Cách thực hiện kiểm tra SEO thủ công trên website (bước quan trọng trong quá trình đánh giá SEO)

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách thực hiện kiểm tra SEO thủ công trên website (bước quan trọng trong quá trình đánh giá SEO)

Mục lục:

 1. Giới thiệu
 2. Phân tích sơ bộ trang chủ
 3. Kiểm tra các liên kết trong menu
 4. Kiểm tra hình ảnh và thẻ alt
 5. Xem qua các trang theo nhóm
  • 5.1. Nhóm trang sản phẩm
  • 5.2. Nhóm trang blog
 6. Kiểm tra xem trang có trang "about" không
 7. Kiểm tra các trang điều khoản và điều kiện
 8. Kiểm tra cấu trúc tiêu đề
 9. Kiểm tra tốc độ trang web
 10. Kiểm tra số trang được index trên Google
 11. Kiểm tra thiết kế đáp ứng
 12. Tìm hiểu ý kiến người dùng và đánh giá nhãn hiệu

📝 Phân tích trang web bằng cách xem qua sơ bộ trước khi tiến hành phân tích chi tiết

Trước khi bắt đầu quá trình phân tích chi tiết và xem xét các công cụ phân tích như Screaming Frog hay SideBulb, việc phân tích trang web một cách thủ công giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về trang web, hiểu rõ hơn về mục đích của trang web và nội dung mà trang web cung cấp cho người dùng.

Ví dụ, chúng ta sẽ xem xét trang web cá nhân của tôi và cách tôi tiến hành phân tích thủ công cho trang web của mình.

1. Giới thiệu

Để bắt đầu, chúng ta cần xem qua trang chủ của trang web. Điều này giúp chúng ta kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề gì về hiển thị hoặc khả năng truy cập của trang web.

Ví dụ:

 • Kiểm tra xem tất cả mọi thứ trên trang chủ có vẻ ổn không.
 • Kiểm tra các liên kết trong menu để đảm bảo xem chúng có hoạt động không và có đúng hướng dẫn đến các trang cụ thể không.
 • Kiểm tra xem các hình ảnh được triển khai như thế nào, có sử dụng thẻ alt hay không.

2. Phân tích sơ bộ trang chủ

Chúng ta cần xem qua tổng quan trang chủ, nhanh nhất có thể để nắm bắt thông tin chính về trang web.

Ví dụ:

 • Xem qua nội dung chính của trang chủ để hiểu mục đích và nội dung cung cấp cho người dùng.
 • Kiểm tra xem người dùng truy cập trang web với mục đích gì và xem trang web có đáp ứng được mục đích người dùng đó không.

3. Kiểm tra các liên kết trong menu

Chúng ta cần kiểm tra tất cả các liên kết trong menu để đảm bảo tính hợp lệ và khả truy cập.

Ví dụ:

 • Kiểm tra từng liên kết trong menu để xem chúng có hoạt động không và có đúng hướng dẫn đến các trang cụ thể không.
 • Xem xét việc sử dụng breadcrumb để cung cấp cho người dùng một hướng dẫn rõ ràng về vị trí của họ trên trang web.

4. Kiểm tra hình ảnh và thẻ alt

Kiểm tra cách triển khai hình ảnh trên trang web và xem xét việc sử dụng thẻ alt cho từng hình ảnh.

Ví dụ:

 • Kiểm tra cách mà hình ảnh được triển khai, có sử dụng thẻ <img> hay sử dụng CSS không.
 • Kiểm tra xem từng hình ảnh có thẻ alt hay không. Thẻ alt giúp cho việc tìm kiếm tối ưu và cung cấp thông tin về hình ảnh cho người dùng khi hình ảnh không hiển thị đúng.

5. Xem qua các trang theo nhóm

Trong trường hợp trang web có nhiều nhóm trang khác nhau (ví dụ: trang sản phẩm, trang blog), chúng ta cần xem xét từng nhóm trang này để hiểu rõ hơn về nội dung và cấu trúc trang web.

5.1. Nhóm trang sản phẩm

Nếu trang web có trang sản phẩm, chúng ta nên xem xét từng trang để hiểu rõ về nội dung và cấu trúc của trang sản phẩm.

