Hướng dẫn sử dụng tính năng xem xét kiến trúc trên ứng dụng TownSq HOA

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Hướng dẫn sử dụng tính năng xem xét kiến trúc trên ứng dụng TownSq HOA

Table of Contents:

 1. Giới Thiệu Chức Năng Xem Xét Kiến Trúc
 2. Cách Sử Dụng Chức Năng Xem Xét Kiến Trúc
 3. Giao Diện Chủ Nhà Cole Butler
  • Tab Xem Xét Kiến Trúc
  • Nút Gửi Dự Án
  • Chọn Loại Dự Án và Điền Thông Tin Liên Quan
  • Tải Lên File Liên Quan
  • Thông Tin Về Việc Sử Dụng Người Chuyên Nghiệp
 4. Giao Diện Quản Lý Cộng Đồng Jess Wilson
  • Hòm Thư Điện Tử
  • Xem Dự Án Cần Xem Xét
  • Xem Và Đánh Giá Dự Án
  • Gửi Thông Báo Cho Chủ Nhà Cole Butler
  • Công Bố Dự Án Cho Ủy Ban Bình Chọn
 5. Giao Diện Chủ Nhà Jim
  • Xem Dự Án Đang Được Bình Chọn
  • Xem Chi Tiết Và Đánh Giá Dự Án
  • Gửi Ý Kiến Về Màu Sắc Mái Nhà
 6. Giao Diện Chủ Nhà Logan
  • Xem Dự Án Đang Được Bình Chọn
  • Xem Chi Tiết Và Đánh Giá Dự Án
  • Đồng Ý Với Dự Án Có Điều Kiện
 7. Quá Trình Bình Chọn Và Phê Chuẩn Tự Động
  • Quy Tắc Tự Động Phê Chuẩn
  • Quản Lý Ủy Quyền
 8. Giao Diện Quản Lý Cộng Đồng Jess Wilson
  • Xem Dự Án Đã Được Phê Chuẩn
  • Soạn Thảo Thư Phản Hồi
 9. Cộng Đồng Có Thể Thấy Gì?
  • Ủy Ban Kiến Trúc Xem Gì?
  • Các Điều Kiện Được Thêm Vào
  • Theo Dõi Chi Tiết Về Việc Bình Chọn
 10. Cấu Hình Tùy Chỉnh
  • Loại Dự Án Mặc Định
  • Cấu Hình Loại Dự Án và Đơn Gửi Theo Yêu Cầu
  • Quy Định Về Bình Chọn Và Quyền Truy Cập Người Dùng

Chức năng Xem Xét Kiến Trúc dành cho cộng đồng chung cư

Chức năng Xem Xét Kiến Trúc của chúng tôi nhằm giúp cộng đồng chung cư kiểm duyệt và phê chuẩn các dự án xây dựng của cư dân theo quy định. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chức năng này và cung cấp ví dụ chi tiết về quy trình xem xét kiến trúc.

Giới Thiệu Chức Năng Xem Xét Kiến Trúc

Chức năng Xem Xét Kiến Trúc là một công cụ quan trọng trong việc kiểm duyệt và phê chuẩn các dự án xây dựng trong cộng đồng chung cư. Chức năng này giúp các ủy ban kiến trúc, quản lý cộng đồng, và cư dân có thể dễ dàng xem xét và đánh giá các dự án xây dựng từ phương diện công năng, thẩm mỹ, và tuân thủ quy định. Ngoài ra, chức năng này còn giúp cả cư dân và quản lý cộng đồng có thể tiếp cận thông tin và theo dõi quy trình xem xét kiến trúc một cách tiện lợi.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content