Chương trình thí điểm ARO ở Chicago: Những bài học quan trọng

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Chương trình thí điểm ARO ở Chicago: Những bài học quan trọng

Mục lục

 1. Giới thiệu
 2. Căn cứ pháp lý
  • 2.1 Quy định ARO và mục tiêu
  • 2.2 Các điều kiện áp dụng ARO
 3. Quy trình áp dụng ARO
  • 3.1 Liên hệ với phòng ban quản lý
  • 3.2 Điền thông tin và nộp đơn
  • 3.3 Thương thảo yêu cầu ARO và ký hợp đồng
  • 3.4 Xây dựng các đơn vị phù hợp
  • 3.5 Thanh toán khoản phí ARO
 4. Đánh giá thành công ARO
  • 4.1 Số lượng căn hộ giá rẻ và tổng thu
  • 4.2 Dự án thí điểm và quỹ Khả năng Mua Nhà
  • 4.3 Ứng dụng quỹ Phát Triển Nhà Ổn Định
 5. Học hỏi và thay đổi quy định ARO
  • 5.1 Xác định mục tiêu rõ ràng
  • 5.2 Đánh giá lại mức phí ARO
  • 5.3 Quản lý và giám sát đơn vị ngoại lai
 6. Kết luận

Giới thiệu

Trong thành phố Chicago, việc đảm bảo sự phát triển những căn hộ giá rẻ là một vấn đề quan trọng. Bài viết này sẽ tập trung vào việc giới thiệu chi tiết về chương trình Inclusionary Zoning (ARO) của thành phố Chicago. Chương trình ARO nhằm tạo ra những căn hộ giá rẻ và thu tiền cung cấp cho Quỹ Cơ HộiNhà Ổn Định. Bài viết sẽ đi sâu vào các quy định và quy trình của chương trình, cùng với việc đánh giá sự thành công và những thay đổi cần thiết.

1. Căn cứ pháp lý

1.1 Quy định ARO và mục tiêu

Chương trình ARO của thành phố Chicago đã được thiết lập từ năm 2003 nhằm tạo ra những căn hộ giá rẻ và tăng cường quỹ cho phát triển nhà ở giá rẻ. Mục tiêu của chương trình ARO là tạo ra những căn hộ giá rẻ với giá trị cạnh tranh trong các khu vực có nhu cầu cao. Chương trình cũng mong muốn tạo ra nguồn tài trợ bổ sung cho phát triển nhà ở giá rẻ thông qua việc thu khoản phí thay thế.

1.2 Các điều kiện áp dụng ARO

Chương trình ARO áp dụng cho mọi dự án nhà ở tại thành phố Chicago mà nhận được lợi ích công cộng. Các điều kiện áp dụng ARO bao gồm đất công cộng, hỗ trợ tài chính từ thành phố hoặc thay đổi quy hoạch. Đối với các dự án nhà ở từ 10 căn trở lên hoặc các dự án quy hoạch đô thị, mức yêu cầu căn hộ giá rẻ là 10% đối với các dự án không nhận hỗ trợ tài chính từ thành phố và 20% đối với các dự án nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp từ thành phố.

2. Quy trình áp dụng ARO

2.1 Liên hệ với phòng ban quản lý

Để bắt đầu áp dụng chương trình ARO, nhà phát triển dự án cần liên hệ với phòng ban quản lý của thành phố Chicago. Trong quá trình này, nhà phát triển sẽ được hướng dẫn về các yêu cầu và quy định cụ thể của chương trình.

2.2 Điền thông tin và nộp đơn

Sau khi liên hệ với phòng ban quản lý, nhà phát triển cần điền thông tin và nộp đơn đăng ký chương trình ARO. Đơn đăng ký này bao gồm thông tin về dự án, kế hoạch xây dựng và dòng tiền tài chính.

2.3 Thương thảo yêu cầu ARO và ký hợp đồng

Sau khi nộp đơn, nhà phát triển sẽ thương thảo với phòng ban quản lý về yêu cầu ARO cụ thể cho dự án. Cuối cùng, nhà phát triển sẽ ký hợp đồng cam kết tuân thủ các yêu cầu ARO và cam kết thanh toán khoản phí ARO.

2.4 Xây dựng các đơn vị phù hợp

Sau khi hợp đồng được ký kết, nhà phát triển sẽ xây dựng các đơn vị nhà ở giá rẻ. Các đơn vị này phải được xây dựng và hoàn thiện đồng thời hoặc trước các đơn vị nhà ở thị trường. Điều này đảm bảo rằng những căn hộ giá rẻ sẽ có sẵn ngay từ đầu và không bị trì hoãn.

