Cơ bản SEO cho Showit: Làm thế nào để website của bạn hiển thị trên tìm kiếm

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cơ bản SEO cho Showit: Làm thế nào để website của bạn hiển thị trên tìm kiếm

Chỉ mục

 1. Giới thiệu về Showit và SEO
 2. Showit: Nền tảng xây dựng website tiện lợi
  • Độ tin cậy
  • Tạo sự tương tác
  • Tùy chỉnh linh hoạt
 3. Showit và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
  • Kiến thức cơ bản về SEO
  • Đặt tiêu đề và mô tả trang
  • Sử dụng công cụ SEO tích hợp của Showit
 4. Tối ưu hóa tiêu đề trang
  • Ý nghĩa của tiêu đề trang
  • Chọn từ khóa phù hợp
  • Cách sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa
  • Kết hợp từ khóa và tên thương hiệu
 5. Tối ưu hóa mô tả trang (SEO description)
  • Tạo mô tả hấp dẫn
  • Sử dụng các kỹ thuật cách gọi hành động (Call-to-Action)
  • Tối ưu hóa meta description để tăng tỷ lệ nhấp chuột
 6. Tối ưu hóa các trang khác trên Showit
  • Áp dụng nguyên tắc tương tự cho các trang khác
  • Không làm trang cạnh tranh với nhau bằng cùng từ khóa
 7. Tối ưu hóa trang Blog
  • Sử dụng plugin SEO để tối ưu trang Blog trên Showit
  • Sử dụng các công cụ chuyên nghiệp khác để tối ưu trang WordPress Blog
 8. Quy trình tối ưu hóa trang trong Showit
  • Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
  • Nghiên cứu từ khóa
  • Đặt tiêu đề và mô tả trang phù hợp
  • Kiểm tra và cải thiện hiệu quả SEO của trang
 9. Tổng kết
 10. Tài liệu tham khảo

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content