Cách hiển thị số lượng và đếm bản ghi trong nhóm trên Airtable

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách hiển thị số lượng và đếm bản ghi trong nhóm trên Airtable

Mục lục

 • Giới thiệu về cơ sở dữ liệu Airtable
 • Cách tự động hiển thị số bản ghi trong nhóm
 • Cách nhóm và sắp xếp bảng dữ liệu trong Airtable
 • Áp dụng công thức tính toán để nhóm dữ liệu
 • Tìm hiểu về tính năng Lookup và cách sử dụng
 • Một số lưu ý khi sử dụng Lookup field
 • Cách sắp xếp các nhóm dữ liệu
 • Tối ưu hóa hệ thống thông tin của doanh nghiệp với Airtable
 • Lợi ích và ứng dụng của sự tối ưu hóa thông tin
 • Những câu hỏi thường gặp và giải đáp

Tự động hiển thị số bản ghi trong một nhóm trong cơ sở dữ liệu Airtable

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách hiển thị tự động số lượng bản ghi trong một nhóm trong cơ sở dữ liệu Airtable. Airtable là một công cụ quản lý thông tin mạnh mẽ cho doanh nghiệp, cho phép bạn xây dựng các bảng dữ liệu linh hoạt và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Mục tiêu chính của chúng tôi là hiển thị số lượng bản ghi trong một nhóm cụ thể, giúp bạn theo dõi và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Chúng ta sẽ sử dụng các tính năng nhóm, tính toán và lookup field trong Airtable để đạt được mục tiêu này.

Bước 1: Tạo trường tính toán để nhóm dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một trường tính toán để nhóm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Airtable. Chúng ta sử dụng trường tính toán để tạo ra một nhóm dựa trên một trường liên kết. Ví dụ trong video, chúng ta sử dụng trường "Opportunity" làm trường liên kết để nhóm các bản ghi.

 • Điều hướng đến bảng chứa trường liên kết (ví dụ: bảng "Opportunity").
 • Tạo một trường tính toán mới bằng cách nhấp vào dấu cộng ở góc trên cùng bên phải và chọn "Tính toán".
 • Chọn tên và kiểu dữ liệu cho trường tính toán mới.
 • Trong công thức tính toán, sử dụng biểu thức để nhóm dữ liệu theo trường liên kết (ví dụ: "{Opportunity}").
 • Lưu trường tính toán và quay lại bảng dữ liệu chính.

Bước 2: Tạo trường lookup để hiển thị số lượng bản ghi

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một trường lookup để hiển thị tự động số lượng bản ghi trong mỗi nhóm.

 • Điều hướng đến bảng dữ liệu chứa bản ghi cần hiển thị số lượng (ví dụ: bảng "Interactions").
 • Thêm một trường lookup mới bằng cách nhấp vào nút "Thêm cột" và chọn "Lookup".
 • Chọn bảng chứa trường liên kết và trường tính toán (ví dụ: bảng "Opportunity" và trường tính toán đã tạo).
 • Lưu trường lookup và quay lại bảng dữ liệu chính.

Bước 3: Sử dụng trường lookup để hiển thị số lượng bản ghi

Sau khi đã tạo trường lookup, bạn có thể sử dụng nó để hiển thị số lượng bản ghi trong mỗi nhóm.

 • Mở bảng dữ liệu chính (ví dụ: bảng "Interactions").
 • Xem các trường và thông tin chi tiết liên quan đến từng bản ghi.
 • Trường lookup sẽ hiển thị số lượng bản ghi trong mỗi nhóm.
 • Bạn có thể thêm trường lookup vào bất kỳ vị trí nào trong bảng dữ liệu và chỉnh sửa nó theo ý muốn.

Kết luận

Trong video này, chúng ta đã tìm hiểu cách tự động hiển thị số lượng bản ghi trong một nhóm trong cơ sở dữ liệu Airtable. Việc sử dụng các tính năng nhóm, tính toán và lookup field trong Airtable giúp chúng ta quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Hãy áp dụng các phương pháp này cho dự án của bạn và tận dụng tối đa tiềm năng của Airtable trong việc tối ưu hóa hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content