Cập nhật thông tin sản phẩm và SEO meta Shopify dễ dàng với ChatGPT AI

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Cập nhật thông tin sản phẩm và SEO meta Shopify dễ dàng với ChatGPT AI

Mục lục:

1️⃣ Giới thiệu

 • Xem xét về việc kết hợp chat GPT Google Sheets để cập nhật thông tin sản phẩm và SEO meta

2️⃣ Các công cụ cần thiết

 • Cách tải GPT for Sheets và tạo tài khoản Open AI
 • Sử dụng Google Sheets và Open AI để thiết lập bảng dữ liệu

3️⃣ Cách làm việc với GPT sheets để cập nhật thông tin sản phẩm

 • Lấy dữ liệu từ Shopify và nhập vào Google Sheets
 • Tạo các prompts để sửa đổi tiêu đề, mô tả sản phẩm và các mục SEO
 • Sử dụng công cụ GPT sheets để tự động sửa đổi thông tin sản phẩm

4️⃣ Nhập lại thông tin sản phẩm vào Shopify

5️⃣ Kết luận

Giới thiệu

Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng chat GPT Google Sheets để cập nhật thông tin sản phẩm và SEO meta cho các cửa hàng Shopify của chúng ta. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi chúng ta cần thay đổi thông tin sản phẩm cho nhiều sản phẩm cùng một lúc, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Các công cụ cần thiết

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần chuẩn bị các công cụ sau:

 1. GPT for Sheets: Bạn cần tải GPT for Sheets từ Google Workspace Marketplace và cài đặt nó vào tài khoản Google Sheets của bạn. Đây là một công cụ miễn phí và bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt trên trang web của Google.
 2. Tài khoản Open AI: Bạn cần có một tài khoản Open AI để sử dụng dịch vụ API của họ. Điều này sẽ giúp chúng ta chạy các lệnh GPT để sửa đổi thông tin sản phẩm.
 3. Google Sheets: Đây là công cụ để tạo bảng dữ liệu và thực hiện các thay đổi thông tin sản phẩm.

Cách làm việc với GPT sheets để cập nhật thông tin sản phẩm

Để bắt đầu quá trình cập nhật thông tin sản phẩm, hãy làm theo các bước sau:

 1. Lấy dữ liệu từ Shopify
 2. Tạo bảng dữ liệu trong Google Sheets
 3. Thiết lập các prompts để sửa đổi thông tin sản phẩm
 4. Sử dụng GPT sheets để tự động sửa đổi thông tin sản phẩm

Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ Shopify bằng cách xuất file danh sách sản phẩm. Các cột chính cần lấy là tiêu đề và nội dung mô tả sản phẩm.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một bảng dữ liệu trong Google Sheets với các cột tương ứng. Chúng ta cũng cần thiết lập các prompts cho mỗi cột để chỉ định cách các thông tin sẽ được sửa đổi.

Sau đó, chúng ta sử dụng GPT sheets để chạy các lệnh GPT và tự động sửa đổi thông tin sản phẩm. Chỉ cần sao chép các công thức phù hợp vào các ô tương ứng trong bảng dữ liệu của chúng ta và chờ kết quả.

Nhập lại thông tin sản phẩm vào Shopify

Sau khi chúng ta đã sửa đổi thông tin sản phẩm trong Google Sheets, chúng ta có thể nhập lại các thông tin này vào Shopify. Để làm điều này, chúng ta cần tải lên file CSV chứa các thông tin đã được sửa đổi và sau đó nhập chúng vào Shopify.

Trong quy trình nhập, chúng ta cần đảm bảo rằng các cài đặt đúng được chọn, bao gồm ghi đè thông tin sản phẩm hiện tại và không xuất bản sản phẩm mới.

Kết luận

Sử dụng chat GPT Google Sheets là một phương pháp hiệu quả để cập nhật thông tin sản phẩm và SEO meta cho các cửa hàng Shopify. Việc sử dụng GPT sheets cho phép chúng ta tự động sửa đổi thông tin sản phẩm với tốc độ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Chỉ cần lựa chọn các prompts phù hợp và sử dụng công cụ GPT for Sheets, chúng ta có thể thực hiện quá trình này một cách dễ dàng và hiệu quả.

