Cách trích xuất dữ liệu tài chính từ SEC.gov (EDGAR)

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cách trích xuất dữ liệu tài chính từ SEC.gov (EDGAR)

Bảng mục lục:

 1. 📄 Giới thiệu
 2. 🏢 Truy xuất dữ liệu từ trang web sec.gov/edgar
 3. 📋 Phân loại hồ sơ trên sec.gov/edgar
 4. 💡 Mẹo và kỹ năng tìm kiếm
 5. 💼 Các biến số quan trọng cho nghiên cứu
 6. 📊 Truy xuất dữ liệu từ các báo cáo tài chính
 7. 🔍 Quá trình trích xuất và phân tích dữ liệu
 8. 💻 Tải xuống dữ liệu trong định dạng Excel
 9. 💡 Sử dụng dữ liệu để phân tích và tìm hiểu công ty
 10. 🔍 Truy xuất dữ liệu từ các năm trước đó
 11. 🚀 Tận dụng dữ liệu để ra quyết định thông minh

📄 Giới thiệu

Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trích xuất dữ liệu từ trang web sec.gov/edgar. Đây là trang web của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và chứa các tài liệu công bố của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Bằng cách truy xuất thông tin từ trang web này, bạn có thể thu thập dữ liệu về các công ty và thông tin tài chính của họ để sử dụng trong nghiên cứu và phân tích.

🏢 Truy xuất dữ liệu từ trang web sec.gov/edgar

Để bắt đầu truy xuất dữ liệu, truy cập vào trang web sec.gov/edgar và bạn sẽ thấy hai phương pháp tìm kiếm: sử dụng tên công ty hoặc sử dụng ticker symbol. Bạn có thể chọn một trong hai phương pháp này, tuy nhiên, trong video này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tìm kiếm theo tên công ty.

📋 Phân loại hồ sơ trên sec.gov/edgar

Khi bạn nhận được kết quả tìm kiếm, trang web sẽ hiển thị các loại hồ sơ khác nhau như 10-K, 8-K, v.v. Trong video này, chúng ta tập trung vào truy xuất dữ liệu từ hồ sơ 10-K, tức là báo cáo hàng năm của công ty. Bạn cũng có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa vào ô "filing type" và nhấn Enter.

💡 Mẹo và kỹ năng tìm kiếm

Một mẹo hữu ích khi tìm kiếm là chọn ngày gần nhất để xem xét, vì thường thì báo cáo 10-K bao gồm dữ liệu của hai hoặc ba năm trước đó. Bằng cách chọn ngày mới nhất, bạn có thể tiết kiệm thời gian mà không cần truy xuất các năm trước đó.


... (tiếp tục viết nội dung dựa trên bảng mục lục)

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content