Ví dụ:

 • Xem qua từng trang sản phẩm để hiểu rõ về nội dung mô tả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và các thông tin khác.
 • Kiểm tra xem các trang sản phẩm có sử dụng các yếu tố tối ưu hóa SEO như thẻ tiêu đề, mô tả và từ khóa không.

5.2. Nhóm trang blog

Nếu trang web có trang blog, chúng ta nên xem qua từng trang của blog để hiểu về nội dung và cấu trúc của trang blog.

Ví dụ:

 • Xem qua từng trang blog để hiểu về nội dung bài viết, ngày đăng và tác giả.
 • Kiểm tra xem các trang blog có sử dụng hình ảnh, thẻ tiêu đề và các yếu tố tối ưu hóa khác không.

6. Kiểm tra xem trang có trang "about" không

Một trang "about" thường là một phần quan trọng của trang web, giúp người dùng hiểu về công ty hoặc người sở hữu trang web.

Ví dụ:

 • Kiểm tra xem trang web có trang "about" không và xem xét nội dung của trang này để biết thêm về trang web.

7. Kiểm tra các trang điều khoản và điều kiện

Các trang điều khoản và điều kiện là một phần quan trọng của một trang web chuyên nghiệp. Chúng ta cần xem xét các trang này để đảm bảo tính hợp lệ và khả truy cập.

Ví dụ:

 • Kiểm tra xem trang web có các trang điều khoản và điều kiện không và xem xét nội dung của chúng để đảm bảo tính hợp lệ và khả truy cập.

8. Kiểm tra cấu trúc tiêu đề

Cấu trúc tiêu đề là một yếu tố quan trọng trong tối ưu hóa SEO. Chúng ta nên kiểm tra cấu trúc tiêu đề của trang web để đảm bảo tính logic và khả truy cập.

Ví dụ:

 • Sử dụng một plugin như Detailed SEO để kiểm tra cấu trúc tiêu đề trên trang web.
 • Xem xét việc sử dụng các tiêu đề từ H1 đến H6 để đảm bảo tính logic và tối ưu hóa SEO.

9. Kiểm tra tốc độ trang web

Tốc độ trang web là một yếu tố quan trọng khi đánh giá trải nghiệm người dùng. Chúng ta cần kiểm tra tốc độ trang web để đảm bảo rằng trang web tải nhanh và cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng.

Ví dụ:

 • Sử dụng Google PageSpeed Insights để kiểm tra tốc độ trang web và xem xét các gợi ý để cải thiện tốc độ trang web.

10. Kiểm tra số trang được index trên Google

Chúng ta cần kiểm tra số trang được index trên Google để xem xét mức độ hiện diện và khả truy cập của trang web trên công cụ tìm kiếm chính.

Ví dụ:

 • Sử dụng lệnh "site:" trên Google để kiểm tra số trang được index của trang web.

11. Kiểm tra thiết kế đáp ứng

Thiết kế đáp ứng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo trang web hiển thị đúng trên các thiết bị di động và màn hình khác nhau.

Ví dụ:

 • Sử dụng chức năng "Inspect" trong trình duyệt để kiểm tra và xem xét việc hiển thị và khả truy cập của trang web trên các thiết bị di động khác nhau.

12. Tìm hiểu ý kiến người dùng và đánh giá nhãn hiệu

Cuối cùng, chúng ta cần tìm hiểu ý kiến người dùng về trang web và đánh giá nhãn hiệu để có cái nhìn tổng quan về sự thành công và tiềm năng của trang web.

Ví dụ:

 • Sử dụng các công cụ như Google để tìm kiếm ý kiến của người dùng về trang web.
 • Đánh giá và xem xét số lượng và chất lượng các liên kết đến trang web từ các nguồn tin uy tín.

Đó là quá trình phân tích trang web thủ công của tôi. Sau khi đã hoàn thành phần phân tích này, chúng ta có thể tiếp tục với việc sử dụng các công cụ phân tích như Screaming Frog SEO Spider để tiếp tục phân tích chi tiết và thu thập thông tin cần thiết.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content