Hướng dẫn Đơn Tự xin VAWA (Đầy đủ thông tin)

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hướng dẫn Đơn Tự xin VAWA (Đầy đủ thông tin)

Mục lục

 1. 📋 Điều kiện đủ điều kiện để nộp đơn VAWA
 2. 📋 Loại hình VAWA
 3. 📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào Hôn nhân với công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh
 4. 📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào đứa con công dân Hoa Kỳ 21 tuổi
 5. 📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào đứa con của công dân Mỹ đã gây hại
 6. 📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào cô dâu chồng là một chủ thẻ xanh, người từng là vợ chồng chủ thẻ xanh hoặc là cha mẹ người đã qua đời
 7. 📋 Không quan trọng bạn là nam hay nữ
 8. 📋 Thời gian xử lý đơn VAWA
 9. 📋 Cách chứng minh đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bạo hành
 10. 📋 Bằng chứng cần thiết để chứng minh hôn nhân hợp pháp

📋 Điều kiện đủ điều kiện để nộp đơn VAWA

Nếu bạn đang gặp các vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn VAWA và tự xin cấp thẻ xanh trong tương lai, ngoài việc được bảo vệ chống trục xuất, được cấp giấy phép làm việc và có tư cách pháp lý trong Hoa Kỳ. Theo USCIS, có một số loại hình khác nhau dưới đó một đơn VAWA có thể được nộp. Điều này bao gồm những người đã kết hôn với công dân Mỹ hoặc chủ thẻ xanh và đã bị bạo hành hoặc bị bạo lực cực độ bởi người chồng hoặc người vợ của họ. Ngoài ra, nếu bạn là cha mẹ của một đứa con công dân Mỹ 21 tuổi và bạn đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bạo hành bởi đứa con của mình, hoặc nếu bạn là con của một công dân Mỹ đã gây đau khổ cực độ hoặc bạo hành, hoặc nếu bạn đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bạo hành bởi vợ chồng, người đã từng là vợ chồng, hoặc cha mẹ của một chủ thẻ xanh hợp pháp. Không quan trọng bạn là nam hay nữ, vì cả hai đều có thể xin bảo vệ theo đạo luật VAWA. Khi bạn nộp đơn VAWA, thời gian xử lý hồ sơ của bạn sẽ mất khoảng hai năm hoặc hơn. Khi đơn VAWA của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc dưới hạng mục C31, và điều này sẽ cho phép bạn đi lại tự do trong Hoa Kỳ. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn cũng có thể tiếp tục điều chỉnh tình trạng để làm thẻ xanh. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để hợp pháp hoá con cái mà không cần nộp đơn riêng biệt.

📋 Loại hình VAWA

Dưới đây là một số loại hình khác nhau khi nộp đơn VAWA và tự xin cấp thẻ xanh:

📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào Hôn nhân với công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh

Điều kiện nộp đơn VAWA có thể áp dụng nếu bạn đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh và đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bị bạo hành bởi người chồng hoặc người vợ của bạn. Bằng cách nộp đơn theo loại này, bạn có thể có cơ hội nhận được bảo vệ chống trục xuất, giấy phép làm việc và tư cách pháp lý trong Hoa Kỳ.

📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào đứa con công dân Hoa Kỳ 21 tuổi

Nếu bạn là cha mẹ của một đứa con công dân Hoa Kỳ 21 tuổi và bạn đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bị bạo hành bởi đứa con của mình, bạn cũng có thể đủ điều kiện để nộp đơn VAWA. Điều này cho phép bạn nhận được bảo vệ chống trục xuất, giấy phép làm việc và tư cách pháp lý trong Hoa Kỳ.

📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào đứa con của công dân Mỹ đã gây hại

Nếu bạn là con của một công dân Mỹ đã gây đau khổ cực độ hoặc bạo hành, bạn cũng có thể có cơ hội nộp đơn VAWA. Điều này cho phép bạn nhận được bảo vệ chống trục xuất, giấy phép làm việc và tư cách pháp lý trong Hoa Kỳ.

📋 Điều kiện nộp đơn VAWA dựa vào cô dâu chồng là một chủ thẻ xanh, người từng là vợ chồng chủ thẻ xanh hoặc là cha mẹ người đã qua đời

Nếu bạn đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bị bạo hành bởi vợ hoặc chồng chủ thẻ xanh hoặc là cha mẹ người đã qua đời, bạn cũng có thể đủ điều kiện để nộp đơn VAWA. Điều này cho phép bạn nhận được bảo vệ chống trục xuất, giấy phép làm việc và tư cách pháp lý trong Hoa Kỳ.

