Cách trở thành người đàn ông 3% và thay đổi cuộc sống của bạn

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách trở thành người đàn ông 3% và thay đổi cuộc sống của bạn

Table of Contents:

 1. 📙 Giới thiệu sách "Hướng dẫn trở thành người đàn ông 3% bởi huấn luyện viên Cory Wayne"
 2. 🎯 Giới thiệu ngắn gọn về quyển sách
 3. 🏆 Kết quả học hỏi từ sách "Hướng dẫn trở thành người đàn ông 3%"
  • 3.1 Lỗi số 1: Đặt phụ nữ lên ngài
  • 3.2 Lỗi số 2: Theo đuổi quá nhiều
  • 3.3 Lỗi số 3: Thiếu ý chí và tự tin
  • 3.4 Lỗi số 4: Không tập trung vào bản thân
  • 3.5 Lỗi số 5: Chỉ làm những gì cô ấy muốn
  • 3.6 Lỗi số 6: Nhìn nhận phụ nữ một cách lạc quan
  • 3.7 Lỗi số 7: Xử lý phụ nữ khác biệt
  • 3.8 Lỗi số 8: Quyết định quá nhanh
  • 3.9 Lỗi số 9: Tập trung quá nhiều vào một phụ nữ
 4. ❓ Làm thế nào để xác định hình ảnh cô gái trong mơ của bạn
 5. ❗️ Ba nguyên tắc quan trọng trong hẹn hò
  • 5.1 Nguyên tắc số 1: Điện thoại chỉ để hẹn hò
  • 5.2 Nguyên tắc số 2: Cuộc gọi 5 phút và sắp xếp một buổi hẹn mới
  • 5.3 Nguyên tắc số 3: Không liên lạc sau ngày hẹn
 6. 🐱 Phụ nữ giống như mèo và đàn ông giống như chó
 7. 📈 Công thức thành công trong hẹn hò

Giới thiệu sách "Hướng dẫn trở thành người đàn ông 3%"

Quyển sách "Hướng dẫn trở thành người đàn ông 3%" của huấn luyện viên Cory Wayne là một quyển sách mà gần như mọi người đàn ông cần đọc, đặc biệt là những người đàn ông đang ở độ tuổi 20. Quyển sách này mang đến cho bạn bản thiết kế chi tiết để chiến thắng trái tim cô gái trong mơ của bạn.

Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ năm điểm quan trọng tôi học được sau khi đọc quyển sách "Hướng dẫn trở thành người đàn ông 3%". Tôi cũng sẽ chia sẻ một vài câu chuyện cá nhân từ cuộc sống hẹn hò của mình mà trước đây tôi chưa bao giờ chia sẻ. Điều này giúp bạn có cái nhìn sâu hơn về lý do vì sao những gì huấn luyện viên Cory Wayne giảng dạy trong quyển sách này là một số lời khuyên hẹn hò tốt nhất mà bạn từng học được và cách áp dụng những điểm học được tương tự trong cuộc sống của bạn.

Hãy bắt đầu với bài học đầu tiên: Các lỗi mà phần lớn đàn ông phạm trong cuộc sống hẹn hò.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content