Điều quan trọng là nhớ luôn kiểm tra và sửa đổi thông tin sản phẩm sau quá trình sửa đổi tự động để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của dữ liệu.

FAQ

 1. Làm thế nào để tải GPT for Sheets và đăng ký tài khoản Open AI?

  • Để tải GPT for Sheets, truy cập vào Google Workspace Marketplace và tìm kiếm "GPT for Sheets". Sau đó, làm theo hướng dẫn để cài đặt nó vào tài khoản Google Sheets của bạn.
  • Để đăng ký tài khoản Open AI, truy cập vào trang web của Open AI và làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản của bạn. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được các thông tin cần thiết để sử dụng dịch vụ API của Open AI.
 2. Làm thế nào để tạo các prompts cho việc sửa đổi thông tin sản phẩm và SEO meta?

  • Để tạo các prompts, bạn cần xem xét mục tiêu và tiêu chí của bạn cho việc sửa đổi thông tin. Ví dụ: Nếu bạn muốn thay đổi tiêu đề SEO của sản phẩm, prompts có thể là "Viết một tiêu đề SEO hấp dẫn cho sản phẩm trong ngành công nghiệp du lịch" hoặc "Thêm từ khóa chủ đề vào tiêu đề SEO của sản phẩm".
  • Chúng ta cũng có thể sử dụng các prompts sẵn có từ GPT for Sheets và tùy chỉnh chúng cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của chúng ta.
 3. Có cách nào để giảm lỗi và tăng hiệu suất khi sử dụng GPT for Sheets không?

  • Để giảm lỗi và tăng hiệu suất, bạn có thể chia nhỏ dữ liệu thành các bộ phận nhỏ hơn và sử dụng các công thức tương ứng để sửa đổi các phần này một cách riêng biệt.
  • Bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt tính toán trong Google Sheets để giới hạn số lượt gọi API và tránh việc gửi quá nhiều yêu cầu cùng một lúc.
 4. Làm thế nào để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của thông tin sản phẩm sau khi đã sửa đổi tự động?

  • Sau khi sửa đổi tự động, hãy kiểm tra lại thông tin sản phẩm đã được cập nhật. Xem xét nếu có bất kỳ lỗi chính tả, thiếu mục hoặc thông tin không chính xác nào.
  • Cân nhắc kiểm tra lại các thông số kỹ thuật của sản phẩm và ứng dụng các quy tắc SEO phù hợp cho tiêu đề, mô tả và các thông tin sản phẩm khác.
  • Nếu cần thiết, hãy sửa đổi thông tin một cách thủ công hoặc kiểm tra lại dữ liệu gốc để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của thông tin sản phẩm.
 5. Tôi có thể sử dụng GPT for Sheets cho bao nhiêu sản phẩm cùng một lúc?

  • Số lượng sản phẩm phụ thuộc vào hạn chế API của Open AI và tài nguyên mà bạn có sẵn. Hạn chế API có thể được tìm hiểu thông qua tài liệu của Open AI và bạn có thể tìm hiểu cách tối ưu hóa số lượng yêu cầu API để tránh lỗi và tăng hiệu suất.
 6. Tôi phải trả phí cho việc sử dụng Open AI API không?

  • Có, sử dụng dịch vụ API của Open AI đòi hỏi bạn phải trả phí. GPT for Sheets hoàn toàn miễn phí để sử dụng, nhưng bạn cần mua các token từ Open AI để thực hiện các yêu cầu API.
 7. Nếu tôi muốn sửa đổi thông tin phức tạp hơn (ví dụ: thêm các thuộc tính sản phẩm), tôi có thể sử dụng GPT for Sheets không?

  • GPT for Sheets hỗ trợ các thay đổi thông tin đơn giản như sửa đổi tiêu đề, mô tả sản phẩm và các mục SEO. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi các thuộc tính sản phẩm phức tạp hơn, có thể cần sử dụng các công cụ và phương pháp khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content