📋 Thời gian xử lý đơn VAWA

Sau khi nộp đơn VAWA, hồ sơ của bạn sẽ mất khoảng hai năm hoặc hơn để được xem xét và xử lý. Khi đơn VAWA của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc dưới hạng mục C31, cho phép bạn tự do di chuyển trong Hoa Kỳ. Nếu bạn đủ điều kiện, bạn cũng có thể tiếp tục điều chỉnh tình trạng để làm thẻ xanh. Bạn cũng có thể đủ điều kiện để hợp pháp hoá con cái mà không cần nộp đơn riêng biệt.

📋 Cách chứng minh đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bạo hành

Để chứng minh rằng bạn đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bạo hành, bạn cần có các bằng chứng tương ứng. Luật pháp dưới đạo luật VAWA được thiết lập để linh hoạt, bởi vì chính phủ hiểu rằng khi bạn bị lạm dụng về mặt vật lý hoặc tinh thần, rất khó để chứng minh rằng bạn đã trải qua những tình huống đó. Vì vậy, quy chuẩn chứng minh là bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào. Mặc dù bạo hành thường liên quan đến bất kỳ hình thức bạo lực nào, nhưng hình thức bạo hành ít được biết đến và được hiểu rõ hơn chính là đau khổ cực độ, thường được hiểu là bạo hành tinh thần. USCIS sẽ xem xét các trường hợp có những hành vi kiểm soát, đe dọa gây hại hoặc trục xuất bạn, giam cầm bằng lực, tiếp xúc tình dục không mong muốn và các hình thức hành vi độc hại khác, nhằm kiểm soát bạn mà có thể xem là đau khổ cực độ. Bằng chứng về bạo lực hoặc đau khổ cực độ có thể có nhiều hình thức khác nhau, và như đã đề cập, quy chuẩn là bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào. Một số bằng chứng này có thể bao gồm biên bản cảnh sát, tài liệu tòa án, đánh giá của các nhà tâm thần, hồ sơ bệnh viện và các lời khai chứng nhân từ bạn bè và gia đình về những gì họ đã chứng kiến bạn trải qua. Bạn cũng cần chứng minh hôn nhân hợp pháp của bạn và rằng nó được thực hiện vào tại các mục đích chính đáng. Bạn cần chứng minh rằng người chồng hoặc người vợ của bạn là người công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh, điều này có thể gặp khó khăn. Nếu bạn không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vợ hoặc chồng của bạn là người công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh, bạn có thể cung cấp các loại giấy tờ và thông tin khác để yêu cầu USCIS xác minh tình trạng của vợ hoặc chồng bạn. Đương nhiên, nếu bạn có thể có được bản sao hộ chiếu, thẻ xanh, giấy chứng sinh Hoa Kỳ hoặc giấy chứng nhận quốc tịch của vợ hoặc chồng bạn, điều này sẽ làm cho quá trình của bạn nhanh và dễ dàng hơn với chính phủ. Chúng tôi sẽ giúp đỡ những người trải qua đau khổ cực độ và / hoặc bạo hành xây dựng hồ sơ mạnh mẽ nhất có thể khi nộp đơn VAWA, vì vậy, nếu bạn đã ở trong một mối quan hệ gây hại tinh thần hoặc vật lý, hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc tư vấn bảo mật để xem xét trường hợp của bạn. Khi bạn đã sẵn lòng nộp đơn I-360 - được gọi là đơn xin cấp thẻ định cư đặc biệt - cùng với đơn xin điều chỉnh tình trạng I-485 cho USCIS, bạn phải gửi tất cả các tài liệu cùng với đơn đơn VAWA của bạn, bao gồm một bản tường thuật xác nhận tư cách của bạn, mô tả chi tiết về mối quan hệ của bạn và tất cả những gì bạn đã trải qua; chứng minh rằng người vợ hoặc người chồng của bạn là người công dân Hoa Kỳ hoặc người chủ thẻ xanh, hoặc chứng minh về mối quan hệ gia đình khác, trên cơ sở đó, trường hợp VAWA của bạn được xây dựng; bằng chứng về bạo hành, bao gồm bất kỳ bằng chứng nào chúng tôi đã thảo luận; và một địa chỉ mà USCIS có thể gửi thông tin của bạn một cách an toàn. Lưu ý rằng khi làm việc với văn phòng của tôi hoặc bất kỳ văn phòng luật sư nào khác, bạn luôn có thể lựa chọn để gửi tất cả các thư và tài liệu đến văn phòng luật sư của bạn để nếu bạn vẫn sống chung với người bạo hành, hồ sơ của bạn có thể được bảo mật và bảo đảm. Bạn cũng nên bao gồm là một phần của gói tổng thể của bạn chứng minh danh tính của bạn, có thể có dạng giấy chứng sinh và hộ chiếu; chứng minh về bất kỳ tiền án nào mà bạn đã có; hoặc chứng minh không có tiền án, mà bạn có thể nhận được thông qua mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp của cảnh sát địa phương hoặc kiểm tra vân tay của FBI; hai ảnh kiểu hộ chiếu; và bạn cũng có thể chọn gửi đơn I-485 của mình với một bản sao của cuộc khám sức