2.5 Thanh toán khoản phí ARO

Giao dịch gắn kết với chương trình ARO là việc thanh toán khoản phí ARO. Các khoản phí này thu được từ các dự án không xây dựng đơn vị nhà ở giá rẻ hoặc từ nhà phát triển muốn chọn dùng phí thay thế. Khoản phí ARO này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án nhà ở giá rẻ và quỹ hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

3. Đánh giá thành công ARO

3.1 Số lượng căn hộ giá rẻ và tổng thu

Tính đến năm 2015, chương trình ARO đã tạo ra khoảng 800 căn hộ giá rẻ và thu về hơn 94 triệu đô la từ khoản phí thay thế. Những con số này cho thấy sự thành công của chương trình trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở giá rẻ và tạo nguồn tài trợ cho quỹ phát triển nhà ở giá rẻ.

3.2 Dự án thí điểm và quỹ Khả năng Mua Nhà

Thành phố Chicago đã thực hiện một số dự án thí điểm nhằm đáp ứng nhu cầu ở giá rẻ tại các khu vực đang phát triển nhanh. Đồng thời, thành phố đã thành lập Quỹ Khả năng Mua Nhà để cung cấp vốn cho các dự án nhà ở giá rẻ và hỗ trợ việc mua nhà cho những người có thu nhập thấp.

3.3 Ứng dụng quỹ Phát Triển Nhà Ổn Định

Thành phố Chicago đã sử dụng khoản phí thay thế thu được từ chương trình ARO để tài trợ cho các chương trình phát triển nhà ổn định. Điều này bao gồm việc hỗ trợ vốn cho nhà phát triển mua lại các dự án nhà ở thị trường để giữ cho những căn hộ này trở nên giá cả hợp lý trong thời gian dài.

4. Học hỏi và thay đổi quy định ARO

4.1 Xác định mục tiêu rõ ràng

Để đạt được sự thành công của chương trình ARO, cần xác định rõ ràng mục tiêu của chương trình và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều nhất trí với mục tiêu đó. Kiến thức về những mục tiêu và mức độ mà chương trình ARO có thể đạt được là rất quan trọng để giữ cho các bên liên quan trên cùng một trang.

4.2 Đánh giá lại mức phí ARO

Quỹ thay thế là một phần quan trọng của chương trình ARO, vì vậy cần xem xét lại mức phí ARO hiện tại để đảm bảo rằng nó phù hợp với giá trị thực tế của việc xây dựng các đơn vị nhà ở giá rẻ. Mức phí ARO nên được cân nhắc kỹ càng để đạt được sự cân bằng giữa việc tạo động lực để xây dựng các căn hộ giá rẻ và đảm bảo tính khả thi của dự án.

4.3 Quản lý và giám sát đơn vị ngoại lai

Quá trình quản lý và giám sát các đơn vị nhà ở giá rẻ ngoại lai là cực kỳ quan trọng. Điều này đòi hỏi sự kiểm tra, đánh giá và tuân thủ yêu cầu ARO từ phía nhà phát triển. Quản lý chất lượng và nguyên tắc xây dựng phải được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính đồng nhất và chất lượng của các đơn vị giá rẻ.

5. Kết luận

Chương trình Inclusionary Zoning (ARO) của thành phố Chicago đã thành công trong việc tạo ra những căn hộ giá rẻ và đáng sống. Qua quy trình áp dụng và những điều chỉnh, chương trình đã ứng dụng hiệu quả để đem lại nguồn nhà ở giá rẻ và tăng cường quỹ phát triển nhà ở. Tuy nhiên, chương trình cần tiếp tục thay đổi và cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở giá rẻ ở Chicago.

Resources

 1. Chicago Department of Housing website
 2. Affordable Requirements Ordinance

Highlights

 • Chương trình ARO của thành phố Chicago đã tạo ra hơn 800 căn hộ giá rẻ từ năm 2007.
 • Khoản phí thay thế thu được từ chương trình đã đóng góp hơn 94 triệu đô la cho Quỹ Cơ Hội Nhà Ổn Định.
 • Quỹ Phát Triển Nhà Ổn Định và Quỹ Khả năng Mua Nhà là hai chương trình quan trọng được hỗ trợ bởi khoản phí thay thế.

Câu hỏi thường gặp

Q: Chương trình ARO có áp dụng cho đồng cấp đất đô thị không? A: Có, chương trình ARO áp dụng cho mọi dự án có đất công cộng, hỗ trợ tài chính từ thành phố hoặc có sự thay đổi quy hoạch.

Q: Thành phố Chicago đã thu về bao nhiêu khoản phí thay thế từ chương trình ARO từ năm 2007 đến nay? A: Tính đến năm 2015, thành phố đã thu về khoảng 94 triệu đô la từ các khoản phí thay thế.

Q: Chương trình ARO tập trung vào việc xây dựng căn hộ thuộc phân khúc giá trị nào? A: Chương trình ARO ở Chicago tập trung vào việc xây dựng các căn hộ giá trị cạnh tranh trong phân khúc thu nhập từ 80% đến 120% thu nhập trung bình khu vực.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content