Cách thêm trang đăng nhập và đăng ký trước khi thanh toán

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách thêm trang đăng nhập và đăng ký trước khi thanh toán

Table of Contents:

 1. 🛒 Tổng quan
 2. 📋 Bước 1: Bật chức năng tạo tài khoản
 3. 🧩 Bước 2: Cài đặt plugin
 4. 🚪 Đăng nhập và tạo tài khoản trước thanh toán
 5. 💡 Lợi ích của việc đăng nhập và tạo tài khoản trước thanh toán
 6. ⚙️ Thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký
 7. 🖌️ Cài đặt plugin thay đổi giao diện
 8. 💳 Mua hàng cho khách hàng mới
 9. 📝 Đăng ký khóa học website

🛒 Tổng quan

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm trang đăng nhập và đăng ký trước khi thanh toán trên trang web thương mại điện tử của bạn. Đây là một cách tiếp cận thông minh để khách hàng của bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản trên trang web để mua sản phẩm của bạn. Chúng ta sẽ đi qua các bước từ việc bật chức năng tạo tài khoản đến cài đặt plugin và thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký. Hãy cùng nhau bắt đầu!

📋 Bước 1: Bật chức năng tạo tài khoản

Để bắt đầu, chúng ta cần bật chức năng tạo tài khoản trên trang web của bạn. Điều này cho phép khách hàng có thể tạo tài khoản và được đăng ký trực tiếp trên trang web của bạn. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang quản lý WordPress của bạn và vào phần Woocommerce.
 2. Nhấp vào cài đặt và chọn "Tài khoản & Quyền riêng tư".
 3. Bật tùy chọn cho phép khách hàng tạo tài khoản trên trang web của bạn.
 4. Cuối cùng, nhấn "Lưu thay đổi" để hoàn tất quá trình.

Qua việc bật chức năng tạo tài khoản, bạn đã cho phép khách hàng của mình dễ dàng tạo tài khoản trên trang web của bạn trước khi tiến hành thanh toán.

🧩 Bước 2: Cài đặt plugin

Để thêm trang đăng nhập và đăng ký trước thanh toán, chúng ta cần cài đặt một plugin hỗ trợ cho việc này. Dưới đây là các bước để cài đặt plugin cần thiết:

 1. Truy cập vào trang quản lý WordPress của bạn và vào phần Plugin.
 2. Nhấp vào "Thêm mới" và tìm kiếm từ khóa "Woocommerce Force Authentication".
 3. Chọn plugin tương ứng và nhấp vào "Cài đặt" và sau đó "Kích hoạt".

Với việc cài đặt thành công plugin, trang đăng nhập và đăng ký sẽ được thêm vào trang web của bạn. Chúng ta sẵn sàng kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào.

🚪 Đăng nhập và tạo tài khoản trước thanh toán

Khi bạn đã bật chức năng tạo tài khoản và cài đặt plugin, giờ đây các khách hàng của bạn sẽ có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản trên trang web của bạn trước khi thanh toán. Qua việc đăng nhập hoặc tạo tài khoản, khách hàng của bạn sẽ có thể hoàn tất quá trình mua hàng. Dưới đây là cách nhanh chóng để làm điều này:

 1. Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua và đưa vào giỏ hàng.
 2. Thay vì chọn "Tiến hành thanh toán" ngay sau đó, khách hàng sẽ được chuyển đến trang đăng nhập và đăng ký.
 3. Nếu khách hàng đã có tài khoản, họ có thể đăng nhập bằng việc nhập thông tin đăng nhập của mình và nhấn "Đăng nhập".
 4. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng sẽ được chuyển đến trang thanh toán để hoàn tất quá trình mua hàng.

Việc đăng nhập trước thanh toán cho phép các khách hàng hiện có của bạn dễ dàng hoàn thành quá trình mua hàng mà không cần phải nhập thông tin tiếp theo.