khỏe I-693 của mình, mặc dù lưu ý rằng bạn có thể sau này nộp điều này khi phỏng vấn, hoặc nếu USCIS yêu cầu điều này thông qua yêu cầu bổ sung. Và nếu bạn cần bất kỳ sự miễn trừ nào trong trường hợp vi phạm di trú cụ thể, như đại diện sai lệch hoặc các mục khác, thì bạn cũng có thể gửi các biểu mẫu I-212 hoặc I-601 cùng với I-485 của bạn. Bạn có thể nộp đơn I-360 của bạn cùng lúc hoặc riêng biệt so với đơn xin điều chỉnh tình trạng I-485. Nếu bạn nộp riêng biệt, thì bạn phải nộp đơn I-360 của mình trước và sau đó, khi bạn sẵn sàng nộp đơn I-485 của mình, bạn phải bao gồm một bản sao của biên nhận cho đơn I-360 của mình. Ngoài ra, nếu bạn có kế hoạch làm việc trong quá trình này, hoặc nếu bạn có kế hoạch du lịch ra nước ngoài, thì cùng với đơn I-485 của bạn, bạn có thể gửi đơn I-765 cho một tài liệu cho phép làm việc, và cũng là I-131, giấy phép đi du lịch. Lưu ý rằng nếu bạn đã nộp đơn I-485 hoặc I-360 của bạn và bạn chưa yêu cầu tuỳ ý rời khỏi Hoa Kỳ, thì đơn I-485 của bạn có thể được coi là bị từ bỏ và bạn cũng có thể gây ra lệnh cấm trở lại Hoa Kỳ. Bạn có thể nộp tất cả các biểu mẫu này cho dù bạn đã kết hôn hay đã ly dị, nhưng hãy lưu ý rằng nếu bạn đã ly dị với người chồng hoặc vợ của bạn, bạn phải nộp đơn VAWA trong vòng hai năm kể từ ngày ly dị. Bạn cũng phải chứng minh một mối liên hệ giữa cuộc ly dị và sự bạo hành mà bạn đã trải qua. Bạn cũng có thể nộp đơn VAWA ngay cả khi bạn ở ngoài Hoa Kỳ, miễn là một phần bạo hành đã xảy ra trong Hoa Kỳ, hoặc nếu người chồng hoặc vợ của bạn là thành viên các dịch vụ đồng phục Hoa Kỳ, hoặc nếu người chồng hoặc vợ của bạn là viên chức của chính phủ Mỹ. Tưởng tượng rằng bạn đã nộp mọi thứ một cách chính xác và VAWA xem xét rằng trường hợp VAWA của bạn đủ điều kiện sơ bộ, thì họ sẽ cấp cho bạn cái gọi là xét bằng mắt trái ngược trong ba đến năm tháng kể từ khi nộp đơn của bạn. Lưu ý rằng đây không phải là một sự chấp thuận chính thức, nhưng đối với tôi, đây là một dấu hiệu tốt rằng hồ sơ của bạn đang trên đường đến một sự chấp thuận. Khi bạn nhận được lá thư này, duy nhất điều còn lại để làm là tiếp tục xuất hiện cho một cuộc phỏng vấn cho đơn I-485 sau khi đơn I-360 của bạn được phê duyệt. Xin hãy an tâm rằng trong cuộc phỏng vấn này, bạn sẽ không được hỏi bất kỳ câu hỏi nào về sự bạo hành mà bạn đã chịu đựng. Những câu hỏi sẽ tập trung vào tư cách của bạn để có một thẻ xanh, bao gồm một số câu hỏi về quá trình án oan và vi phạm di trú trước đây của bạn. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin tiểu sử và thông tin về việc làm và lịch sử cư trú của bạn. Nếu trường hợp VAWA của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được một lá thư từ chối giải thích cách nộp đơn kháng cáo. Sau đó, bạn có thể nộp thông báo kháng cáo cùng với lệ phí yêu cầu tại Trung tâm Dịch vụ Vermont của USCIS trong vòng 33 ngày kể từ ngày nhận được lá thư từ chối. Nếu trường hợp VAWA của bạn được chấp thuận và kẻ ngược đã là công dân Hoa Kỳ, thì việc điều chỉnh tình trạng của bạn sẽ được phê chuẩn và xác định vào cùng một thời điểm. Nếu trường hợp của bạn được chấp thuận và kẻ ngược là chủ thẻ xanh, thì bạn phải chờ để đảm bảo rằng ngày ưu tiên của bạn hiện tại, theo thông báo visa, trước khi đơn xin điều chỉnh tình trạng của bạn có thể tiến xa hơn. May mắn thay, ngay cả khi thẻ xanh của bạn không thể được xác định cùng lúc sau khi được chấp thuận theo VAWA, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc cho thẻ này và bạn sẽ được ủy quyền để ở lại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã giúp hàng trăm người thành công vượt qua hệ thống VAWA, giải thoát khỏi người bạo hành và có tư cách pháp lý. Nếu bạn đã sẵn lòng nộp đơn, hãy gọi cho chúng tôi để chúng tôi có thể xem xét trường hợp của bạn và xem liệu bạn đủ điều kiện hay không. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quy trình, tôi sẽ đưa một liên kết trong mô tả của tôi dưới đây đến một video khác của tôi, để bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về những gì bạn có thể mong đợi khi nộp đơn I-360 của mình. Tôi cũng sẽ tiếp tục phát hành nhiều video hơn về VAWA trong tương lai, vì vậy hãy đăng ký kênh của tôi để bạn có thể cập nhật thông tin. Nhấp vào liên kết này và tôi sẽ gặp bạn ở đó!

