Hướng dẫn sử dụng Google Keyword Planner cho nghiên cứu từ khoá

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hướng dẫn sử dụng Google Keyword Planner cho nghiên cứu từ khoá

Table of Contents

 1. Điều gì là Google AdWords Keyword Planner?
 2. Sự khác biệt giữa SEO và quảng cáo trả tiền
 3. Tại sao chúng ta sử dụng Google AdWords Keyword Planner cho nghiên cứu từ khoá SEO?
 4. Bước đầu tiên: Nghiên cứu từ khoá
  • Lợi ích của việc sử dụng Google AdWords Keyword Planner
  • Cách truy cập Google AdWords Keyword Planner
  • Tạo tài khoản Google Ads
  • Sử dụng Google AdWords Keyword Planner để tìm kiếm từ khoá
 5. Sắp xếp và lọc từ khoá
  • Sắp xếp theo lưu lượng tìm kiếm hàng tháng
  • Sử dụng bộ lọc để loại bỏ từ khoá trùng lặp và chỉ chọn từ khoá quan trọng
 6. Bước tiếp theo: Sử dụng các công cụ khác để phân tích từ khoá
  • Giới thiệu về các công cụ nghiên cứu từ khoá
  • Lợi ích của việc sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khoá
  • Hướng dẫn sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khoá
 7. Phân tích kết quả và chọn từ khoá tối ưu
  • Đánh giá cạnh tranh từ khoá
  • Chọn từ khoá có lưu lượng tìm kiếm hàng tháng tốt nhất
  • Xem xét các từ khoá liên quan
  • Đảm bảo từ khoá phù hợp với nội dung website
 8. Tổng kết và hướng dẫn tiếp theo
  • Tóm tắt quy trình nghiên cứu từ khoá
  • Sử dụng phần mềm quản lý từ khoá để theo dõi hiệu quả SEO
  • Học cách sử dụng chuyên sâu các công cụ nghiên cứu từ khoá

🔍 Nghiên cứu từ khoá: Sử dụng Google AdWords Keyword Planner để tìm kiếm từ khoá cho SEO

Google AdWords Keyword Planner là một công cụ mạnh mẽ trong quá trình nghiên cứu từ khoá cho SEO. Mặc dù nó ban đầu được thiết kế để hỗ trợ quảng cáo trả tiền, nhưng nó cũng rất hữu ích trong việc tìm kiếm từ khoá cho nội dung không trả tiền.

🎯 Lợi ích của việc sử dụng Google AdWords Keyword Planner:

 • Tìm ra các từ khoá liên quan đến chủ đề của bạn.
 • Xem thông tin về khối lượng tìm kiếm hàng tháng và mức độ cạnh tranh của từ khoá.
 • Tìm thấy các từ khoá phụ (LSI keywords) liên quan đến từ khoá chính.
 • Thu thập ý tưởng từ khoá từ Google, một trong những công cụ tìm kiếm hàng đầu.

💡 Bước đầu tiên là truy cập Google AdWords Keyword Planner. Để sử dụng công cụ này, bạn cần tạo một tài khoản Google Ads. Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập, bạn có thể vào mục "Planning" và sau đó chọn "Keyword Planner".

🔎 Khi sử dụng Google AdWords Keyword Planner, bạn cần nhập từ khoá gốc (seed keyword) liên quan đến chủ đề của bạn. Công cụ sẽ cung cấp cho bạn danh sách các từ khoá liên quan và thông tin về lưu lượng tìm kiếm hàng tháng và mức độ cạnh tranh của từng từ khoá.

🌟 Tuy nhiên, để chọn được những từ khoá tối ưu cho chiến dịch SEO của bạn, bạn nên sử dụng các công cụ khác như SEMrush, Moz, và Ahrefs để phân tích từ khoá cụ thể hơn. Các công cụ này cung cấp thông tin chi tiết về cạnh tranh từ khoá, những từ khoá liên quan và sẽ giúp bạn chọn được từ khoá tối ưu cho nội dung của bạn.

⚡️ Với Google AdWords Keyword Planner và các công cụ phân tích từ khoá, bạn có thể tìm ra những từ khoá phù hợp nhất cho nội dung của bạn và nâng cao hiệu quả SEO của website của bạn. Hãy bắt đầu nghiên cứu từ khoá ngay hôm nay và bạn sẽ thấy sự khác biệt mà nó mang lại cho chiến dịch SEO của bạn!

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content