💡 Lợi ích của việc đăng nhập và tạo tài khoản trước thanh toán

Có nhiều lợi ích khi cho phép khách hàng đăng nhập và tạo tài khoản trước khi thanh toán trên trang web của bạn. Dưới đây là một số lợi ích bạn có thể nhận được:

 • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian vì họ chỉ cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản một lần và lưu lại thông tin đăng nhập cho những lần mua hàng tiếp theo.
 • Cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa bằng cách lưu trữ thông tin khách hàng như địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.
 • Tạo ra một danh sách khách hàng thân thiết và giúp bạn theo dõi các hoạt động mua hàng của họ.

Tuy nhiên, cũng có một số khách hàng muốn mua hàng mà không muốn đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Vì vậy, chúng ta cần cung cấp cách khác để khách hàng mới có thể hoàn tất quá trình thanh toán.

⚙️ Thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký

Nếu bạn muốn thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký thành một giao diện khác mà hấp dẫn hơn, bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng một plugin thay đổi giao diện phù hợp. Dưới đây là các bước để thay đổi giao diện:

 1. Truy cập vào trang quản lý WordPress của bạn và vào phần Plugin.
 2. Nhấp vào "Thêm mới" và tìm kiếm từ khóa "Login Signup Popup".
 3. Chọn plugin tương ứng và nhấp vào "Cài đặt" và sau đó "Kích hoạt".

Sau khi cài đặt thành công plugin, bạn có thể thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký theo ý muốn.

🖌️ Cài đặt plugin thay đổi giao diện

Để thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký, bạn cần cài đặt một plugin thay đổi giao diện phù hợp. Dưới đây là các bước để cài đặt plugin:

 1. Truy cập vào trang quản lý WordPress của bạn và vào phần Plugin.
 2. Nhấp vào "Thêm mới" và tìm kiếm từ khóa "Login Signup Popup".
 3. Chọn plugin tương ứng và nhấp vào "Cài đặt" và sau đó "Kích hoạt".

Sau khi cài đặt thành công plugin, bạn có thể thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký theo ý muốn.

💳 Mua hàng cho khách hàng mới

Nếu khách hàng chưa có tài khoản trên trang web của bạn, bạn cần cung cấp cách khác để họ hoàn tất quá trình mua hàng. Dưới đây là các bước để khách hàng mới có thể mua hàng:

 1. Khách hàng chọn sản phẩm muốn mua và đưa vào giỏ hàng.
 2. Khi khách hàng chọn "Tiến hành thanh toán", họ sẽ được chuyển đến trang login và đăng ký.
 3. Thay vì đăng nhập, khách hàng có thể tạo tài khoản bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký và nhấp vào "Đăng ký".
 4. Sau khi nhấp vào "Đăng ký", tài khoản của khách hàng sẽ được tạo và họ sẽ được chuyển đến trang thanh toán để hoàn tất quá trình mua hàng.

Việc cung cấp cách mua hàng cho khách hàng mới giúp tăng khả năng bán hàng trên trang web của bạn.

📝 Đăng ký khóa học website

Nếu bạn muốn học thêm về WordPress và tạo ra những trang web tuyệt vời như trong bài viết này, bạn có thể đăng ký khóa học "Make a Pro Website" của chúng tôi. Đăng ký khóa học ngay để nhận thêm nhiều video hữu ích như video này. Hãy nhấp vào đây để đăng ký khóa học.

FAQs

Q: Lợi ích của việc yêu cầu khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán là gì? A: Yêu cầu khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng, tạo trải nghiệm cá nhân hóa và giúp bạn theo dõi khách hàng của mình.

Q: Làm thế nào để thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký? A: Bạn có thể thay đổi giao diện của trang đăng nhập và đăng ký bằng cách cài đặt một plugin thay đổi giao diện phù hợp và tùy chỉnh các thiết lập trong plugin đó.

Q: Làm thế nào để khách hàng mới có thể mua hàng trên trang web của tôi? A: Khách hàng mới có thể mua hàng trên trang web của bạn bằng cách tạo tài khoản mới hoặc mua hàng dưới dạng khách hàng không đăng nhập. Bạn cần cung cấp cả hai phương pháp để khách hàng có nhiều lựa chọn.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content