Highlights

 • Điều kiện đủ điều kiện để nộp đơn VAWA và nhận được bảo vệ chống trục xuất, giấy phép làm việc và tư cách pháp lý trong Hoa Kỳ.
 • Các loại hình VAWA bao gồm hôn nhân với công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh, đứa con công dân Hoa Kỳ 21 tuổi, đứa con của công dân Mỹ đã gây hại và cô dâu chồng là một chủ thẻ xanh, người từng là vợ chồng chủ thẻ xanh hoặc là cha mẹ người đã qua đời.
 • Không quan trọng bạn là nam hay nữ, bạn đều có thể nộp đơn VAWA.
 • Thời gian xử lý hồ sơ VAWA mất khoảng hai năm hoặc hơn.
 • Có nhiều hình thức bằng chứng để chứng minh đã chịu đựng đau khổ cực độ hoặc bạo hành.
 • USCIS sẽ xem xét các trường hợp có hành vi kiểm soát, đe dọa gây hại hoặc trục xuất bạn, giam cầm bằng lực, tiếp xúc tình dục không mong muốn và các hình thức hành vi độc hại khác nhằm kiểm soát bạn mà có thể xem là đau khổ cực độ.
 • Để chứng minh hôn nhân hợp pháp, bạn cần cung cấp bằng chứng rằng vợ hoặc chồng của bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc chủ thẻ xanh.
 • Bạn có thể nộp đơn VAWA ngay cả khi bạn ở ngoài Hoa Kỳ, miễn là một phần bạo hành đã xảy ra trong Hoa Kỳ hoặc nếu người chồng hoặc vợ của bạn là thành viên các dịch vụ đồng phục Hoa Kỳ hoặc viên chức của chính phủ Mỹ.
 • Khi hồ sơ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được giấy phép làm việc và có thể tiếp tục điều chỉnh tình trạng để làm thẻ xanh.
 • Nếu trường hợp của bạn bị từ chối, bạn có thể kháng cáo quyết định này.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content