Cách tìm backlink của đối thủ cạnh tranh

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách tìm backlink của đối thủ cạnh tranh

Bảng mục lục:

 1. Tìm hiểu về các liên kết của đối thủ 1.1. Sử dụng công cụ Backlink Watch 1.2. Sử dụng công cụ Open Site Explorer
 2. So sánh hồ sơ liên kết với đối thủ 2.1. So sánh với Teavana 2.2. So sánh với English Tea Store
 3. Lợi ích của việc tìm kiếm liên kết của đối thủ
 4. Các công cụ hữu ích khác để tìm liên kết đối thủ 4.1. Majestic SEO 4.2. Link Builder của Word Tracker
 5. Cách tiếp cận đối tác liên kết và xây dựng liên kết 5.1. Kết nối trên mạng xã hội 5.2. Đề xuất nội dung và yêu cầu liên kết 5.3. Theo dõi các đối tác liên kết và tương tác với họ
 6. Bước tiếp theo để cạnh tranh và vượt qua đối thủ 6.1. Xây dựng uy tín và tăng cường tác động liên kết 6.2. Liên tục theo dõi và cải thiện hồ sơ liên kết
 7. Kết luận

Tìm hiểu về các liên kết của đối thủ

Khi một trang web xếp hạng cao trên trang đầu của Google, điều đó đồng nghĩa với việc trang đó có nhiều liên kết chất lượng và uy tín. Để vượt qua đối thủ và xếp hạng tốt hơn, việc tìm hiểu về các liên kết của đối thủ là rất quan trọng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ như Backlink Watch và Open Site Explorer để xem ai liên kết với đối thủ và làm thế nào chúng ta có thể đạt được các liên kết đó cho chính mình.

1. Sử dụng công cụ Backlink Watch

Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng công cụ Backlink Watch, một công cụ miễn phí, để xem tất cả các liên kết đến trang web của đối thủ. Chỉ cần nhập URL của đối thủ vào ô URL và nhấp vào "Kiểm tra liên kết". Công cụ sẽ thu thập thông tin về các liên kết chất lượng mà đối thủ đang có.

2. Sử dụng công cụ Open Site Explorer

Công cụ Open Site Explorer là một công cụ rất hữu ích cho việc xây dựng liên kết. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để tìm hiểu về các liên kết đến trang của đối thủ và các chỉ số quan trọng như Authority trang và Authority miền.

Để sử dụng công cụ này, chỉ cần nhập URL của đối thủ vào ô tìm kiếm và nhấp vào "Tìm kiếm". Công cụ sẽ hiển thị danh sách các liên kết đến trang của đối thủ và thông tin chi tiết về chúng.

Tìm hiểu về các liên kết của đối thủ

Khi một trang web xếp hạng cao trên trang đầu của Google, điều đó đồng nghĩa với việc trang đó có nhiều liên kết chất lượng và uy tín. Để vượt qua đối thủ và xếp hạng tốt hơn, việc tìm hiểu về các liên kết của đối thủ là rất quan trọng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ như Backlink Watch và Open Site Explorer để xem ai liên kết với đối thủ và làm thế nào chúng ta có thể đạt được các liên kết đó cho chính mình.

1. Sử dụng công cụ Backlink Watch

Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng công cụ Backlink Watch, một công cụ miễn phí, để xem tất cả các liên kết đến trang web của đối thủ. Chỉ cần nhập URL của đối thủ vào ô URL và nhấp vào "Kiểm tra liên kết". Công cụ sẽ thu thập thông tin về các liên kết chất lượng mà đối thủ đang có.

2. Sử dụng công cụ Open Site Explorer

Công cụ Open Site Explorer là một công cụ rất hữu ích cho việc xây dựng liên kết. Chúng ta có thể sử dụng công cụ này để tìm hiểu về các liên kết đến trang của đối thủ và các chỉ số quan trọng như Authority trang và Authority miền.

Để sử dụng công cụ này, chỉ cần nhập URL của đối thủ vào ô tìm kiếm và nhấp vào "Tìm kiếm". Công cụ sẽ hiển thị danh sách các liên kết đến trang của đối thủ và thông tin chi tiết về chúng.

Ưu điểm

 • Tìm hiểu về hồ sơ liên kết của đối thủ để truy cập các liên kết chất lượng.
 • Nắm bắt được các liên kết đăng ký trang web đối thủ đang có.

Nhược điểm

 • Các công cụ sử dụng phải trả phí để truy cập vào tất cả các tính năng.

So sánh hồ sơ liên kết với đối thủ

Để hiểu rõ hơn về tình hình liên kết của đối thủ và so sánh với hồ sơ liên kết của chúng ta, chúng ta có thể sử dụng công cụ Open Site Explorer. Thông qua việc so sánh các chỉ số như Authority trang, phạm vi miền và số liên kết tổng cộng, chúng ta có thể nắm bắt được sự khác biệt giữa chúng ta và đối thủ.

1. So sánh với Teavana

Một đối thủ tiềm năng mà chúng ta muốn so sánh là Teavana. Chúng ta có thể sử dụng công cụ Open Site Explorer để so sánh hồ sơ liên kết của chúng ta với Teavana. Bằng cách nhập URL của Teavana vào ô tìm kiếm và nhấp vào "Tìm kiếm", chúng ta có thể hiển thị một bảng tổng quan về công cụ tìm kiếm Open Site Explorer.

2. So sánh với English Tea Store

English Tea Store cũng là một đối thủ quan trọng mà chúng ta nên xem xét. Bằng cách sử dụng công cụ Open Site Explorer và nhập URL của English Tea Store vào ô tìm kiếm, chúng ta có thể xem hồ sơ liên kết của họ và so sánh với của chúng ta.

Ưu điểm

 • So sánh hồ sơ liên kết của mình với đối thủ để nắm bắt sự khác biệt.
 • Xác định các cơ hội liên kết từ đối thủ.

Nhược điểm

 • Cần phải xác định và tìm hiểu chi tiết về các đối thủ cạnh tranh.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content