi ích của việc thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire
 4. 📋 Những giấy tờ cần thiết để thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire
  • 4.1 Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thẻ tín dụng doanh nghiệp
  • 4.2 Giấy phép và giấy tờ kinh doanh
  • 4.3 Bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  • 4.4 Báo cáo hàng năm New Hampshire
 5. ❓ Các câu hỏi thường gặp về thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire
  • 5.1 Tôi có thể tự mình thành lập Công ty TNHH ở New Hampshire không?
  • 5.2 Tại sao cần thiết phải có một đại diện đăng ký?
  • 5.3 Tôi có thể sử dụng một dịch vụ chuyên nghiệp để thành lập Công ty TNHH không?
  • 5.4 Tôi cần bao nhiêu người để thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire?
  • 5.5 Làm thế nào để đăng ký một Mã số thuế cho Công ty TNHH của tôi?

🏞️ Giới thiệu về New Hampshire

New Hampshire là một trong những bang của Hoa Kỳ, nằm ở khu vực New England. Bang này nổi tiếng với cơ sở hạ tầng nghiên cứu cao cấp và thu hút nhiều ngành công nghiệp lớn như chế biến và y tế. Ngành công nghiệp chế biến tiên tiến của New Hampshire chuyên sản xuất các thiết bị công nghệ cao và máy móc. Ngoài ra, New Hampshire là một điểm đến du lịch phổ biến với nền kinh tế du lịch mạnh mẽ và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao.

📇 Những bước cần thiết để thành lập Công ty TNHH của bạn

2.1 Tên doanh nghiệp

Trước khi đặt tên cho doanh nghiệp của bạn, bạn cần đảm bảo tên đó dễ nhớ và khả dụng trong tiểu bang. Cần tuân thủ các quy định về việc đặt tên Công ty TNHH và không được trùng tên với bất kỳ doanh nghiệp khác trong New Hampshire. Bạn cũng có thể đăng ký tên của mình để giữ nguyên trong 120 ngày.

2.2 Bổ nhiệm đại diện đăng ký

Một đại diện đăng ký (registered agent) là một cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền nhận các tài liệu và thông báo chính thức từ chính quyền. Đại diện đăng ký cần phải là cư dân hoặc có địa chỉ thực tại trong tiểu bang New Hampshire. Nhiều công ty thành lập Công ty TNHH cũng cung cấp dịch vụ đại diện đăng ký.

2.3 Đăng ký Giấy chứng nhận thành lập

Giấy chứng nhận thành lập là một tài liệu pháp lý cần thiết để đăng ký chính thức Công ty TNHH của bạn với bộ trưởng bang. Quy trình này đòi hỏi bạn gửi đơn đăng ký và trả lệ phí đăng ký vào khoản 100 đô la. Các chi tiết như tên công ty, tên đại diện đăng ký, địa chỉ công ty sẽ được yêu cầu trong giấy chứng nhận này.

2.4 Lập Hiệp định hoạt động

Hiệp định hoạt động là một tài liệu nội bộ quy định cách thức điều hành và quyền hạn của các chủ sở hữu doanh nghiệp. Mặc dù tiểu bang New Hampshire không yêu cầu một hiệp định hoạt động chi tiết, nhưng nó rất khuyến nghị để tránh những xung đột trong tương lai. Bạn có thể sử dụng dịch vụ của các công ty thành lập Công ty TNHH để lập hiệp định này.

2.5 Đăng ký Mã số thuế

Mã số thuế hoặc EIN là một số gồm 9 chữ số do IRS cấp, giúp nhận dạng loại hình doanh nghiệp cho mục đích thuế và các vấn đề liên quan. EIN là bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và nó cần thiết khi Công ty TNHH thuê nhân viên. Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ EIN thông qua các công ty thành lập Công ty TNHH hoặc tự điền vào mẫu đơn trực tuyến của IRS.

📝 Lợi ích của việc thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire

 • Bảo vệ tài sản cá nhân: Thành lập Công ty TNHH giúp phân tách tài sản cá nhân và tài sản kinh doanh, giảm thiểu rủi ro tài chính.
 • Nhân lực chất lượng: New Hampshire có các tài nguyên nghiên cứu và cơ sở vật chất chất lượng cao, thu hút các chuyên gia và nhân lực giỏi trong ngành y tế và công nghệ cao.
 • Khả năng tài chính: Công ty TNHH có thể thu lợi từ hệ thống ngân hàng và thẻ tín dụng doanh nghiệp, cung cấp thuận lợi trong công việc tài chính hàng ngày.
 • Tạo việc làm: Công ty TNHH được coi là một nguồn tạo việc làm quan trọng, đóng góp vào nền kinh tế và hỗ trợ sự phát triển kinh tế của New Hampshire.

📋 Những giấy tờ cần thiết để thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire

4.1 Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thẻ tín dụng doanh nghiệp

Việc có một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp riêng và thẻ tín dụng doanh nghiệp giúp quản lý tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

4.2 Giấy phép và giấy tờ kinh doanh

Bạn cần thực hiện các thủ tục đăng ký và nộp đơn để có được giấy phép và giấy tờ kinh doanh cần thiết theo quy định của tổ chức quản lý doanh nghiệp tại tiểu bang New Hampshire.

4.3 Bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Đảm bảo bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp sẽ bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi các rủi ro và tổn thất tài chính có thể xảy ra trong quá trình hoạt động.

4.4 Báo cáo hàng năm New Hampshire

Theo quy định của New Hampshire, Công ty TNHH cần phải nộp báo cáo hàng năm để duy trì tình trạng hoạt động của công ty.

❓ Các câu hỏi thường gặp về thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire

5.1 Tôi có thể tự mình thành lập Công ty TNHH ở New Hampshire không?

Có, bạn có thể tự mình thành lập Công ty TNHH ở New Hampshire. Tuy nhiên, việc thuê một dịch vụ chuyên nghiệp để làm giúp sẽ dễ dàng và an toàn hơn.

5.2 Tại sao cần thiết phải có một đại diện đăng ký?

Đại diện đăng ký giúp nhận và xử lý các thông báo và tài liệu chính thức từ chính quyền. Điều này đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào và tuân thủ đúng quy trình của tiểu bang.

5.3 Tôi có thể sử dụng một dịch vụ chuyên nghiệp để thành lập Công ty TNHH không?

Tất nhiên! Sử dụng dịch vụ của một công ty thành lập Công ty TNHH đáng tin cậy như Taylor Brands sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo quy trình thành lập diễn ra một cách chính xác và nhanh chóng.

5.4 Tôi cần bao nhiêu người để thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire?

Bạn chỉ cần ít nhất một người để thành lập Công ty TNHH tại New Hampshire. Người đó có thể là chính bạn.

5.5 Làm thế nào để đăng ký một Mã số thuế cho Công ty TNHH của tôi?

Để đăng ký Mã số thuế (EIN) cho Công ty TNHH của bạn, bạn có thể tự điền vào mẫu đơn trực tuyến của IRS hoặc sử dụng dịch vụ của Taylor Brands để được hỗ trợ.

Note: Please note that some headings in the content are not relevant or suitable to include in the Table of Contents. The final headings and subheadings included in the table of contents are based on relevance and importance.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content