Cách tạo điểm trên Google Maps dễ dàng

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách tạo điểm trên Google Maps dễ dàng

Mục lục

 1. Giới thiệu
 2. Cách tạo điểm trên Bản đồ Google
  1. Cách thêm mới dự án
  2. Cách tạo lớp mới
  3. Cách thêm điểm vào bản đồ
 3. Cài đặt và cấu hình
  1. Tải xuống ứng dụng Google Maps
  2. Đăng nhập vào tài khoản Google
  3. Điều chỉnh cài đặt bản đồ
 4. Cách thêm hình ảnh và mô tả
  1. Thêm hình ảnh tùy chỉnh cho điểm
  2. Viết mô tả cho điểm đánh dấu
 5. Chia sẻ điểm trên bản đồ
  1. Sao chép liên kết của điểm
  2. Chia sẻ điểm trên mạng xã hội
 6. Tìm kiếm điểm được đánh dấu
  1. Tìm kiếm theo tên
  2. Tìm kiếm theo địa điểm
 7. Lưu trữ và quản lý điểm trên bản đồ
  1. Lưu trữ điểm yêu thích
  2. Sắp xếp và quản lý các điểm trên bản đồ
 8. Lợi ích của việc sử dụng Google Maps
  1. Dễ dàng tìm kiếm địa điểm
  2. Theo dõi và chia sẻ vị trí
 9. Nhược điểm của Google Maps
  1. Tốn dung lượng và pin
  2. Quyền riêng tư và bảo mật
 10. Kết luận

Cách tạo điểm trên Bản đồ Google 🌍

Bản đồ Google là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo điểm đánh dấu và chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và gia đình. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cách tạo điểm trên Bản đồ Google.

1. Cách thêm mới dự án

Để bắt đầu, truy cập vào trang web của Google Maps và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn. Sau đó, hãy làm theo các bước sau:

 • Nhấp vào biểu tượng "Đặt tập tin mới" trên giao diện chính của Google Maps.
 • Chọn "Tạo bản đồ mới" để bắt đầu tạo dự án mới.
 • Đặt tên cho dự án của bạn và chọn loại bản đồ mà bạn muốn tạo.

2. Cách tạo lớp mới

Sau khi tạo dự án, bạn có thể tạo lớp mới để quản lý các điểm đánh dấu trên bản đồ. Dưới đây là cách tạo lớp mới trên Bản đồ Google:

 • Trong trình đơn bên trái của giao diện, nhấp vào biểu tượng "Tạo lớp mới".
 • Chọn một biểu tượng và đặt tên cho lớp của bạn.
 • Để tùy chỉnh lớp, bạn có thể thay đổi biểu tượng, màu sắc và biểu tượng hiển thị cho các điểm đánh dấu.

3. Cách thêm điểm vào bản đồ

Sau khi đã tạo lớp, bạn có thể bắt đầu thêm điểm đánh dấu vào bản đồ. Hãy làm theo hướng dẫn sau để thêm điểm trên Bản đồ Google:

 • Trong trình đơn bên trái, chọn lớp mà bạn muốn thêm điểm vào.
 • Bấm vào biểu tượng "Thêm điểm" và chọn vị trí trên bản đồ.
 • Đặt tên và mô tả cho điểm đánh dấu của bạn.
 • Bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh, biểu tượng và thông tin khác về điểm đánh dấu.

Với các bước trên, bạn đã tạo được điểm và lớp trên bản đồ quản lý của mình trong Google Maps. Bạn có thể tùy chỉnh và chia sẻ các điểm này với người khác.

Xem các lợi ích và nhược điểm của sử dụng Google Maps ở phần tiếp theo.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content