Cách nhận giấy phép điện thợ Arkansas

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách nhận giấy phép điện thợ Arkansas

Mục lục

 1. Giấy phép điện thợ Arkansas
 2. Cách nhận giấy phép điện thợ
 3. Lấy kinh nghiệm làm việc và đào tạo
 4. Chương trình học và kỹ năng cần có
 5. Nhận chứng chỉ điện thợ
 6. Trở thành điện thợ chuyên gia
 7. Lấy giấy phép làm chủ thầu điện độc lập
 8. Quy trình đăng ký và thi lấy giấy phép thầu điện thương mại
 9. Tái cấp giấy phép

Giấy phép điện thợ Arkansas

Trong tiểu bang Arkansas, việc cấp giấy phép điện thợ và các loại giấy phép điện thợ khác được quản lý bởi Hội đồng Kỳ thi Điện. Bạn có thể đạt được giấy phép thầu điện qua Hội đồng Cấp giấy phép Công nhân Điện sau khi hoàn thành các quá trình cấp phép này. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách nhận giấy phép làm điện thợ tại Arkansas.

Cách nhận giấy phép điện thợ

Bước 1: Lấy kinh nghiệm làm việc và đào tạo

Để nhận giấy phép điện thợ tại Arkansas, bạn phải có ít nhất 8.000 giờ kinh nghiệm và 800 giờ đào tạo chuyên môn trong lớp học. Bạn có thể bắt đầu tích lũy giờ làm việc bằng cách tham gia chương trình đào tạo kỹ thuật tại một trường nghề hoặc tham gia chương trình thực tập. Trong quá trình này, bạn sẽ làm việc cùng với một điện thợ có giấy phép và nhận đào tạo thực tế. Các trường nghề kỹ thuật cũng có thể hỗ trợ bạn tìm được cơ hội thực tập hoặc cung cấp các khóa đào tạo đặc biệt bao gồm thời gian làm việc thực tế như một phần của khóa học.

Ưu điểm:

 • Có thể học cách làm việc trực tiếp trong một môi trường thực tế.
 • Hỗ trợ tìm kiếm cơ hội thực tập thông qua các trường nghề kỹ thuật.
 • Có khóa đào tạo đặc biệt bao gồm thời gian làm việc thực tế.

Nhược điểm:

 • Cần phải đạt các yêu cầu cơ bản để được tham gia vào chương trình, bao gồm tuổi, bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, giấy phép lái xe hợp lệ và phương tiện giao thông có thể tin cậy.
 • Phải vượt qua kỳ thi khả năng chung kiểm tra kiến thức về toán học và đọc hiểu.

Bước 2: Vượt qua kỳ thi để nhận giấy phép

Sau khi hoàn thành quá trình học tập và tích lũy đủ giờ làm việc, bạn cần phải vượt qua kỳ thi để nhận giấy phép điện thợ. Bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện:

 • Có chứng chỉ đào tạo thực tập hoặc bốn năm làm việc toàn thời gian như một điện thợ.
 • Đạt được điểm đậu trong kỳ thi điện thợ.

Sau khi đăng ký và được phê duyệt, bạn có thể đặt lịch thi kỳ thi của mình. Kỳ thi kéo dài ba giờ và bao gồm 60 câu hỏi, kiểm tra và sách giáo trình điện quốc gia mới nhất.

Bước 3: Nhận chứng chỉ điện thợ chuyên gia

Sau khi làm việc như một điện thợ công nhân, bạn có cơ hội nâng cao giấy phép của mình và trở thành một điện thợ chuyên gia. Để đạt được điều này, bạn phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

 • Hai năm đào tạo liên quan đến xây dựng và bằng cử nhân kỹ thuật điện.
 • Sáu năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng trên cả tòa nhà cư trú và thương mại, cũng như hai năm làm việc như một điện thợ công nhân hoặc bất kỳ kinh nghiệm nào được Hội đồng chấp nhận.

Bước 4: Xem xét trở thành nhà thầu điện độc lập

Sau khi đã làm việc một vài năm làm điện thợ chuyên gia, bạn có thể xem xét việc nhận giấy phép làm nhà thầu điện độc lập. Để đủ điều kiện nhận giấy phép này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Làm một điệp viên điện thợ hoặc làm việc trong công việc liên quan ít nhất 5 năm.
 • Hoàn thành kỳ thi về kinh doanh và luật và kỳ thi cấp chuyên gia.

Sau khi đã vượt qua kỳ thi về kinh doanh và luật, bạn cần hoàn thành đơn đăng ký và nộp các tài liệu liên quan, bao gồm chứng chỉ về kinh doanh và luật, một cam kết bảo đảm trị giá 10,000 đô la cho tiểu bang Arkansas, giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn lao động và ba tham khảo từ các công việc trước đó.

Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, bạn có thể làm việc như một điện thợ. Bạn phải gia hạn giấy phép của mình hàng năm và sẽ nhận được thông báo gia hạn qua thư 60 ngày trước ngày hết hạn.

Nhóm Sửa Đổi:

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content